Notowania UFK

Oferta Santander

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-23
zachowawczy
127,59
0,00
0,07
0,21
0,58
1,35
3,19
5,77
AXA - Investor Oszczędnościowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-23
zachowawczy
260,71
0,00
0,38
0,45
1,17
2,67
4,70
8,05
AXA - ESALIENS Oszczędnościowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-23
zachowawczy
280,52
-0,05
0,23
0,37
0,86
1,59
3,30
5,74
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
247,73
-0,08
0,29
0,25
0,72
2,21
3,86
8,40
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
1401,36
-0,20
0,36
0,83
1,48
4,36
4,12
8,62
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
329,13
0,18
-0,27
-0,54
-0,40
2,73
4,76
10,95
AXA - Gamma [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-01-23
zachowawczy
263,48
0,00
0,41
0,71
1,09
2,10
3,66
7,86
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
143,35
-0,04
1,02
1,29
1,64
1,82
4,92
7,48
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
112,66
0,04
-0,02
0,04
0,88
3,92
-
-
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
186,58
0,06
-0,14
0,05
0,59
0,97
-1,50
-3,27
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
134,45
0,02
0,13
0,31
0,67
1,73
2,74
4,53
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
141,57
0,05
-0,46
-0,78
-0,26
2,14
5,48
9,18
AXA - Ostrożnego Inwestowania [PLN]
2020-01-23
127,59
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy [PLN]
2020-01-23
260,71
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - ESALIENS Oszczędnościowy [PLN]
2020-01-23
280,52
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2020-01-23
247,73
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-23
1401,36
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
2020-01-23
329,13
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-01-23
263,48
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-23
143,35
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
2020-01-23
112,66
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2020-01-23
186,58
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2020-01-23
134,45
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji [PLN]
2020-01-23
141,57
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-23
zrównoważony
140,76
-0,08
0,87
2,15
1,50
3,48
0,61
7,12
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-23
zrównoważony
118,71
-0,61
3,49
8,47
7,22
10,44
0,62
13,20
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-01-23
zrównoważony
107,79
-0,68
-0,95
-0,82
-1,41
-5,71
-15,49
-7,56
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-23
zrównoważony
123,29
-0,17
1,36
3,77
2,42
5,12
-1,91
8,24
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-23
140,76
-0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2020-01-23
118,71
-0,51 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2020-01-23
107,79
-0,63 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2020-01-23
123,29
-0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
93,97
-0,26
2,41
7,04
3,91
7,00
-7,48
9,19
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
1399,64
-2,13
2,70
4,41
-1,43
0,87
-
-
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
86,54
-0,03
-0,06
-1,35
-5,03
-6,10
-16,45
1,49
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-01-23
agresywny
89,46
-0,10
3,60
10,28
4,27
2,83
-7,08
-1,82
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-01-23
agresywny
129,75
-0,42
4,13
10,87
2,58
4,38
-9,81
3,49
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
130,98
-0,20
3,68
5,74
3,09
5,93
-6,86
13,18
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
326,63
-2,58
6,03
12,23
8,11
22,57
0,83
25,16
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
88,71
-0,14
0,46
0,43
-4,60
-6,22
-15,74
-2,05
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
116,45
-0,03
2,51
3,33
-0,09
1,04
-10,81
6,27
UFK Lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-01-23
agresywny
99,38
-1,38
-0,88
-6,29
-17,36
-23,37
-
-
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2020-01-23
93,97
-0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
2020-01-23
1399,64
-0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2020-01-23
86,54
-0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2020-01-23
89,46
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2020-01-23
129,75
-0,32 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2020-01-23
130,98
-0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji [PLN]
2020-01-23
326,63
-0,78 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2020-01-23
88,71
-0,16 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji [PLN]
2020-01-23
116,45
-0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev [PLN]
2020-01-23
99,38
-1,37 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
113,99
0,06
0,64
0,85
1,41
6,33
3,63
6,46
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
108,07
0,04
0,35
0,54
0,52
2,56
3,69
6,59
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
103,20
0,07
0,56
1,13
1,45
5,98
3,21
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
105,78
0,04
0,72
0,94
1,99
6,64
6,00
-
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
141,25
-0,20
0,33
0,66
1,25
4,07
1,57
5,61
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zachowawczy
188,77
-0,35
0,34
2,38
2,88
7,63
5,16
9,72
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2020-01-23
113,99
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2020-01-23
108,07
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2020-01-23
103,20
0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2020-01-23
105,78
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
2020-01-23
141,25
-0,14 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2020-01-23
188,77
-0,19 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-01-23
zrównoważony
101,60
0,20
2,98
4,72
4,72
5,47
-1,50
-
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-01-23
zrównoważony
129,39
-0,57
1,06
3,63
-7,14
-3,95
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-01-23
zrównoważony
101,94
-0,02
0,66
1,92
2,04
3,72
-4,07
4,52
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2020-01-23
101,60
0,20 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
2020-01-23
129,39
-0,44 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2020-01-23
101,94
-0,02 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-01-23
agresywny
91,58
-0,61
-2,67
1,25
0,81
2,34
-
-
UFK Gold (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-01-23
agresywny
115,30
0,67
4,88
3,37
7,01
13,37
-
-
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
2020-01-23
91,58
-0,66 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Gold (PLN) [PLN]
2020-01-23
115,30
0,58 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
1339,57
-6,98
-0,29
3,65
4,88
14,39
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
109,45
0,08
2,76
9,91
8,25
20,27
5,31
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
119,90
-0,10
4,79
14,62
9,53
26,18
16,57
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
111,70
0,11
2,62
10,46
8,95
21,47
11,10
-
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
230,03
0,73
1,14
6,18
6,14
16,81
6,06
24,15
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
101,42
-1,46
-0,08
7,10
4,35
10,68
-9,06
0,88
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
181,98
-1,34
-0,25
2,98
5,62
17,47
3,76
17,08
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
154,13
-1,62
0,47
8,52
7,93
16,55
7,24
32,27
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
133,57
-0,49
4,47
8,75
6,69
9,85
-4,49
-
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
142,76
0,13
9,46
25,27
-0,74
34,72
27,42
84,02
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
262,68
0,12
0,64
6,92
8,66
20,56
13,95
19,91
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
195,48
-0,52
7,35
17,55
18,07
27,92
4,82
44,31
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
136,52
-0,90
1,96
8,18
7,48
17,28
0,80
17,09
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
206,67
-1,93
-0,69
5,66
11,09
12,71
-9,38
15,84
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
2020-01-23
1339,57
-0,52 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji []
2020-01-23
109,45
0,07 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich []
2020-01-23
119,90
-0,08 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2020-01-23
111,70
0,10 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2020-01-23
230,03
0,32 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2020-01-23
101,42
-1,42 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2020-01-23
181,98
-0,73 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2020-01-23
154,13
-1,04 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa [PLN]
2020-01-23
133,57
-0,37 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2020-01-23
142,76
0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2020-01-23
262,68
0,05 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity [PLN]
2020-01-23
195,48
-0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2020-01-23
136,52
-0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2020-01-23
206,67
-0,93 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
112,08
0,31
0,70
-0,05
1,45
8,50
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zrównoważony
127,09
0,03
0,82
3,03
4,88
13,23
-
-
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zachowawczy
10,94
0,02
1,39
1,30
3,60
9,51
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zrównoważony
11,69
0,00
1,65
2,63
1,56
9,05
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zrównoważony
87,33
0,08
0,80
1,63
-5,54
-3,96
-4,08
1,10
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-01-23
zrównoważony
68,19
0,23
0,86
2,70
1,16
9,28
16,25
2,51
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-01-23
zrównoważony
63,78
0,10
0,68
2,77
5,11
12,43
19,86
6,67
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
2020-01-23
112,08
0,28 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) [PLN]
2020-01-23
127,09
0,02 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN) [PLN]
2020-01-23
10,94
0,18 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN) [PLN]
2020-01-23
11,69
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2020-01-23
87,33
0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [USD]
2020-01-23
68,19
0,34 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2020-01-23
63,78
0,16 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-01-23
zrównoważony
17,72
-0,07
1,96
5,92
6,68
13,95
2,19
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-01-23
zrównoważony
12,53
-0,02
1,05
2,87
3,13
10,01
6,82
-
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-01-23
zrównoważony
15,97
-0,05
-0,06
3,63
1,91
4,93
-6,83
4,11
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-01-23
17,72
-0,39 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2020-01-23
12,53
-0,16 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2020-01-23
15,97
-0,31 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
429,01
0,00
1,75
5,05
-0,48
8,96
-17,15
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
470,71
-2,40
3,17
16,20
14,97
17,36
21,45
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
127,56
-1,59
1,96
9,12
7,78
18,00
-9,69
-
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-01-23
agresywny
8,54
0,06
1,18
6,88
5,17
10,19
2,52
24,13
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-01-23
429,01
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-01-23
470,71
-0,51 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2020-01-23
127,56
-1,23 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2020-01-23
8,54
0,71 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?