Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-21
zachowawczy
107,98
0,03
0,30
0,55
0,52
2,51
3,66
6,58
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-21
zrównoważony
140,70
-0,13
0,90
2,16
1,57
3,62
0,72
7,18
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-21
zrównoważony
123,29
-0,27
1,46
3,80
2,57
5,49
-1,69
8,37
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-01-21
zrównoważony
101,88
-0,05
0,66
1,93
2,07
3,71
-3,78
4,54
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-21
agresywny
94,03
-0,42
2,66
7,05
4,17
7,75
-7,08
9,40
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2020-01-21
107,98
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-21
140,70
-0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2020-01-21
123,29
-0,22 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2020-01-21
101,88
-0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2020-01-21
94,03
-0,44 %
Profil ryzyka: agresywny

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-21
zachowawczy
127,58
0,01
0,06
0,23
0,61
1,37
3,27
5,81
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-21
zachowawczy
1401,68
0,08
0,39
0,89
1,59
4,38
4,23
8,71
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-21
zachowawczy
134,42
0,02
0,11
0,30
0,68
1,72
2,75
4,52
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-21
zachowawczy
141,48
0,14
-0,51
-0,62
-0,07
2,12
5,47
9,24
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2020-01-21
127,58
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-21
1401,68
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-21
134,42
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji [PLN]
2020-01-21
141,48
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-21
agresywny
87,05
-0,71
0,82
0,14
-4,73
-4,57
-15,36
1,74
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-01-21
agresywny
129,74
-1,00
4,55
11,35
2,56
4,88
-8,75
4,23
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-21
agresywny
116,38
-0,59
2,87
3,70
-0,28
2,39
-10,19
6,03
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-21
agresywny
327,07
-2,64
6,18
12,64
9,48
23,41
0,88
25,89
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-21
agresywny
130,80
-0,54
3,93
5,74
2,92
7,13
-6,32
12,98
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2020-01-21
87,05
-0,81 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2020-01-21
129,74
-0,76 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji [PLN]
2020-01-21
116,38
-0,50 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji [PLN]
2020-01-21
327,07
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2020-01-21
130,80
-0,41 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-21
zrównoważony
108,24
-0,83
-0,31
-0,02
-0,08
-5,36
-14,79
-7,27
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-21
zrównoważony
118,62
-0,24
3,50
7,92
7,76
10,41
0,81
13,17
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-21
108,24
-0,76 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2020-01-21
118,62
-0,20 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-21
zachowawczy
103,14
0,02
0,54
1,08
1,47
6,01
3,17
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-21
zachowawczy
105,52
0,00
0,50
0,72
1,78
6,61
5,80
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2020-01-21
103,14
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2020-01-21
105,52
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-21
zrównoważony
100,91
0,06
2,52
3,58
4,13
5,13
-2,55
-
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2020-01-21
100,91
0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
111,43
0,11
2,90
10,04
9,70
21,01
11,35
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
120,19
0,00
5,37
14,47
9,48
24,47
18,92
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
109,62
-0,06
3,35
9,94
8,65
19,48
6,46
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
102,64
-1,68
0,91
8,75
5,57
10,89
-7,23
2,85
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
142,49
0,49
9,25
20,96
-0,62
33,17
29,21
84,98
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
193,30
-0,02
7,06
15,15
18,12
27,14
2,86
42,44
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2020-01-21
111,43
0,10 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich []
2020-01-21
120,19
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji []
2020-01-21
109,62
-0,05 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2020-01-21
102,64
-1,61 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2020-01-21
142,49
0,35 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity [PLN]
2020-01-21
193,30
-0,01 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
429,01
-1,34
2,03
5,04
-1,04
8,64
-17,39
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
128,19
-2,38
2,63
8,87
8,18
16,65
-7,36
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-21
agresywny
8,37
-0,14
-0,59
7,58
2,20
7,86
-0,12
23,63
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-01-21
429,01
-0,31 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2020-01-21
128,19
-1,82 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2020-01-21
8,37
-1,65 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-21
zrównoważony
64,09
0,13
1,46
3,86
6,02
12,87
20,86
7,12
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2020-01-21
64,09
0,20 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?