Notowania UFK

Architektura otwarta

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-30
zachowawczy
127,77
0,03
-0,09
0,20
0,49
1,42
2,73
5,51
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zachowawczy
1283,24
-3,98
-7,75
-8,16
-7,40
-5,40
-4,66
-1,46
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
112,60
0,08
-1,05
-0,03
0,38
3,46
-
-
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
144,46
0,23
0,31
1,65
1,41
3,82
6,32
10,27
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zachowawczy
131,87
0,13
-2,13
-1,84
-1,50
-0,61
0,66
2,13
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-03-30
127,77
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
1283,24
-0,31 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-03-30
112,60
0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-03-30
144,46
0,16 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
131,87
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-30
zrównoważony
131,21
0,23
-5,20
-6,06
-4,79
-4,17
-4,61
-2,29
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-30
zrównoważony
88,52
0,54
-11,62
-18,78
-17,43
-21,86
-27,44
-24,34
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
110,14
0,15
-7,19
-9,55
-7,29
-6,83
-8,77
-6,70
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
100,63
1,09
-10,68
-12,21
-9,01
-6,34
-12,58
-8,08
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-03-30
131,21
0,18 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-03-30
88,52
0,61 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-03-30
110,14
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-03-30
100,63
1,10 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
76,36
0,02
-11,76
-16,91
-13,14
-13,87
-18,18
-16,46
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
970,93
-0,43
-18,63
-29,13
-27,79
-31,56
-
-
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-03-30
agresywny
94,05
-0,61
-19,18
-24,72
-20,58
-25,87
-29,00
-28,59
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
61,31
-0,09
-17,37
-29,34
-29,26
-32,20
-33,26
-32,34
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
253,78
2,20
-12,26
-18,44
-11,93
-9,46
-13,42
-10,36
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
94,70
0,09
-17,03
-25,12
-23,27
-23,08
-25,10
-24,13
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
83,72
0,02
-16,81
-26,40
-25,34
-26,47
-26,86
-29,10
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-30
agresywny
42,96
0,26
-33,96
-57,27
-58,78
-63,85
-
-
AXA - Portfel Akcji
2020-03-30
76,36
0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-03-30
970,93
-0,04 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-30
94,05
-0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-03-30
61,31
-0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-03-30
253,78
0,87 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-03-30
94,70
0,10 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-03-30
83,72
0,02 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-03-30
42,96
0,61 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
11,25
0,05
-0,44
4,17
3,97
9,76
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zrównoważony
103,33
-0,49
-17,20
-18,11
-16,01
-11,33
-
-
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
108,82
-0,06
-4,25
-2,05
-3,58
2,73
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zrównoważony
9,52
-0,11
-18,35
-17,43
-16,42
-13,61
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zrównoważony
80,13
0,05
-7,25
-8,09
-7,00
-10,76
-12,00
-12,41
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zrównoważony
54,28
-0,54
-15,27
-13,75
-15,50
-8,25
3,12
-7,92
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-03-30
11,25
0,45 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-03-30
103,33
-0,47 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-03-30
108,82
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-03-30
9,52
-1,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-03-30
80,13
0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-03-30
54,28
-0,99 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-03-30
zrównoważony
15,12
0,04
-8,42
-13,40
-8,47
-6,20
-8,14
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-03-30
zrównoważony
10,66
0,02
-12,05
-14,24
-12,19
-9,35
-6,65
-
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-03-30
15,12
0,27 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-03-30
10,66
0,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
301,95
-13,23
-22,79
-28,74
-25,55
-26,09
-40,66
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
404,29
10,52
-4,01
-11,27
1,12
-1,98
13,21
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
97,61
-0,69
-16,07
-22,75
-14,82
-18,64
-24,07
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
4,64
-0,01
-35,73
-44,96
-39,43
-38,95
-45,15
-36,78
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-03-30
301,95
-4,20 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-03-30
404,29
2,67 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-03-30
97,61
-0,70 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-03-30
4,64
-0,22 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-30
zachowawczy
101,05
0,70
-5,62
-3,95
-3,59
-0,62
1,77
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
96,72
0,62
-6,44
-5,88
-5,66
-2,45
-2,27
-
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-30
zachowawczy
105,09
0,19
-3,21
-2,48
-2,21
-0,84
0,30
2,86
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-30
101,05
0,70 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-30
96,72
0,65 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-03-30
105,09
0,18 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-30
zrównoważony
102,51
0,55
-0,94
3,30
4,09
8,06
1,80
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-03-30
zrównoważony
137,61
0,10
3,28
7,63
7,69
-0,38
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-03-30
zrównoważony
97,73
0,17
-3,74
-3,52
-2,08
-0,95
-1,74
0,24
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-03-30
102,51
0,54 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-03-30
137,61
0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-03-30
97,73
0,17 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-30
agresywny
65,82
-0,86
-19,76
-30,16
-28,10
-29,56
-
-
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-30
agresywny
120,58
-0,98
5,40
7,64
9,49
20,71
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-03-30
65,82
-1,29 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Gold [PLN]
2020-03-30
120,58
-0,81 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
97,23
-2,27
-10,72
-15,61
-6,46
-5,19
1,05
-
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
983,91
-31,86
-21,26
-26,89
-23,07
-19,59
-
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
87,44
-1,46
-12,20
-18,14
-11,87
-9,53
-8,41
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
80,64
-1,36
-22,11
-26,65
-19,47
-17,69
-16,04
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
80,78
1,18
-11,45
-20,92
-14,08
-15,94
-21,06
-19,96
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
93,01
-2,94
-20,03
-28,13
-25,79
-24,59
-28,95
-
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
164,64
4,57
-9,43
-10,37
-3,37
6,79
-0,51
12,46
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
126,79
1,58
-11,10
-1,45
6,31
3,71
14,98
46,58
AXA - NN (L) Japonia
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-30
agresywny
160,51
1,03
-9,46
-22,52
-15,15
-14,52
-21,07
-11,12
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-03-30
97,23
-2,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-03-30
983,91
-3,14 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-03-30
87,44
-1,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-30
80,64
-1,66 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-30
80,78
1,48 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-03-30
93,01
-3,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-03-30
164,64
2,86 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-03-30
126,79
1,26 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-03-30
160,51
0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?