Notowania UFK

Oferta Santander

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-25
zachowawczy
127,83
-0,03
-0,05
0,26
0,55
1,46
2,86
5,60
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-25
zachowawczy
256,27
-0,16
-2,03
-1,37
-0,77
0,69
2,37
5,58
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-25
zachowawczy
279,75
0,02
-0,41
-0,05
0,44
1,37
2,53
5,07
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
246,17
-0,24
-1,40
-0,34
-0,18
1,32
2,58
6,46
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
1274,64
11,33
-9,10
-8,75
-8,01
-5,91
-5,17
-2,04
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
336,12
-0,06
1,34
1,85
1,85
4,36
6,25
12,23
AXA - Gamma [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
2020-03-25
zachowawczy
260,22
0,27
-1,45
-0,83
-0,37
0,76
1,82
5,91
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
141,62
-0,24
-1,50
-0,20
0,33
0,06
3,13
5,49
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
112,25
-0,37
-1,34
-0,38
0,16
3,24
-
-
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
186,93
0,38
0,39
0,05
0,30
1,33
-1,09
-5,13
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
132,01
0,15
-2,09
-1,69
-1,41
-0,50
0,81
2,28
AXA - Obligacji
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
144,31
-0,27
0,63
1,46
1,38
3,72
6,42
10,31
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-03-25
127,83
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-03-25
256,27
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-03-25
279,75
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2020-03-25
246,17
-0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-03-25
1274,64
0,90 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-03-25
336,12
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-03-25
260,22
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2020-03-25
141,62
-0,17 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-03-25
112,25
-0,33 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-03-25
186,93
0,20 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-03-25
132,01
0,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-03-25
144,31
-0,19 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-25
zrównoważony
130,20
0,63
-7,17
-6,70
-5,54
-4,81
-5,51
-3,02
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-25
zrównoważony
99,55
0,90
-14,72
-13,22
-9,67
-6,88
-13,61
-9,00
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2020-03-25
zrównoważony
88,21
0,89
-14,08
-18,94
-17,89
-22,34
-26,94
-24,59
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-25
zrównoważony
109,17
0,93
-10,27
-10,25
-8,11
-7,48
-10,00
-7,55
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-03-25
130,20
0,49 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-03-25
99,55
0,91 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-03-25
88,21
1,02 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-03-25
109,17
0,86 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
75,53
1,27
-17,06
-17,69
-14,09
-14,56
-19,95
-17,48
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
948,60
-5,11
-26,99
-30,39
-29,32
-32,47
-
-
AXA - PKO Akcji Plus
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
60,44
-0,25
-24,49
-30,20
-29,93
-33,13
-34,81
-33,56
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-03-25
agresywny
67,88
0,04
-21,63
-21,39
-17,48
-22,16
-24,29
-28,28
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2020-03-25
agresywny
94,04
0,61
-24,91
-24,53
-20,57
-25,90
-29,47
-29,09
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
92,41
-0,26
-25,19
-26,85
-24,78
-24,65
-27,87
-26,37
AXA - Investor Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
245,91
-2,23
-20,79
-20,86
-14,76
-12,05
-17,10
-12,00
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
63,63
-0,24
-23,40
-27,94
-27,32
-31,13
-31,92
-33,69
AXA - Akcji
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
81,94
-0,22
-24,79
-27,87
-26,66
-27,88
-29,50
-31,12
UFK Lev
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2020-03-25
agresywny
40,86
-0,34
-50,71
-59,25
-60,28
-65,65
-
-
AXA - Portfel Akcji
2020-03-25
75,53
1,71 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-03-25
948,60
-0,54 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-03-25
60,44
-0,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-25
67,88
0,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-25
94,04
0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-03-25
92,41
-0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-03-25
245,91
-0,90 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2020-03-25
63,63
-0,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji
2020-03-25
81,94
-0,27 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-03-25
40,86
-0,83 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
104,60
0,17
-8,55
-7,65
-7,56
-4,43
-4,15
-2,92
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
104,38
0,10
-3,97
-3,07
-2,88
-1,47
-0,27
2,24
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
95,06
-0,19
-8,56
-7,38
-7,38
-4,10
-3,81
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
98,38
-0,22
-8,17
-6,32
-6,27
-2,94
-0,70
-
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
125,02
1,66
-11,31
-11,20
-10,88
-9,45
-9,52
-7,01
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zachowawczy
154,59
3,20
-17,73
-17,83
-16,45
-14,24
-12,18
-10,09
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-03-25
104,60
0,16 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-03-25
104,38
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-25
95,06
-0,20 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-25
98,38
-0,22 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-03-25
125,02
1,35 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-03-25
154,59
2,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2020-03-25
zrównoważony
102,03
-0,69
-1,14
3,42
3,38
7,51
0,39
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2020-03-25
zrównoważony
137,00
-0,92
3,95
7,01
6,40
-0,22
-
-
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2020-03-25
zrównoważony
97,12
0,09
-4,87
-4,10
-2,70
-1,59
-3,10
-0,43
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-03-25
102,03
-0,67 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-03-25
137,00
-0,67 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-03-25
97,12
0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Rynków Surowcowych
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-25
agresywny
70,85
-0,44
-19,73
-24,70
-23,07
-23,44
-
-
UFK Gold [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2020-03-25
agresywny
120,85
-2,11
0,32
9,92
6,70
18,14
-
-
UFK Rynków Surowcowych
2020-03-25
70,85
-0,62 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Gold [PLN]
2020-03-25
120,85
-1,72 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
981,12
67,18
-24,94
-26,97
-23,04
-19,66
-
-
AXA - Globalny Akcji
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
85,69
5,01
-19,49
-19,55
-13,79
-10,79
-9,74
-
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
95,39
6,55
-18,48
-16,63
-9,41
-6,65
0,08
-
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
79,25
4,20
-27,72
-27,19
-20,85
-18,72
-16,76
-
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
167,76
2,40
-22,61
-26,24
-22,76
-18,50
-14,83
-10,81
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
83,39
2,02
-12,31
-17,84
-11,15
-12,05
-19,26
-18,56
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
136,19
3,29
-22,83
-25,35
-20,38
-16,77
-14,55
-15,01
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
128,77
3,14
-14,65
-16,06
-9,72
-6,96
-5,77
4,41
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
94,83
0,83
-25,47
-25,83
-23,61
-22,71
-27,91
-
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
122,69
-2,39
-14,80
-5,93
-0,28
0,94
9,36
43,01
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
194,40
3,28
-22,35
-25,52
-20,55
-14,41
-6,29
-13,63
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
159,31
3,05
-18,16
-12,51
-5,75
4,52
-5,62
9,66
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
99,15
3,28
-25,30
-25,95
-19,87
-18,31
-19,89
-15,95
AXA - NN (L) Japonia
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
158,97
7,89
-15,64
-23,61
-16,94
-13,80
-18,86
-12,41
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-03-25
981,12
7,35 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-03-25
85,69
6,21 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-03-25
95,39
7,37 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-25
79,25
5,60 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-03-25
167,76
1,45 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-25
83,39
2,48 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-03-25
136,19
2,48 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-03-25
128,77
2,50 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-03-25
94,83
0,88 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-03-25
122,69
-1,91 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-03-25
194,40
1,72 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-03-25
159,31
1,95 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-03-25
99,15
3,42 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-03-25
158,97
5,22 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
107,83
1,22
-5,22
-3,12
-4,68
1,95
-
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zrównoważony
98,76
0,66
-22,23
-21,66
-19,75
-14,94
-
-
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zachowawczy
11,04
0,10
-1,60
2,32
2,22
7,71
-
-
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zrównoważony
9,69
0,44
-18,23
-15,74
-15,07
-11,91
-
-
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zrównoważony
80,19
0,11
-7,09
-7,77
-6,90
-11,37
-10,57
-11,74
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2020-03-25
zrównoważony
61,47
0,98
-13,96
-9,31
-11,36
-4,65
7,13
-6,38
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2020-03-25
zrównoważony
54,38
1,91
-17,43
-14,42
-15,10
-7,00
3,17
-7,56
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-03-25
107,83
1,14 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-03-25
98,76
0,67 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-03-25
11,04
0,91 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-03-25
9,69
4,76 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-03-25
80,19
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-03-25
61,47
1,62 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-03-25
54,38
3,64 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-03-25
zrównoważony
14,78
0,32
-15,35
-14,96
-10,69
-8,37
-10,64
-
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-03-25
zrównoważony
10,47
0,21
-15,63
-15,63
-13,54
-10,74
-7,75
-
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2020-03-25
zrównoważony
12,66
0,18
-16,27
-20,83
-16,77
-17,90
-20,48
-19,97
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-03-25
14,78
2,21 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-03-25
10,47
2,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-03-25
12,66
1,44 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
304,66
5,73
-25,45
-27,74
-25,28
-25,44
-39,95
-
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
380,96
0,00
-17,81
-16,50
-5,49
-6,64
6,23
-
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
98,64
4,49
-20,00
-21,16
-13,74
-15,94
-23,13
-
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2020-03-25
agresywny
4,84
0,44
-37,14
-42,52
-36,81
-36,32
-41,62
-33,70
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-03-25
304,66
1,92 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-03-25
380,96
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-03-25
98,64
4,77 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-03-25
4,84
10,00 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?