ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Dokumenty AXA IKZE

Większość zleceń zrobisz online, logując się na swoje konto IKZE:

- nabycie, konwersję i zamianę jednostek uczestnictwa w IKZE

- ustanowienie, zmianę lub odwołanie Uposażonych

- zmianę danych osobowych

- wypłatę z IKZE lub wypłatę transferową na rzecz Oszczędzającego

- wypłatę/wypłatę transferową z IKZE na rzecz Uprawnionego i Uposażonego

- wypowiedzenie umowy i zwrotu z IKZE (tylko dla klientów AXA TFI)

Regulaminy AXA IKZE

Regulamin Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE w AXA TFI”

pobierz plik PDF (83 KB)

Regulamin promocji „200 za 2000” - V edycja

pobierz plik PDF (44 KB)

Regulamin promocji „200 za 2000” - IV edycja

pobierz plik PDF (44 KB)

Formularze obsługowe AXA IKZE

Formularz zmiany sposobu wypłaty dla IKZE

pobierz plik PDF (56 KB)

Formularz blokady jednostek uczestnictwa w IKZE

pobierz plik PDF (59 KB)

Formularz ustanowienia, zmiany lub odwołania osób uprawnionych w IKZE

pobierz plik PDF (79 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?