Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-15
zachowawczy
111,17
-0,02
0,36
1,21
2,08
3,02
5,45
6,73
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-15
zrównoważony
150,32
-0,34
1,86
4,95
6,35
7,02
11,02
7,97
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-15
zrównoważony
135,90
-0,70
3,41
8,37
10,31
10,54
17,07
9,11
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2021-01-15
zrównoważony
106,60
-0,14
0,92
2,26
3,89
4,76
8,47
1,76
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-15
agresywny
108,92
-1,11
6,49
16,05
19,13
16,42
26,49
9,08
AXA - Portfel Bezpieczny
2021-01-15
111,17
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2021-01-15
150,32
-0,23 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2021-01-15
135,90
-0,51 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2021-01-15
106,60
-0,13 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Akcji
2021-01-15
108,92
-1,01 %
Profil ryzyka: agresywny

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2021-01-15
zachowawczy
129,58
0,00
0,02
0,33
0,51
1,62
2,94
4,91
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-15
zachowawczy
136,06
-0,01
0,11
0,38
0,95
1,27
2,98
4,03
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-15
zachowawczy
149,60
-0,03
0,26
0,40
1,25
5,55
7,53
11,48
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2021-01-15
129,58
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2021-01-15
136,06
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2021-01-15
149,60
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-15
zrównoważony
108,32
-0,64
3,02
7,02
7,48
0,03
-4,86
-14,27
AXA - Makroalokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-15
zrównoważony
134,57
-0,81
5,31
4,84
7,64
14,85
25,92
15,31
AXA - Stabilnego Wzrostu
2021-01-15
108,32
-0,59 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makroalokacji
2021-01-15
134,57
-0,60 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-15
agresywny
83,13
-1,30
3,68
18,72
10,91
-4,79
-8,42
-17,57
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2021-01-15
agresywny
142,25
-1,38
10,52
16,43
18,92
10,08
16,05
2,24
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-15
agresywny
116,25
-1,86
5,29
18,31
12,36
0,04
3,07
-8,74
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-15
agresywny
137,61
-1,73
5,61
20,39
15,31
5,72
13,57
0,07
AXA - PKO Akcji Plus
2021-01-15
83,13
-1,54 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-15
142,25
-0,96 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2021-01-15
116,25
-1,57 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2021-01-15
137,61
-1,24 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zachowawczy
1376,17
1,45
-0,37
1,47
6,91
-0,66
2,29
3,39
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zrównoważony
61,23
0,26
4,92
3,08
11,69
-5,11
8,95
9,01
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-09-29
1376,17
0,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-29
61,23
0,43 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-29
agresywny
374,95
4,92
-3,89
10,09
49,04
30,37
13,32
21,72
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
229,78
1,68
1,54
20,18
83,52
95,16
84,21
131,10
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Akcji
2020-09-29
374,95
1,33 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-09-29
229,78
0,74 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-15
zrównoważony
123,54
-0,28
5,46
5,90
13,55
23,53
29,31
19,58
AXA - Globalnej Makroalokacji
2021-01-15
123,54
-0,23 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-15
zachowawczy
106,68
-0,01
0,05
1,91
4,00
3,65
9,88
6,67
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-15
zachowawczy
110,41
-0,08
-0,10
0,22
0,79
4,73
11,51
10,53
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2021-01-15
106,68
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-01-15
110,41
-0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
125,47
-1,86
5,44
12,14
18,28
15,89
40,47
22,84
AXA – Akcji Europejskich ESG
 • Dawniej: AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
135,63
-2,73
15,92
30,93
37,57
23,32
51,04
35,98
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
121,96
-1,31
8,56
19,50
21,30
17,73
31,91
12,48
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
299,28
-4,47
12,34
20,53
32,00
59,28
102,56
60,93
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
146,41
-0,71
4,71
7,70
19,10
23,75
57,04
45,22
AXA - Globalny Akcji
2021-01-15
125,47
-1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Akcji Europejskich ESG
2021-01-15
135,63
-1,97 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-01-15
121,96
-1,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2021-01-15
299,28
-1,47 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2021-01-15
146,41
-0,48 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
159,44
0,10
11,38
24,70
28,28
22,43
48,15
16,67
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
444,06
1,25
8,02
17,42
27,40
3,34
13,22
-13,82
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-15
agresywny
7,10
-0,25
1,28
25,22
19,13
-14,25
-7,31
-13,63
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2021-01-15
159,44
0,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2021-01-15
444,06
0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2021-01-15
7,10
-3,40 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online