Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-24
zachowawczy
109,43
-0,06
-0,08
0,79
4,94
1,87
4,44
5,63
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-09-24
zrównoważony
141,68
-0,32
-0,85
1,07
9,35
2,74
3,73
2,97
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-24
zrównoważony
123,18
-0,49
-1,61
1,37
13,80
3,53
3,44
0,74
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-09-24
zrównoważony
102,91
-0,26
-1,08
1,14
6,06
3,13
5,15
2,10
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-24
agresywny
91,01
-0,70
-3,08
1,79
22,56
3,17
0,30
-5,74
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-09-24
109,43
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-09-24
141,68
-0,23 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-09-24
123,18
-0,40 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-09-24
102,91
-0,25 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Akcji
2020-09-24
91,01
-0,76 %
Profil ryzyka: agresywny

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-09-24
zachowawczy
129,05
-0,02
-0,02
0,24
0,93
1,50
3,24
5,32
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-24
zachowawczy
1374,29
-4,92
-0,47
1,19
8,78
-0,90
2,09
3,29
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-24
zachowawczy
135,20
-0,03
0,05
0,64
2,53
0,99
2,67
3,72
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-24
zachowawczy
148,11
0,01
-0,01
0,49
2,44
4,13
9,02
11,41
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-09-24
129,05
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-09-24
1374,29
-0,36 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-09-24
135,20
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-09-24
148,11
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-09-24
zrównoważony
99,86
-0,70
-1,54
1,04
14,36
-7,46
-16,75
-18,47
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-24
zrównoważony
123,10
-0,08
-3,09
2,30
24,78
11,39
8,77
8,14
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-09-24
99,86
-0,70 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-09-24
123,10
-0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-24
agresywny
70,49
-0,56
-8,04
-4,77
16,15
-18,87
-22,92
-28,19
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-09-24
agresywny
116,93
-0,14
-5,40
-0,48
25,15
-1,61
-9,05
-15,63
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-24
agresywny
357,91
-1,76
-6,28
3,56
44,24
24,33
9,62
16,82
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-24
agresywny
98,56
-0,83
-7,47
-2,84
19,96
-12,18
-12,90
-21,49
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-24
agresywny
112,70
-1,00
-7,88
-3,49
21,61
-8,54
-7,68
-15,05
AXA - PKO Akcji Plus
2020-09-24
70,49
-0,79 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-24
116,93
-0,12 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-09-24
357,91
-0,49 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-09-24
98,56
-0,84 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-09-24
112,70
-0,88 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-09-24
zrównoważony
114,09
0,08
2,53
5,65
11,07
15,57
17,28
-
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-09-24
114,09
0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-24
zachowawczy
103,92
-0,12
-0,29
1,50
9,10
1,28
6,09
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-24
zachowawczy
109,95
-0,09
0,04
0,99
11,51
5,00
11,26
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-09-24
103,92
-0,12 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-24
109,95
-0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
105,96
-1,27
-2,97
5,00
31,33
6,01
6,35
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
99,98
0,13
-0,84
3,99
33,22
-0,20
-0,07
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
97,14
-1,25
-3,95
2,10
19,38
3,11
2,76
-11,08
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
236,01
-2,97
0,55
9,99
51,04
38,70
40,73
43,35
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
219,23
-2,71
1,08
14,98
75,27
78,21
78,66
119,89
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
124,94
-2,80
-4,31
4,37
40,63
17,33
16,26
-
AXA - Globalny Akcji
2020-09-24
105,96
-1,18 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-09-24
99,98
0,13 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-09-24
97,14
-1,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-09-24
236,01
-1,24 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-09-24
219,23
-1,22 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-09-24
124,94
-2,19 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-24
zrównoważony
60,42
0,44
3,25
0,90
15,15
-5,86
8,26
10,11
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-24
60,42
0,73 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
121,32
-3,13
-6,03
2,80
28,86
4,91
6,34
-
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
367,10
-7,43
1,64
3,83
22,80
-9,80
-10,66
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-24
agresywny
5,59
0,15
-3,62
-1,76
27,05
-26,83
-17,79
-33,45
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-09-24
121,32
-2,52 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-09-24
367,10
-1,98 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-09-24
5,59
2,76 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?