Notowania UFK

Architektura otwarta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-06
zachowawczy
128,83
-0,08
0,16
0,88
0,96
1,64
3,25
5,65
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zachowawczy
1362,03
2,95
-0,35
5,86
-2,71
-1,36
1,49
3,41
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
115,54
0,01
0,75
2,85
2,37
3,88
-
-
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
147,86
-0,09
0,65
2,06
3,89
4,72
8,80
11,74
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zachowawczy
134,68
0,03
0,56
1,98
0,18
0,91
2,54
3,72
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-07-06
128,83
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
1362,03
0,22 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-07-06
115,54
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-07-06
147,86
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
134,68
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-06
zrównoważony
141,27
0,40
1,08
7,05
0,81
1,94
3,14
3,76
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-06
zrównoważony
100,12
0,69
0,57
11,17
-8,32
-9,67
-18,26
-16,29
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
123,23
0,67
1,57
10,69
0,72
2,38
2,81
2,40
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
123,99
1,40
4,63
18,91
7,44
13,10
6,47
9,53
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-07-06
141,27
0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-07-06
100,12
0,69 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-07-06
123,23
0,55 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-07-06
123,99
1,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
91,67
0,91
2,44
17,86
-1,04
1,29
-0,33
-2,43
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
1255,65
12,19
2,35
22,87
-9,85
-11,71
-
-
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-07-06
agresywny
120,27
1,47
3,12
21,90
-5,58
-5,62
-7,16
-12,03
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
75,36
0,58
0,32
16,71
-13,95
-17,50
-15,59
-19,92
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
352,40
2,77
10,15
32,66
10,47
18,36
7,59
23,01
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
119,72
1,36
1,12
19,80
-6,76
-4,90
-3,01
-7,99
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
104,00
1,05
0,54
17,37
-9,84
-10,19
-6,54
-14,68
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-06
agresywny
64,68
1,15
-2,12
30,77
-36,76
-45,82
-
-
AXA - Portfel Akcji
2020-07-06
91,67
1,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-07-06
1255,65
0,98 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-06
120,27
1,24 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-07-06
75,36
0,78 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-07-06
352,40
0,79 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-07-06
119,72
1,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-07-06
104,00
1,02 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-07-06
64,68
1,81 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
11,92
-0,01
1,45
5,39
9,66
12,88
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zrównoważony
119,90
0,26
0,33
14,67
-5,17
-1,18
-
-
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
112,81
0,00
1,22
4,00
0,98
2,27
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zrównoważony
11,07
0,05
2,41
15,43
-4,40
-3,49
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zrównoważony
81,49
0,24
1,94
2,00
-6,74
-11,28
-7,13
-10,13
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zrównoważony
60,05
-0,03
0,22
9,06
-5,33
-0,05
6,08
6,60
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-07-06
11,92
-0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-07-06
119,90
0,22 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-07-06
112,81
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-07-06
11,07
0,45 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-07-06
81,49
0,30 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-07-06
60,05
-0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-07-06
zrównoważony
17,69
0,20
1,49
16,46
0,97
6,50
8,20
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-07-06
zrównoważony
11,84
0,05
0,51
10,65
-5,05
-2,63
4,23
-
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-07-06
17,69
1,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-07-06
11,84
0,42 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
353,55
4,22
1,88
15,05
-16,74
-17,58
-18,68
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
496,03
4,15
3,08
19,24
9,62
18,39
24,95
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
123,74
2,96
6,45
22,62
-2,54
4,07
6,83
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
5,94
0,11
-1,49
30,84
-30,77
-28,35
-15,26
-17,50
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-07-06
353,55
1,21 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-07-06
496,03
0,84 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-07-06
123,74
2,45 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-07-06
5,94
1,89 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-06
zachowawczy
109,21
-0,05
1,48
7,04
3,77
5,10
10,60
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
102,45
0,01
1,06
5,99
-0,33
0,58
4,54
-
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-06
zachowawczy
108,78
0,03
0,67
3,43
0,76
1,32
3,91
5,55
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-06
109,21
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-06
102,45
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-07-06
108,78
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-06
zrównoważony
109,57
0,37
3,91
5,89
10,20
12,59
11,17
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-07-06
zrównoważony
137,27
-0,39
1,89
-0,08
6,92
-1,78
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-07-06
zrównoważony
102,57
0,30
1,20
4,94
0,91
2,82
4,61
3,22
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-07-06
109,57
0,34 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-07-06
137,27
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-07-06
102,57
0,29 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-06
agresywny
72,39
-0,08
1,76
3,33
-23,59
-21,08
-
-
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-06
agresywny
127,43
0,00
6,67
1,60
11,37
20,05
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-07-06
72,39
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Gold [PLN]
2020-07-06
127,43
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
121,20
0,25
2,86
27,19
4,36
10,70
19,06
-
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
1175,91
-7,14
1,15
20,81
-12,78
-9,06
-
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
105,01
1,68
2,70
21,26
-2,02
3,41
7,71
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
101,06
2,71
5,14
20,25
-1,17
4,35
5,10
-3,62
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
203,36
0,84
19,63
67,94
52,95
44,40
67,25
127,07
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
115,06
0,82
2,64
17,84
-11,34
-7,78
-9,26
-
AXA - NN (L) Japonia
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
169,38
3,98
-5,32
9,20
-18,21
-10,51
-15,34
-10,32
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
98,08
0,17
-0,67
20,70
-11,05
-5,17
-1,59
-
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-06
agresywny
229,35
4,82
7,79
31,62
23,81
37,93
33,46
49,04
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-07-06
121,20
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-07-06
1175,91
-0,60 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-07-06
105,01
1,63 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-06
101,06
2,76 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-07-06
203,36
0,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-07-06
115,06
0,72 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-07-06
169,38
2,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-06
98,08
0,17 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-07-06
229,35
2,15 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?