Komentarz do wyników

Rynek akcji

Pierwszy kwartał tego roku był bardzo udany na rynkach finansowych, a szczególnie dla inwestorów zaangażowanych na rynkach akcji. Wzrost cen akcji był głównie rezultatem wyraźnego obniżenia wycen na rynku w trakcie wcześniejszej korekty oraz złagodzenia stanowiska głównych banków centralnych. Amerykańska Rezerwa Federalna porzuciła wcześniejsze plany podwyżek stóp w tym roku, a Europejski Bank Centralny odłożył podwyżki przynajmniej do końca roku i ogłosił wznowienie programu tanich pożyczek dla europejskich banków. Na krajowym rynku kapitałowym zabłysnęły kursy akcji małych i średnich spółek, których wzrosty okazały się zauważalnie silniejsze od największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Rynek długu

Na rynku długu najważniejszym wydarzeniem w pierwszym kwartale 2019 roku była nagła zmiana retoryki amerykańskiej rezerwy federalnej. Wcześniej sugerowała ona dalsze zaostrzanie polityki monetarnej, natomiast obecnie wypowiedzi przedstawicieli Fed wskazują na zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych oraz na możliwość aktywnego przeciwdziałania ewentualnemu spowolnieniu gospodarki. Zmiany te przyczyniły się do silnego spadku oprocentowania obligacji skarbowych, czyli do wzrostu ich wartości w okresie do 20 lutego. Następnie mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem rentowności polskich obligacji, którego przyczyną było ogłoszenie przez partię rządzącą rozszerzenia programów socjalnych. Ponieważ przynajmniej w części będą one musiały zostać sfinansowane poprzez emisję dodatkowego długu, rynek zareagował mocną, aczkolwiek krótkotrwałą przeceną w oczekiwaniu na zwiększoną podaż obligacji skarbowych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online