ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-06
107,50
-0,05
-0,13
0,03
1,22
2,53
3,65
5,39
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-11-06
138,52
-0,06
0,67
0,77
1,01
2,57
0,33
7,19
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-06
120,03
-0,07
1,55
1,51
0,94
3,39
-2,46
9,65
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2019-11-06
100,56
-0,04
0,73
0,71
1,69
2,75
-0,28
4,94
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-06
89,60
-0,05
3,10
2,83
0,31
3,61
-8,19
12,92
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2019-11-06
107,50
-0,05 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-11-06
138,52
-0,04 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2019-11-06
120,03
-0,06 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2019-11-06
100,56
-0,04 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2019-11-06
89,60
-0,06 %

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-11-06
127,49
0,01
0,23
0,46
1,09
1,81
3,71
6,00
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-06
1391,83
0,37
0,37
0,84
1,96
3,56
4,09
8,14
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-06
134,12
0,01
0,08
0,35
0,85
1,85
2,73
4,67
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-06
142,49
-0,05
-0,32
0,33
2,85
4,25
7,22
8,42
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2019-11-06
127,49
0,01 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-11-06
1391,83
0,03 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-11-06
134,12
0,01 %
AXA - Obligacji [PLN]
2019-11-06
142,49
-0,04 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-06
89,33
-0,38
5,42
4,26
-0,68
0,27
-10,06
16,53
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-11-06
119,89
-0,19
3,92
-2,07
-4,31
-1,15
-12,57
5,38
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-06
115,11
-0,58
4,40
3,82
1,85
6,15
-7,27
17,41
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-06
306,19
-0,47
6,56
9,00
8,08
7,99
-0,98
34,87
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-06
126,71
-0,59
4,31
4,19
3,54
8,69
-3,46
22,90
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2019-11-06
89,33
-0,42 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-11-06
119,89
-0,16 %
AXA - Akcji [PLN]
2019-11-06
115,11
-0,50 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2019-11-06
306,19
-0,15 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2019-11-06
126,71
-0,46 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-11-06
107,98
-0,50
1,46
0,07
-3,91
-7,32
-13,03
-2,27
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-06
110,97
0,05
1,21
2,57
3,09
2,29
-3,73
12,88
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-11-06
107,98
-0,46 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2019-11-06
110,97
0,05 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-06
102,06
-0,07
-0,38
0,09
2,36
4,76
-
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-06
104,61
-0,25
-0,71
0,04
2,94
6,47
-
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2019-11-06
102,06
-0,07 %
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2019-11-06
104,61
-0,24 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-06
97,05
-0,06
-1,97
-0,99
1,36
1,11
-
-
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2019-11-06
97,05
-0,06 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
103,39
-0,01
6,43
6,53
0,80
9,10
-
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
108,16
-0,10
5,05
4,15
-0,13
9,67
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
102,37
0,19
5,14
6,23
2,21
9,74
-
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
98,18
-0,11
5,32
9,37
1,17
7,54
-11,73
4,76
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
119,65
0,01
-4,39
-13,35
-6,95
10,61
13,24
66,25
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
169,72
-0,01
0,90
6,25
5,86
10,88
-4,11
39,08
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2019-11-06
103,39
-0,01 %
AXA - Akcji Amerykańskich []
2019-11-06
108,16
-0,09 %
AXA - Globalny Akcji []
2019-11-06
102,37
0,19 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2019-11-06
98,18
-0,11 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2019-11-06
119,65
0,01 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2019-11-06
169,72
-0,01 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
410,40
0,27
2,10
-3,90
-0,79
2,32
-
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
121,62
-0,14
7,03
12,20
1,21
13,58
-
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-06
8,00
-0,11
3,90
4,17
5,40
9,14
1,65
15,44
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2019-11-06
410,40
0,07 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2019-11-06
121,62
-0,11 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2019-11-06
8,00
-1,36 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-06
62,29
0,27
-1,67
2,06
3,96
9,49
10,86
13,28
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2019-11-06
62,29
0,44 %
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?