Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-04-07
zachowawczy
105,26
0,09
-3,31
-2,51
-2,23
-0,73
0,35
2,94
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-04-07
zrównoważony
132,43
0,46
-4,50
-5,50
-3,82
-3,54
-3,97
-1,64
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-04-07
zrównoważony
111,95
0,62
-5,72
-8,48
-5,41
-5,96
-7,67
-5,59
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-04-07
zrównoważony
97,82
0,08
-3,95
-3,76
-2,04
-0,93
-2,06
-0,34
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-04-07
agresywny
78,53
0,75
-9,12
-15,16
-9,84
-12,71
-16,48
-14,77
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-04-07
105,26
0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-04-07
132,43
0,35 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-04-07
111,95
0,56 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-04-07
97,82
0,08 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Akcji
2020-04-07
78,53
0,96 %
Profil ryzyka: agresywny

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-04-07
zachowawczy
127,72
0,02
-0,27
0,11
0,39
1,36
2,63
5,38
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-04-07
zachowawczy
1293,33
6,68
-6,80
-7,58
-6,74
-4,90
-3,98
-0,80
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-04-07
zachowawczy
132,10
0,03
-2,08
-1,72
-1,45
-0,47
0,79
2,22
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-04-07
zachowawczy
145,07
0,19
0,17
2,11
1,41
4,43
6,47
10,51
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-04-07
127,72
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
1293,33
0,52 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
132,10
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-04-07
145,07
0,13 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-04-07
agresywny
65,51
0,94
-10,98
-24,66
-22,88
-28,68
-28,92
-28,22
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-04-07
agresywny
98,65
-0,01
-16,01
-23,70
-14,49
-24,07
-27,02
-25,31
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-04-07
agresywny
89,18
0,57
-12,28
-22,53
-19,03
-23,41
-23,43
-25,52
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-04-07
agresywny
260,73
-4,91
-10,23
-18,61
-9,03
-9,87
-11,92
-7,28
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-04-07
agresywny
100,59
0,66
-13,15
-21,69
-16,99
-20,21
-21,64
-20,53
AXA - PKO Akcji Plus
2020-04-07
65,51
1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-04-07
98,65
-0,01 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-04-07
89,18
0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-04-07
260,73
-1,85 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-04-07
100,59
0,66 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-04-07
zrównoważony
90,72
0,66
-7,30
-16,89
-15,15
-20,88
-26,07
-22,45
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-04-07
zrównoważony
105,13
0,86
-7,33
-8,95
-4,21
-3,37
-8,29
-4,82
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-04-07
90,72
0,73 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-04-07
105,13
0,82 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-04-07
zachowawczy
96,64
-0,02
-6,52
-5,99
-5,69
-2,69
-2,44
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-04-07
zachowawczy
101,96
-0,07
-5,58
-3,23
-3,32
0,59
2,62
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-04-07
96,64
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-04-07
101,96
-0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-04-07
zrównoważony
102,69
-0,79
-1,14
3,52
3,75
7,39
2,07
-
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-04-07
102,69
-0,76 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
83,72
2,46
-17,00
-23,31
-14,58
-17,56
-13,12
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
100,45
5,16
-8,68
-13,61
-3,59
-3,67
5,86
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
89,81
3,21
-9,77
-15,80
-8,67
-9,26
-5,50
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
85,89
1,85
-5,77
-15,93
-7,76
-13,50
-15,69
-15,79
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
117,78
-3,31
-14,65
-13,28
-7,81
-2,22
9,18
36,40
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
172,88
-1,37
-4,98
-6,14
2,38
7,63
4,02
17,69
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-04-07
83,72
3,03 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-04-07
100,45
5,42 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-04-07
89,81
3,71 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-04-07
85,89
2,20 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-04-07
117,78
-2,73 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-04-07
172,88
-0,79 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
318,01
10,72
-17,35
-23,60
-21,46
-23,18
-37,77
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
103,71
2,80
-13,49
-17,91
-8,61
-15,96
-18,91
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-04-07
agresywny
4,69
0,15
-30,62
-44,63
-37,63
-40,03
-44,17
-35,84
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-04-07
318,01
3,49 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-04-07
103,71
2,77 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-04-07
4,69
3,30 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-04-07
zrównoważony
54,94
-0,12
-11,19
-12,59
-13,33
-7,37
3,70
-7,24
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-04-07
54,94
-0,22 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?