ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-18
107,27
0,03
-0,20
0,42
1,26
2,39
3,45
5,09
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-09-18
137,94
0,08
0,46
0,31
0,41
1,24
0,09
6,49
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-18
119,23
0,09
1,09
0,08
0,06
0,62
-2,70
8,49
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2019-09-18
99,73
0,04
-0,15
0,44
1,03
2,27
-1,14
2,92
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-18
88,71
0,10
2,29
-0,43
-1,52
-1,32
-8,40
10,97
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2019-09-18
107,27
0,03 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-09-18
137,94
0,06 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2019-09-18
119,23
0,08 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2019-09-18
99,73
0,04 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2019-09-18
88,71
0,11 %

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-09-18
127,10
0,01
0,06
0,37
0,87
1,73
3,77
5,72
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-18
1386,53
-0,33
0,39
1,04
2,29
3,08
4,20
7,93
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-18
133,76
0,02
0,01
0,29
0,87
1,58
2,62
4,61
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-18
142,13
0,17
-0,91
0,85
2,31
4,52
6,54
7,70
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2019-09-18
127,10
0,01 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-09-18
1386,53
-0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-09-18
133,76
0,01 %
AXA - Obligacji [PLN]
2019-09-18
142,13
0,12 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-18
88,26
0,39
5,81
-2,48
-3,97
-2,16
-10,03
15,18
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-09-18
120,63
0,64
0,77
-4,46
-6,89
-3,74
-12,94
4,49
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-18
113,16
0,62
4,54
-1,41
-1,69
1,50
-10,34
14,91
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-18
292,07
-1,18
3,87
1,63
3,64
-10,53
-3,30
25,89
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-18
123,92
0,66
4,06
-0,40
-0,32
2,33
-7,04
19,50
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2019-09-18
88,26
0,44 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-09-18
120,63
0,53 %
AXA - Akcji [PLN]
2019-09-18
113,16
0,55 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2019-09-18
292,07
-0,40 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2019-09-18
123,92
0,54 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-09-18
108,68
0,53
2,08
-2,23
-5,63
-9,11
-11,76
-2,65
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-18
110,22
0,63
2,88
1,04
2,05
-3,21
-3,56
9,27
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-09-18
108,68
0,49 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2019-09-18
110,22
0,57 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-18
102,25
-0,06
0,09
1,83
3,50
4,45
-
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-18
104,25
0,12
-0,46
1,16
3,46
5,35
-
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2019-09-18
102,25
-0,06 %
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2019-09-18
104,25
0,12 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-18
98,64
0,31
0,92
2,31
2,84
0,86
-
-
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2019-09-18
98,64
0,32 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
100,52
0,03
4,68
-0,02
1,34
0,28
-
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
107,01
0,38
2,84
0,49
4,02
0,42
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
100,06
0,27
3,85
1,97
3,08
1,21
-
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
94,85
-0,09
4,92
-0,02
-1,77
1,40
-13,22
-0,60
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
129,89
-1,67
-9,70
-7,01
7,06
5,43
29,40
73,72
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
170,31
1,55
7,08
4,32
6,62
0,87
3,53
42,04
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2019-09-18
100,52
0,03 %
AXA - Akcji Amerykańskich []
2019-09-18
107,01
0,36 %
AXA - Globalny Akcji []
2019-09-18
100,06
0,27 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2019-09-18
94,85
-0,09 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2019-09-18
129,89
-1,27 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2019-09-18
170,31
0,92 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
405,64
-3,11
-4,36
-3,41
-2,42
1,10
-
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
115,48
0,70
5,61
2,65
-3,15
2,48
-
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-18
7,73
-0,07
1,98
-1,02
-3,50
14,52
-8,09
16,24
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2019-09-18
405,64
-0,76 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2019-09-18
115,48
0,61 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2019-09-18
7,73
-0,90 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-18
63,27
-0,10
1,62
5,45
8,47
13,12
14,66
17,14
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2019-09-18
63,27
-0,16 %
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?