Notowania UFK

Oferta Santander

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-01
zachowawczy
128,81
-0,01
0,23
0,88
1,02
1,68
3,31
5,67
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-01
zachowawczy
260,57
0,13
0,63
1,92
0,22
1,45
3,56
6,43
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-01
zachowawczy
281,76
0,13
0,14
0,79
0,65
1,50
2,89
5,20
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
251,32
-0,07
-0,06
1,90
1,77
2,95
4,53
7,15
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
1356,33
-0,26
0,70
5,58
-2,93
-1,62
1,24
2,95
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
344,14
-0,46
0,36
2,52
4,33
4,74
8,86
12,68
AXA - Gamma [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-07-01
zachowawczy
262,81
0,14
0,31
1,08
0,10
1,03
2,50
5,98
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
143,25
0,03
0,31
1,32
0,96
1,79
4,63
5,79
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
115,31
-0,03
0,50
2,67
2,38
3,84
-
-
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
187,89
-0,09
0,25
0,89
0,64
1,77
1,12
-4,88
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
134,54
0,13
0,47
1,92
0,15
0,84
2,48
3,60
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
147,62
0,20
-0,01
2,13
3,87
4,80
8,75
11,44
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-07-01
128,81
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-07-01
260,57
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-07-01
281,76
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2020-07-01
251,32
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
1356,33
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-07-01
344,14
-0,13 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-07-01
262,81
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
143,25
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-07-01
115,31
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-07-01
187,89
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
134,54
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-07-01
147,62
0,14 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-01
zrównoważony
140,23
0,26
1,17
6,85
0,39
1,48
2,49
2,87
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
120,77
1,14
1,39
18,60
5,36
10,00
4,30
6,26
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-07-01
zrównoważony
98,81
0,11
0,16
11,16
-9,34
-11,49
-19,77
-17,47
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
121,62
0,42
1,76
10,58
-0,12
1,40
1,68
0,84
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-07-01
140,23
0,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-07-01
120,77
0,95 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-07-01
98,81
0,11 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-07-01
121,62
0,35 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
89,53
0,61
2,92
17,79
-2,58
-0,54
-2,31
-5,10
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
1221,46
9,78
4,85
25,64
-10,84
-13,58
-
-
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
73,73
0,43
2,70
19,69
-15,03
-18,85
-16,50
-21,65
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-07-01
agresywny
85,16
0,89
2,06
23,24
-1,71
-2,13
-1,30
-12,69
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-07-01
agresywny
116,88
2,62
3,73
22,90
-6,45
-7,93
-9,86
-15,21
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
345,72
7,13
11,82
42,18
11,11
16,93
7,14
19,42
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
116,27
1,40
2,29
22,06
-8,07
-7,03
-5,07
-10,97
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
76,85
0,55
2,34
17,80
-13,05
-17,45
-14,37
-21,96
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
101,22
1,22
2,19
20,37
-11,02
-12,04
-8,31
-17,22
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-07-01
agresywny
61,29
1,82
4,23
41,88
-39,04
-48,19
-
-
AXA - Portfel Akcji
2020-07-01
89,53
0,69 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-07-01
1221,46
0,81 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-07-01
73,73
0,59 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-01
85,16
1,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-07-01
116,88
2,29 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-07-01
345,72
2,11 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-07-01
116,27
1,22 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2020-07-01
76,85
0,72 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-07-01
101,22
1,22 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-07-01
61,29
3,06 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-06-29
zachowawczy
113,87
-0,43
0,80
7,20
0,46
1,62
6,19
5,14
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
108,58
0,03
0,65
3,11
0,76
1,35
3,78
5,34
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
102,10
-0,03
1,48
5,51
-0,64
0,76
4,35
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
108,95
0,05
1,52
6,69
3,55
5,05
10,51
-
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
138,54
0,12
1,28
8,08
-1,75
-0,80
1,36
1,59
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zachowawczy
178,33
0,49
1,13
11,19
-5,26
-2,99
1,19
1,87
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-06-29
113,87
-0,38 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-07-01
108,58
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-07-01
102,10
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-07-01
108,95
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-07-01
138,54
0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-07-01
178,33
0,28 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-07-01
zrównoważony
108,26
0,47
1,57
4,48
9,09
11,41
9,72
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-07-01
zrównoważony
137,47
0,24
-1,31
-0,22
7,52
-1,23
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-07-01
zrównoważony
101,77
0,19
0,91
4,01
0,46
2,25
3,96
2,05
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-07-01
108,26
0,44 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-07-01
137,47
0,17 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-07-01
101,77
0,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-01
agresywny
71,06
-0,23
4,58
9,24
-24,60
-21,75
-
-
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-07-01
agresywny
126,56
-1,68
1,47
7,91
12,98
20,18
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-07-01
71,06
-0,32 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Gold [PLN]
2020-07-01
126,56
-1,31 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
1158,90
0,63
3,70
15,01
-13,89
-8,79
-
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
102,22
0,65
1,97
15,48
-4,31
2,22
5,63
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
119,39
1,83
2,40
21,22
3,62
10,11
19,32
-
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
193,80
-0,78
-0,88
15,36
-14,56
-10,05
-5,81
2,15
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
95,04
0,26
6,69
18,65
-6,96
-2,45
-1,80
-9,61
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
202,13
6,66
13,39
68,60
57,12
48,31
69,57
122,71
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
158,23
-0,15
2,98
17,25
-12,82
-7,73
-5,02
-4,43
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
140,25
1,17
4,86
11,42
-8,23
-0,93
2,14
13,12
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
112,01
-0,47
1,81
17,68
-13,45
-9,63
-10,13
-
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
219,26
-0,74
0,22
14,74
-15,22
-7,73
-0,99
0,28
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-06-29
agresywny
117,09
-0,94
1,56
15,19
-12,96
-6,79
-6,34
-2,90
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
95,85
0,13
0,69
16,27
-12,82
-6,18
-4,23
-
AXA - NN (L) Japonia
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
165,07
-3,14
-3,42
10,53
-20,31
-12,57
-19,19
-12,16
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
219,98
3,57
3,87
30,03
19,76
32,47
27,74
42,41
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-07-01
1158,90
0,05 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-07-01
102,22
0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-07-01
119,39
1,56 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-07-01
193,80
-0,40 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-07-01
95,04
0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-07-01
202,13
3,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-07-01
158,23
-0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-07-01
140,25
0,84 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-07-01
112,01
-0,42 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-07-01
219,26
-0,34 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-06-29
117,09
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-07-01
95,85
0,14 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-07-01
165,07
-1,87 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-07-01
219,98
1,65 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
112,45
-0,47
0,81
3,34
1,22
2,71
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zrównoważony
119,22
0,14
3,03
14,44
-5,55
-0,77
-
-
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zachowawczy
11,90
0,00
0,93
4,85
9,98
12,48
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zrównoważony
10,97
0,03
3,98
14,87
-4,86
-4,28
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zrównoważony
81,47
0,16
0,73
0,58
-7,01
-10,74
-6,21
-10,13
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-07-01
zrównoważony
67,15
-0,12
3,24
8,36
-0,10
2,05
11,54
7,78
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-07-01
zrównoważony
59,58
-0,17
2,99
8,41
-5,20
-0,02
5,17
6,32
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-07-01
112,45
-0,42 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-07-01
119,22
0,12 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-07-01
11,90
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-07-01
10,97
0,27 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-07-01
81,47
0,20 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-07-01
67,15
-0,18 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-07-01
59,58
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-07-01
zrównoważony
17,34
0,13
2,24
16,30
-0,63
4,33
6,32
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-07-01
zrównoważony
11,73
0,01
1,82
10,24
-5,63
-3,30
3,53
-
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-07-01
zrównoważony
13,79
0,00
-0,07
9,18
-14,03
-11,83
-13,22
-14,98
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-07-01
17,34
0,76 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-07-01
11,73
0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-07-01
13,79
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
348,30
1,04
2,54
15,50
-17,86
-18,51
-19,22
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
485,04
8,01
0,61
20,45
6,80
16,15
25,22
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
116,54
0,21
8,61
19,66
-7,49
-2,41
-2,60
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-07-01
agresywny
5,77
0,16
6,85
32,64
-31,55
-28,23
-13,75
-19,97
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-07-01
348,30
0,30 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-07-01
485,04
1,68 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-07-01
116,54
0,18 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-07-01
5,77
2,85 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?