Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
108,58
0,03
0,65
3,11
0,76
1,35
3,78
5,34
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-01
zrównoważony
140,23
0,26
1,17
6,85
0,39
1,48
2,49
2,87
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
121,62
0,42
1,76
10,58
-0,12
1,40
1,68
0,84
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-07-01
zrównoważony
101,77
0,19
0,91
4,01
0,46
2,25
3,96
2,05
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
89,53
0,61
2,92
17,79
-2,58
-0,54
-2,31
-5,10
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-07-01
108,58
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-07-01
140,23
0,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-07-01
121,62
0,35 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-07-01
101,77
0,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Akcji
2020-07-01
89,53
0,69 %
Profil ryzyka: agresywny

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-01
zachowawczy
128,81
-0,01
0,23
0,88
1,02
1,68
3,31
5,67
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
1356,33
-0,26
0,70
5,58
-2,93
-1,62
1,24
2,95
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
134,54
0,13
0,47
1,92
0,15
0,84
2,48
3,60
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
147,62
0,20
-0,01
2,13
3,87
4,80
8,75
11,44
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-07-01
128,81
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
1356,33
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
134,54
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-07-01
147,62
0,14 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
73,73
0,43
2,70
19,69
-15,03
-18,85
-16,50
-21,65
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-07-01
agresywny
116,88
2,62
3,73
22,90
-6,45
-7,93
-9,86
-15,21
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
116,27
1,40
2,29
22,06
-8,07
-7,03
-5,07
-10,97
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
345,72
7,13
11,82
42,18
11,11
16,93
7,14
19,42
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
101,22
1,22
2,19
20,37
-11,02
-12,04
-8,31
-17,22
AXA - PKO Akcji Plus
2020-07-01
73,73
0,59 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-01
116,88
2,29 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-07-01
116,27
1,22 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-07-01
345,72
2,11 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-07-01
101,22
1,22 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-01
zrównoważony
98,81
0,11
0,16
11,16
-9,34
-11,49
-19,77
-17,47
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
120,77
1,14
1,39
18,60
5,36
10,00
4,30
6,26
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-07-01
98,81
0,11 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-07-01
120,77
0,95 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
102,10
-0,03
1,48
5,51
-0,64
0,76
4,35
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
108,95
0,05
1,52
6,69
3,55
5,05
10,51
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-01
102,10
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
108,95
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
108,26
0,47
1,57
4,48
9,09
11,41
9,72
-
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-07-01
108,26
0,44 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
119,39
1,83
2,40
21,22
3,62
10,11
19,32
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
102,22
0,65
1,97
15,48
-4,31
2,22
5,63
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
95,04
0,26
6,69
18,65
-6,96
-2,45
-1,80
-9,61
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
202,13
6,66
13,39
68,60
57,12
48,31
69,57
122,71
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
95,85
0,13
0,69
16,27
-12,82
-6,18
-4,23
-
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
219,98
3,57
3,87
30,03
19,76
32,47
27,74
42,41
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-07-01
119,39
1,56 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-07-01
102,22
0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-01
95,04
0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-07-01
202,13
3,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-01
95,85
0,14 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-07-01
219,98
1,65 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-01-30
111,70
0,01
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-01-30
719,62
2,04
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2019-01-30
2185,76
-0,09
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-01-23
44,52
0,13
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-19
133,56
0,83
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-19
252,78
0,98
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-01-30
89,37
-0,61
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
209,52
0,62
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-23
119,97
2,09
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-01-30
104,31
-0,15
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-01-30
351,61
0,96
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-19
77,95
1,91
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
348,30
1,04
2,54
15,50
-17,86
-18,51
-19,22
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
116,54
0,21
8,61
19,66
-7,49
-2,41
-2,60
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
5,77
0,16
6,85
32,64
-31,55
-28,23
-13,75
-19,97
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-07-01
348,30
0,30 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-07-01
116,54
0,18 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-07-01
5,77
2,85 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zrównoważony
59,58
-0,17
2,99
8,41
-5,20
-0,02
5,17
6,32
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-07-01
59,58
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?