ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-13
107,24
-0,09
-0,20
0,54
1,25
2,38
3,42
5,01
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-09-13
137,92
-0,03
0,25
0,50
0,66
1,34
0,12
6,62
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-13
119,25
0,05
0,67
0,35
0,66
0,85
-2,59
8,88
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2019-09-13
99,71
-0,06
-0,14
0,59
1,04
2,38
-1,16
3,52
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-13
88,78
0,12
1,38
-0,02
-0,37
-0,85
-8,15
11,83
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2019-09-13
107,24
-0,08 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-09-13
137,92
-0,02 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2019-09-13
119,25
0,04 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2019-09-13
99,71
-0,06 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2019-09-13
88,78
0,14 %

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-09-13
127,02
-0,02
0,05
0,36
0,83
1,70
3,72
5,66
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-13
1387,17
0,24
0,40
1,20
2,47
3,20
4,32
7,84
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-13
133,73
-0,03
0,02
0,29
0,88
1,57
2,62
4,55
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-13
141,89
-0,33
-0,65
0,87
2,09
4,39
6,26
7,46
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2019-09-13
127,02
-0,02 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-09-13
1387,17
0,02 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-09-13
133,73
-0,02 %
AXA - Obligacji [PLN]
2019-09-13
141,89
-0,23 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-13
88,06
0,51
2,72
-1,93
-3,10
-2,13
-10,22
14,95
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-09-13
120,60
0,00
-1,15
-3,97
-5,74
-2,94
-12,97
6,57
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-13
113,24
0,21
2,18
-0,29
-0,35
2,06
-10,35
16,33
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-13
295,69
1,02
3,92
4,12
6,24
-9,91
-1,45
27,65
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-09-13
124,10
0,07
2,10
0,78
1,11
3,15
-6,66
21,14
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2019-09-13
88,06
0,58 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-09-13
120,60
0,00 %
AXA - Akcji [PLN]
2019-09-13
113,24
0,19 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2019-09-13
295,69
0,35 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2019-09-13
124,10
0,06 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-09-13
108,39
0,29
0,77
-2,17
-5,55
-9,48
-12,28
-2,52
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-13
109,12
0,22
1,77
0,20
1,26
-3,68
-4,62
8,73
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-09-13
108,39
0,27 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2019-09-13
109,12
0,20 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-09-13
102,35
0,00
0,27
2,05
3,77
4,59
-
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-13
104,28
-0,20
-0,44
1,42
3,58
5,31
-
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2019-09-13
102,35
0,00 %
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2019-09-13
104,28
-0,19 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-09-13
98,22
0,15
0,36
1,57
2,31
0,43
-
-
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2019-09-13
98,22
0,15 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
100,34
0,26
2,94
-0,23
3,28
0,25
-
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
106,99
0,19
1,80
0,72
5,01
-0,23
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
100,19
0,35
2,61
2,33
4,35
1,45
-
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
95,95
0,21
5,51
3,22
0,98
2,70
-11,17
1,11
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
126,88
-3,06
-13,58
-8,91
6,58
2,53
27,34
71,32
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
169,14
1,35
5,06
3,58
7,00
0,88
3,54
41,26
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2019-09-13
100,34
0,26 %
AXA - Akcji Amerykańskich []
2019-09-13
106,99
0,18 %
AXA - Globalny Akcji []
2019-09-13
100,19
0,35 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2019-09-13
95,95
0,22 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2019-09-13
126,88
-2,35 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2019-09-13
169,14
0,80 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
415,33
1,50
-3,62
-2,18
1,60
3,70
-
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
116,77
0,85
8,26
3,53
0,04
4,37
-
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-09-13
7,71
-0,09
-1,15
-1,15
-2,03
18,25
-7,00
16,29
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2019-09-13
415,33
0,36 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2019-09-13
116,77
0,73 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2019-09-13
7,71
-1,15 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-09-13
62,75
-0,58
2,27
5,85
7,28
11,26
14,53
15,31
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2019-09-13
62,75
-0,92 %
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?