O produkcie

Plany inwestycyjne

Plan Inwestycyjny to produkt, za pomocą którego możesz efektywnie ulokować zebraną przez Ciebie kwotę - już od 20 000 zł.

Na czym polega inwestowanie w ramach Planu Inwestycyjnego?

1. Analizujesz Wspólnie z Doradcą AXA analizujesz swoje potrzeby i możliwości
2. Wybierasz Wybierasz fundusze, w które mają być inwestowane Twoje pieniądze
3. Wpłacasz Opłacasz składkę jednorazowo
4. Zarządzasz Dowolnie zmieniasz fundusze, bez podatku, a wszystko to on-line

Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego. Klient AXA musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady ochrony oraz cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Inwestycyjny (OWU) oraz w regulaminach funduszy. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online