ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Biuletyn Inwestycyjny świat Jak czytać biuletyn?

Globalna alokacja Przewidywany okres inwestycji Wyjaśnienie
3-6 m 12-24 m
Akcje Biuletyn inwestycyjny lub Fundusze inwestycyjne Biuletyn inwestycyjny Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
Akcje Przewidywany okres inwestycji Wyjaśnienie
3-6 m 12-24 m
USA Biuletyn inwestycyjny lub Fundusze inwestycyjne Biuletyn inwestycyjny(Biuletyn inwestycyjny) Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem spadków niż wzrostów.
Strefa Euro Biuletyn inwestycyjny Biuletyn inwestycyjny(Biuletyn inwestycyjny) Inwestycje w akcje cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei w dłuższym okresie można spodziewać się z większym prawdopodobieństwem wzrostów niż spadków.
Europejskie rynki wschodzące Biuletyn inwestycyjny Biuletyn inwestycyjny Inwestycje w akcje z regionu europejskich rynków wschodzących cechuje brak wyraźnych sygnałów o przyszłych wzrostach bądź spadkach zarówno w krótszym jak i dłuższym horyzoncie.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?