ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Notowania UFK

Oferta Santander

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-11-12
127,49
0,05
0,20
0,43
1,02
1,83
3,57
6,04
AXA - Investor Oszczędnościowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-11-12
259,71
0,17
0,18
0,67
1,72
2,76
4,90
8,01
AXA - ESALIENS Oszczędnościowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-11-12
279,64
0,12
0,14
0,49
1,11
1,69
3,59
5,57
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
246,64
0,15
-0,06
-0,13
1,19
2,13
4,23
7,55
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
1390,24
0,00
0,21
0,59
1,96
3,44
4,06
8,11
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
329,51
0,09
-0,39
-0,65
2,38
3,49
6,17
10,62
AXA - Gamma [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2019-11-12
262,42
0,02
0,34
0,57
1,02
1,82
4,25
8,17
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
141,47
0,04
0,02
0,23
-0,41
2,11
3,71
6,68
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
112,38
0,09
-0,04
0,29
2,74
4,56
-
-
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
187,04
-0,07
0,43
0,41
2,32
1,82
-1,29
-6,00
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
134,08
0,06
0,08
0,29
0,77
1,80
2,68
4,68
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
141,98
0,18
-0,39
-0,38
2,22
4,01
6,43
8,79
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2019-11-12
127,49
0,04 %
AXA - Investor Oszczędnościowy [PLN]
2019-11-12
259,71
0,07 %
AXA - ESALIENS Oszczędnościowy [PLN]
2019-11-12
279,64
0,04 %
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2019-11-12
246,64
0,06 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-11-12
1390,24
0,00 %
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
2019-11-12
329,51
0,03 %
AXA - Gamma [PLN]
2019-11-12
262,42
0,01 %
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-11-12
141,47
0,03 %
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
2019-11-12
112,38
0,08 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2019-11-12
187,04
-0,04 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2019-11-12
134,08
0,04 %
AXA - Obligacji [PLN]
2019-11-12
141,98
0,13 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-11-12
138,49
0,09
0,55
0,78
1,49
2,75
0,59
7,10
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-12
110,61
0,19
0,56
3,05
2,63
2,47
-2,61
10,93
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2019-11-12
108,57
0,31
1,01
1,48
-2,33
-6,87
-11,81
-2,65
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-12
120,15
0,11
1,24
1,66
1,82
3,87
-1,66
9,26
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-11-12
138,49
0,07 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2019-11-12
110,61
0,17 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2019-11-12
108,57
0,29 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2019-11-12
120,15
0,09 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
89,88
0,12
2,47
3,12
2,23
4,61
-6,54
11,90
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
1365,98
3,70
3,05
2,24
0,38
3,46
-
-
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
89,69
-0,12
3,92
6,29
3,32
0,31
-8,39
14,93
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-11-12
82,95
0,50
2,72
1,16
-1,53
0,51
-9,41
-2,79
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2019-11-12
120,52
0,74
3,80
0,12
-1,79
-0,01
-11,64
4,25
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
126,60
-0,04
3,05
6,02
6,55
9,34
-1,83
20,47
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
308,91
1,46
5,65
10,17
11,13
11,52
1,12
34,98
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
90,00
-0,09
3,45
4,59
1,06
-0,83
-9,15
7,64
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
115,07
-0,02
3,18
5,71
5,16
6,49
-5,52
14,91
UFK Lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2019-11-12
111,01
-0,57
8,43
13,60
5,70
9,62
-
-
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2019-11-12
89,88
0,13 %
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
2019-11-12
1365,98
0,27 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2019-11-12
89,69
-0,13 %
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-11-12
82,95
0,61 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-11-12
120,52
0,62 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2019-11-12
126,60
-0,03 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2019-11-12
308,91
0,47 %
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2019-11-12
90,00
-0,10 %
AXA - Akcji [PLN]
2019-11-12
115,07
-0,02 %
UFK Lev [PLN]
2019-11-12
111,01
-0,51 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
112,66
-0,05
-0,26
0,03
2,36
4,93
3,32
5,96
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
107,35
0,03
-0,07
-0,07
1,10
2,43
3,40
5,58
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
101,89
-0,03
-0,25
-0,29
2,26
4,52
-
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
104,45
0,01
-0,39
-0,04
2,67
6,39
-
-
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
139,69
0,00
-0,21
0,20
0,96
2,47
1,46
5,44
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
184,62
0,05
0,49
0,95
1,64
4,35
4,13
10,56
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2019-11-12
112,66
-0,04 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2019-11-12
107,35
0,03 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2019-11-12
101,89
-0,03 %
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2019-11-12
104,45
0,01 %
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
2019-11-12
139,69
0,00 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2019-11-12
184,62
0,03 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2019-11-12
97,45
0,18
-0,79
-0,61
0,98
1,82
-
-
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2019-11-12
124,73
-0,04
-4,51
-11,60
-9,96
-7,93
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2019-11-12
100,55
0,06
0,62
0,73
1,72
2,78
-0,34
4,05
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2019-11-12
97,45
0,19 %
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
2019-11-12
124,73
-0,03 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2019-11-12
100,55
0,06 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-11-12
93,03
-0,36
2,40
6,91
2,47
-4,54
-
-
UFK Gold (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2019-11-12
108,26
-0,73
-2,61
-4,85
9,72
9,54
-
-
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
2019-11-12
93,03
-0,39 %
UFK Gold (PLN) [PLN]
2019-11-12
108,26
-0,67 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
1317,12
-4,97
4,50
7,47
5,53
9,30
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
102,53
-0,12
4,13
4,46
4,75
8,26
-
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
109,24
0,59
5,20
2,67
2,44
7,52
-
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
104,17
0,23
5,66
6,44
3,24
9,48
-
-
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
219,40
-0,34
2,27
5,31
4,30
5,75
9,26
22,06
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
96,76
-1,10
1,94
7,81
4,35
7,98
-10,24
2,39
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
180,93
0,50
3,61
11,33
8,65
11,97
7,44
23,31
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
146,24
-0,85
3,58
8,93
5,37
14,51
4,12
30,27
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
125,91
0,01
3,04
3,49
5,51
5,14
-
-
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
122,55
2,79
-3,38
-14,58
-3,81
16,58
15,61
70,83
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
255,01
-0,04
4,68
11,83
9,23
12,02
13,96
23,28
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
172,65
1,73
1,70
7,46
7,25
12,53
0,68
38,94
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
129,69
0,70
4,26
6,20
5,66
6,32
5,67
15,98
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
205,52
1,13
7,63
17,01
11,65
2,90
-3,34
26,70
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
2019-11-12
1317,12
-0,38 %
AXA - Globalny Akcji []
2019-11-12
102,53
-0,12 %
AXA - Akcji Amerykańskich []
2019-11-12
109,24
0,54 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2019-11-12
104,17
0,22 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2019-11-12
219,40
-0,15 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2019-11-12
96,76
-1,12 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2019-11-12
180,93
0,28 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2019-11-12
146,24
-0,58 %
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa [PLN]
2019-11-12
125,91
0,01 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2019-11-12
122,55
2,33 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2019-11-12
255,01
-0,02 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2019-11-12
172,65
1,01 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2019-11-12
129,69
0,54 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2019-11-12
205,52
0,55 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
111,09
-0,03
-0,99
-0,70
4,42
8,82
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
123,73
0,03
1,00
2,10
5,10
8,65
-
-
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
10,72
0,00
-0,56
-0,65
4,38
10,63
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
11,34
-0,02
-0,35
-0,79
3,18
10,31
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
86,08
-0,02
0,06
-2,44
-4,69
-4,37
-5,53
5,66
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2019-11-12
66,59
0,19
-1,55
-1,99
2,49
10,82
8,75
3,19
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2019-11-12
62,67
0,21
-0,25
2,07
5,19
10,12
13,22
11,75
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
2019-11-12
111,09
-0,03 %
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) [PLN]
2019-11-12
123,73
0,02 %
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN) [PLN]
2019-11-12
10,72
0,00 %
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN) [PLN]
2019-11-12
11,34
-0,18 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2019-11-12
86,08
-0,02 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [USD]
2019-11-12
66,59
0,29 %
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2019-11-12
62,67
0,34 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-11-12
16,94
0,04
2,05
3,99
4,83
7,08
-
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-11-12
12,20
-0,02
0,66
1,50
3,39
8,06
-
-
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2019-11-12
15,79
0,01
3,88
6,04
2,13
0,70
-2,95
7,56
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2019-11-12
16,94
0,24 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2019-11-12
12,20
-0,16 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2019-11-12
15,79
0,06 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
410,82
0,33
1,03
-4,67
-0,24
2,49
-
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
423,26
3,27
6,50
4,03
6,12
1,36
-
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
120,27
-0,70
4,07
10,19
3,30
13,53
-
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2019-11-12
7,69
-0,11
-0,26
-0,13
2,81
8,62
0,39
18,31
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2019-11-12
410,82
0,08 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2019-11-12
423,26
0,78 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2019-11-12
120,27
-0,58 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2019-11-12
7,69
-1,41 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?