ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Dokumenty AXA IKZE

Większość zleceń zrobisz online, logując się na swoje konto IKZE:

- nabycie, konwersję i zamianę jednostek uczestnictwa w IKZE

- ustanowienie, zmianę lub odwołanie Uposażonych

- zmianę danych osobowych

- wypłatę z IKZE lub wypłatę transferową na rzecz Oszczędzającego

- wypłatę/wypłatę transferową z IKZE na rzecz Uprawnionego i Uposażonego

- wypowiedzenie umowy i zwrotu z IKZE (tylko dla klientów AXA TFI)

Regulaminy AXA IKZE

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”

pobierz plik PDF (83 KB)

Regulamin promocji „200 za 2000”

pobierz plik PDF (44 KB)

Formularze obsługowe AXA IKZE

Formularz zmiany sposobu wypłaty dla IKZE

pobierz plik PDF (56 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKZE

pobierz plik PDF (79 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?