Notowania UFK

Oferta Santander

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-09-29
zachowawczy
282,16
0,02
-0,02
0,20
0,87
1,29
2,69
4,84
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-06-29
zachowawczy
113,87
-0,43
0,80
7,20
0,46
1,62
6,19
5,14
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zachowawczy
1376,17
1,45
-0,37
1,47
6,91
-0,66
2,29
3,39
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-29
zachowawczy
346,23
0,35
0,35
1,19
3,32
4,86
9,12
12,08
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-29
zachowawczy
116,80
0,00
0,26
1,26
3,80
4,17
-
-
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zachowawczy
142,53
0,14
0,20
2,97
11,06
1,73
3,54
3,34
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-29
zachowawczy
188,91
-0,05
0,66
0,48
1,56
1,31
2,67
-3,34
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-09-29
zachowawczy
262,51
0,02
0,09
0,88
2,47
1,65
3,98
6,43
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zrównoważony
61,23
0,26
4,92
3,08
11,69
-5,11
8,95
9,01
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-29
zrównoważony
68,34
0,02
4,34
1,91
10,48
-1,85
13,65
9,31
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-09-29
zrównoważony
80,04
-0,34
-0,76
-1,68
-0,05
-6,98
-7,60
-12,90
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-09-29
zachowawczy
183,68
0,44
-1,20
3,29
14,89
-0,61
1,73
3,35
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-09-29
282,16
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-06-29
113,87
-0,38 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-09-29
1376,17
0,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-09-29
346,23
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-09-29
116,80
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-09-29
142,53
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-09-29
188,91
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-09-29
262,51
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-29
61,23
0,43 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-09-29
68,34
0,03 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-09-29
80,04
-0,42 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-09-29
183,68
0,24 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-09-29
zrównoważony
141,69
1,67
1,94
3,45
3,04
10,83
-
-
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-09-29
zrównoważony
14,04
-0,09
-2,84
2,11
9,77
-7,81
-13,07
-14,81
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-09-29
141,69
1,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-09-29
14,04
-0,64 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
199,76
-1,30
-4,25
4,17
15,82
-7,72
-7,58
0,68
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
1155,47
26,24
-2,26
0,40
13,75
-9,24
-
-
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-29
agresywny
1214,34
-4,60
-4,78
-0,29
25,01
-10,16
-
-
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
156,94
-1,26
-2,62
-0,76
16,00
-9,59
-7,87
-7,38
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-09-29
agresywny
374,95
4,92
-3,89
10,09
49,04
30,37
13,32
21,72
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
146,00
-2,17
-0,12
5,61
17,69
1,14
10,39
8,97
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-06-29
agresywny
117,09
-0,94
1,56
15,19
-12,96
-6,79
-6,34
-2,90
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
218,11
-2,76
-2,92
0,01
12,67
-10,87
-6,25
-1,16
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
229,78
1,68
1,54
20,18
83,52
95,16
84,21
131,10
AXA - NN (L) Japonia
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-09-29
agresywny
177,78
-0,10
3,25
6,97
11,47
-6,97
-17,20
-9,74
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-09-29
199,76
-0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-09-29
1155,47
2,32 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-09-29
1214,34
-0,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-09-29
156,94
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-09-29
374,95
1,33 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-09-29
146,00
-1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-06-29
117,09
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-09-29
218,11
-1,25 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-09-29
229,78
0,74 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-09-29
177,78
-0,06 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-09-10
agresywny
70,76
-0,08
-0,73
0,23
-6,02
-22,00
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-09-10
70,76
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2021-01-22
zachowawczy
129,65
0,03
0,10
0,37
0,54
1,61
3,00
4,92
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
256,85
0,07
0,28
0,98
1,93
3,65
5,99
7,76
AXA - Gamma [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2021-01-22
zachowawczy
267,37
0,10
0,11
0,73
1,63
1,48
3,64
5,27
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-22
zachowawczy
145,88
0,03
0,14
0,82
1,70
1,74
3,62
6,85
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
149,65
0,01
0,32
0,49
1,15
5,74
8,01
11,58
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-22
zachowawczy
136,10
-0,04
0,13
0,45
0,91
1,24
3,00
4,04
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2021-01-22
129,65
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2021-01-22
256,85
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2021-01-22
267,37
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
145,88
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2021-01-22
149,65
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
136,10
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-22
zrównoważony
150,90
-0,09
2,03
5,42
6,29
7,14
11,22
7,96
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2021-01-22
zrównoważony
108,38
-0,54
2,44
6,80
6,82
-0,08
-5,21
-14,72
AXA - Makroalokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-22
zrównoważony
136,02
0,35
4,29
6,99
8,13
14,00
26,96
15,49
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-22
zrównoważony
136,96
-0,12
3,75
9,28
10,47
10,93
17,38
9,09
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2021-01-22
150,90
-0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2021-01-22
108,38
-0,50 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makroalokacji
2021-01-22
136,02
0,26 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2021-01-22
136,96
-0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
110,57
-0,21
7,05
17,88
19,69
17,34
27,08
9,05
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2021-01-22
agresywny
142,93
1,06
9,89
15,35
17,21
9,80
16,70
0,00
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
115,76
0,17
5,00
16,71
9,89
-0,62
2,23
-11,10
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2021-01-22
agresywny
101,59
0,47
7,89
22,16
18,27
13,43
18,93
5,46
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
86,98
0,24
3,44
20,86
10,99
-2,10
-6,43
-17,43
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
82,80
0,31
3,76
17,98
8,36
-4,35
-9,05
-19,82
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
137,64
0,29
6,22
18,74
13,42
4,92
13,24
-1,90
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2021-01-22
agresywny
73,23
0,46
1,85
41,86
11,24
-27,32
-41,32
-
AXA - Portfel Akcji
2021-01-22
110,57
-0,19 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-22
142,93
0,75 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2021-01-22
115,76
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-22
101,59
0,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2021-01-22
86,98
0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2021-01-22
82,80
0,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2021-01-22
137,64
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2021-01-22
73,23
0,63 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
111,19
-0,03
0,39
1,28
1,85
2,93
5,55
6,74
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
106,64
-0,04
-0,06
2,08
3,15
3,40
9,61
6,68
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-22
zachowawczy
110,42
-0,10
-0,14
0,45
0,44
4,43
11,56
10,67
AXA - Portfel Bezpieczny
2021-01-22
111,19
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2021-01-22
106,64
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
110,42
-0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2021-01-22
zrównoważony
126,33
0,33
4,58
8,91
14,74
24,59
31,48
22,25
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2021-01-22
zrównoważony
107,34
0,15
1,51
3,04
4,04
5,28
9,26
1,20
AXA - Globalnej Makroalokacji
2021-01-22
126,33
0,26 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2021-01-22
107,34
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
126,47
-0,82
5,43
14,48
18,93
15,64
38,04
22,16
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
132,90
-0,59
6,19
16,90
15,85
-0,87
10,45
-4,47
AXA – Akcji Europejskich ESG
 • Dawniej: AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
142,25
-0,52
14,28
42,16
40,45
27,48
54,45
41,70
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
124,46
-1,59
10,88
19,98
24,42
20,98
35,70
12,07
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
314,63
-0,50
13,26
29,81
36,02
60,53
107,09
68,11
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
149,67
-0,27
4,31
12,24
19,52
24,73
55,11
47,24
AXA - Globalny Akcji
2021-01-22
126,47
-0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2021-01-22
132,90
-0,44 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Akcji Europejskich ESG
2021-01-22
142,25
-0,36 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-01-22
124,46
-1,26 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2021-01-22
314,63
-0,16 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2021-01-22
149,67
-0,18 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2021-01-22
agresywny
124,65
-0,74
-0,66
-4,56
-4,72
8,74
22,53
-
UFK Gold [PLN]
2021-01-22
124,65
-0,59 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
115,98
-0,05
-0,46
0,37
1,78
3,77
12,31
-
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zachowawczy
11,96
0,00
-0,75
0,42
-0,83
9,52
19,84
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2021-01-22
zrównoważony
130,84
-0,11
0,30
5,32
7,81
2,97
16,31
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2021-01-22
zrównoważony
11,87
-0,01
-1,08
4,58
5,14
1,54
11,77
-
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2021-01-22
115,98
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2021-01-22
11,96
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2021-01-22
130,84
-0,08 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2021-01-22
11,87
-0,08 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2021-01-22
zrównoważony
12,80
-0,04
1,83
6,40
6,76
1,99
12,38
9,22
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2021-01-22
zrównoważony
21,05
-0,06
3,03
11,38
15,66
18,32
35,37
22,10
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2021-01-22
12,80
-0,31 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2021-01-22
21,05
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
581,27
-1,12
6,65
13,82
14,55
22,86
45,81
51,66
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
437,00
-1,50
6,24
15,25
29,99
1,86
10,74
-15,68
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
163,59
-1,79
14,58
25,07
31,00
26,67
50,66
17,84
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2021-01-22
agresywny
6,78
-0,16
-1,60
16,30
7,79
-20,05
-10,91
-19,48
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2021-01-22
581,27
-0,19 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2021-01-22
437,00
-0,34 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2021-01-22
163,59
-1,08 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2021-01-22
6,78
-2,31 %
Profil ryzyka: agresywny
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online