Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
85,18
1,46
1,74
3,68
-15,36
-25,12
-24,04
-25,19
-25,58
-27,30
x
Zl
AXA - Akcji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
85,18
1,46
1,74
3,68
-15,36
-25,12
-24,04
-25,19
-25,58
-27,30
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-03-31
agresywny
94,82
0,77
0,82
1,49
-18,52
-24,11
-19,93
-25,27
-28,42
-27,88
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-03-31
agresywny
69,32
0,91
1,33
2,18
-15,47
-19,99
-15,63
-20,70
-22,02
-26,10
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
66,30
1,50
2,31
3,80
-13,48
-24,98
-24,48
-28,59
-27,95
-29,57
x
Zl
AXA - Investor Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
252,04
-1,74
-0,69
1,57
-12,86
-19,00
-12,54
-10,08
-14,01
-10,99
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
62,63
1,32
2,15
3,20
-15,59
-27,82
-27,74
-30,74
-31,82
-30,55
x
Zl
AXA - Portfel Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
76,92
0,56
0,73
3,58
-11,12
-16,30
-12,50
-13,24
-17,58
-15,76
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
986,96
16,03
1,65
3,49
-17,29
-27,96
-26,60
-30,43
-
-
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
96,39
1,69
1,78
4,01
-15,55
-23,78
-21,90
-21,71
-23,77
-22,37
x
Zl
UFK Lev
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-03-31
agresywny
45,55
2,59
6,03
10,56
-29,98
-54,69
-56,30
-61,66
-
-
x
Zl
AXA - Akcji
2020-03-31
85,18
1,74 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji IKZE
2020-03-31
85,18
1,74 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-31
94,82
0,82 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-03-31
69,32
1,33 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2020-03-31
66,30
2,31 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-03-31
252,04
-0,69 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-03-31
62,63
2,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2020-03-31
76,92
0,73 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-03-31
986,96
1,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-03-31
96,39
1,78 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-03-31
45,55
6,03 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku...
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
77,62
-24,59
-24,06
-24,06
-24,06
-23,50
-20,87
-28,97
-49,59
-48,97
x
Zl
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-03-31
zrównoważony
102,49
1,86
1,85
3,89
-9,03
-10,59
-7,33
-4,61
-10,96
-6,48
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
131,62
0,41
0,31
1,58
-4,90
-5,77
-4,49
-3,87
-4,31
-1,97
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-03-31
zrównoważony
110,66
0,52
0,47
2,24
-6,75
-9,12
-6,85
-6,39
-8,34
-6,21
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
89,03
0,51
0,58
1,96
-11,11
-18,31
-16,95
-21,41
-27,02
-23,96
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
89,03
0,51
0,58
1,96
-11,11
-18,31
-16,95
-21,41
-27,02
-23,96
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
14,35
-1,08
-7,00
-7,00
-35,27
-64,47
-66,98
-82,04
-89,63
-89,45
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
2020-03-31
77,62
-24,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-03-31
102,49
1,85 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-03-31
131,62
0,31 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-03-31
110,66
0,47 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-03-31
89,03
0,58 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
2020-03-31
89,03
0,58 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2020-03-31
14,35
-7,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-03-31
zachowawczy
279,76
0,05
0,02
0,01
-0,36
-0,07
0,39
1,38
2,46
5,05
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
112,46
-0,14
-0,12
-0,14
-1,18
-0,15
0,26
3,34
-
-
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-03-31
zachowawczy
260,16
0,16
0,06
0,08
-1,36
-0,91
-0,43
0,68
1,74
5,86
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
141,40
0,05
0,04
-0,32
-1,54
-0,35
0,13
-0,16
2,94
5,25
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
246,96
0,61
0,25
0,22
-1,05
0,00
0,01
1,59
2,72
6,49
x
Zl
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-03-31
zachowawczy
255,95
-0,04
-0,02
-0,19
-2,02
-1,56
-0,92
0,55
2,11
5,39
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
186,67
0,56
0,30
0,06
0,41
-0,01
0,10
1,38
-1,09
-5,46
x
Zl
AXA - Obligacji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
144,75
0,29
0,20
0,12
0,51
1,85
1,61
4,03
6,54
10,38
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
144,75
0,29
0,20
0,12
0,51
1,85
1,61
4,03
6,54
10,38
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
131,96
0,09
0,07
0,08
-2,06
-1,77
-1,43
-0,54
0,73
2,19
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
131,96
0,09
0,07
0,08
-2,06
-1,77
-1,43
-0,54
0,73
2,19
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-03-31
zachowawczy
127,80
0,03
0,02
-0,05
-0,07
0,23
0,51
1,44
2,76
5,52
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-03-31
zachowawczy
127,80
0,03
0,02
-0,05
-0,07
0,23
0,51
1,44
2,76
5,52
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
1285,45
2,21
0,17
1,75
-7,59
-8,00
-7,24
-5,24
-4,50
-1,31
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
335,38
-0,39
-0,12
-0,24
0,65
1,67
1,42
4,11
5,88
11,72
x
Zl
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-03-31
279,76
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-03-31
112,46
-0,12 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-03-31
260,16
0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2020-03-31
141,40
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2020-03-31
246,96
0,25 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-03-31
255,95
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-03-31
186,67
0,30 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-03-31
144,75
0,20 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji IKZE
2020-03-31
144,75
0,20 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-03-31
131,96
0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
2020-03-31
131,96
0,07 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-03-31
127,80
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
2020-03-31
127,80
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-03-31
1285,45
0,17 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-03-31
335,38
-0,12 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zrównoważony
55,56
1,28
2,36
5,89
-13,27
-11,60
-13,51
-6,09
5,55
-5,37
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
60,33
-0,17
-0,28
-0,26
-13,22
-10,25
-12,97
-7,88
4,94
-8,10
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
108,49
-0,33
-0,30
1,76
-4,54
-2,35
-3,87
2,42
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
11,29
0,04
0,36
3,20
-0,09
4,34
4,34
10,15
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
9,61
0,09
0,95
3,89
-17,58
-16,65
-15,63
-12,79
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zrównoważony
103,90
0,57
0,55
5,91
-16,75
-17,68
-15,55
-10,84
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
13,34
0,06
0,45
0,76
-4,37
-5,72
-4,85
-7,62
-6,97
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
80,77
0,64
0,80
0,86
-6,51
-7,81
-6,26
-10,05
-11,30
-11,67
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-03-31
55,56
2,36 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-03-31
60,33
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-03-31
108,49
-0,30 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-03-31
11,29
0,36 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-03-31
9,61
0,95 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-03-31
103,90
0,55 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
2020-03-31
13,34
0,45 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-03-31
80,77
0,80 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
99,45
1,84
1,89
5,63
-14,49
-21,05
-13,21
-17,10
-22,64
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
410,36
6,07
1,50
11,59
-2,57
-9,65
2,64
-0,51
14,90
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
303,40
1,45
0,48
1,50
-22,42
-28,45
-25,20
-25,74
-40,37
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
11,63
0,07
0,61
5,73
-15,79
-21,21
-13,34
-16,87
-24,92
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
7,76
0,07
0,91
5,15
-24,66
-31,87
-30,03
-33,22
-43,27
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
4,63
-0,01
-0,22
5,23
-35,87
-45,08
-39,56
-39,08
-45,27
-36,75
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-03-31
99,45
1,89 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-03-31
410,36
1,50 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-03-31
303,40
0,48 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
2020-03-31
11,63
0,61 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
2020-03-31
7,76
0,91 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-03-31
4,63
-0,22 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
15,20
0,08
0,53
5,12
-7,93
-12,89
-7,99
-5,71
-7,65
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
10,74
0,08
0,75
4,68
-11,39
-13,60
-11,53
-8,67
-5,95
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
12,88
-0,03
-0,23
3,21
-12,20
-19,70
-15,43
-16,85
-20,05
-19,04
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-03-31
15,20
0,53 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-03-31
10,74
0,75 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-03-31
12,88
-0,23 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
11,79
-0,04
-0,34
0,60
-6,87
-11,69
-8,82
-8,53
-8,75
-11,75
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zachowawczy
894,53
-23,84
-2,60
-2,60
-2,60
-1,73
-2,99
-6,46
-9,07
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-03-31
zrównoważony
102,84
0,33
0,32
0,12
-0,62
3,63
4,43
8,41
2,13
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
97,80
0,07
0,07
0,79
-3,67
-3,46
-2,01
-0,88
-1,67
0,40
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
137,13
-0,48
-0,35
-0,57
2,92
7,25
7,32
-0,72
-
-
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
120,53
-0,96
-0,79
-0,79
-0,79
1,32
0,90
2,54
-0,14
-
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
1163,77
-59,52
-4,87
-4,87
-4,87
-4,02
-3,31
2,42
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-03-31
zrównoważony
1144,52
-7,53
-0,65
-0,65
-0,65
0,15
1,40
2,99
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy
2020-03-31
11,79
-0,34 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
2020-03-31
894,53
-2,60 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-03-31
102,84
0,32 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-03-31
97,80
0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-03-31
137,13
-0,35 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
2020-03-31
120,53
-0,79 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
2020-03-31
1163,77
-4,87 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
2020-03-31
1144,52
-0,65 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
99,67
2,44
2,51
12,19
-8,48
-13,50
-4,12
-2,81
3,59
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
81,82
1,18
1,46
9,02
-20,97
-25,58
-18,29
-16,48
-14,82
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
82,66
1,88
2,33
1,59
-9,39
-19,08
-12,08
-13,99
-19,22
-17,97
x
Zl
AXA - Globalny Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
88,77
1,33
1,52
10,03
-10,86
-16,90
-10,53
-8,15
-7,02
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
138,31
1,88
1,38
4,07
-15,48
-23,79
-20,69
-16,59
-14,68
-15,31
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
198,11
-0,17
-0,09
3,66
-15,19
-23,39
-19,61
-14,23
-6,46
-13,35
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
155,25
-5,26
-3,28
2,76
-12,43
-25,05
-17,93
-17,32
-23,66
-13,31
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
175,05
-3,17
-1,78
5,86
-14,11
-22,82
-19,35
-15,88
-13,14
-7,72
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
997,62
13,71
1,39
9,16
-20,16
-25,87
-22,00
-18,47
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
168,96
4,32
2,62
8,13
-7,05
-8,01
-0,84
9,59
2,10
14,80
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
168,96
4,32
2,62
8,13
-7,05
-8,01
-0,84
9,59
2,10
14,80
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-03-31
zrównoważony
10880,62
0,64
0,01
0,01
0,01
1,59
0,63
3,25
-1,64
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
124,79
-2,00
-1,58
-0,23
-12,50
-3,00
4,63
2,07
13,17
44,42
x
Zl
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
96,38
3,37
3,62
2,53
-17,13
-25,52
-23,11
-21,86
-26,37
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
127,04
2,47
1,98
1,12
-10,81
-16,87
-11,51
-9,83
-5,78
4,29
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-31
agresywny
103,32
0,85
0,83
7,77
-14,62
-22,99
-16,58
-15,58
-15,83
-13,71
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-03-31
99,67
2,51 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-03-31
81,82
1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-03-31
82,66
2,33 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-03-31
88,77
1,52 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-03-31
138,31
1,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-03-31
198,11
-0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-03-31
155,25
-3,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-03-31
175,05
-1,78 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-03-31
997,62
1,39 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-03-31
168,96
2,62 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity IKZE
2020-03-31
168,96
2,62 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
2020-03-31
10880,62
0,01 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-03-31
124,79
-1,58 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-03-31
96,38
3,62 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-03-31
127,04
1,98 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-03-31
103,32
0,83 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
101,57
0,52
0,51
3,01
-5,14
-3,46
-3,09
-0,11
2,30
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
1211,38
-49,15
-3,90
-3,90
-3,90
-3,69
-3,61
-0,13
-1,05
0,18
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
96,69
-0,03
-0,03
1,51
-6,47
-5,91
-5,69
-2,48
-2,30
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
161,34
1,15
0,72
6,57
-12,53
-14,29
-12,65
-10,80
-8,42
-6,84
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
105,25
0,16
0,15
0,93
-3,06
-2,33
-2,06
-0,69
0,45
2,99
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-03-31
zachowawczy
129,46
0,52
0,40
4,94
-7,52
-8,19
-7,69
-6,47
-6,36
-4,10
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-03-31
zachowawczy
108,68
1,48
1,38
4,07
-4,24
-4,15
-3,82
-0,86
-0,53
0,72
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-03-31
101,57
0,51 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - FIZ Globalnych Obligacji
2020-03-31
1211,38
-3,90 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-03-31
96,69
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-03-31
161,34
0,72 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-03-31
105,25
0,15 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-03-31
129,46
0,40 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-03-31
108,68
1,38 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-03-31
agresywny
117,52
-3,06
-2,54
-4,42
2,73
4,91
6,71
17,67
-
-
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-03-31
agresywny
66,25
0,43
0,65
-7,07
-19,24
-29,71
-27,63
-29,09
-
-
x
Zl
UFK Gold [PLN]
2020-03-31
117,52
-2,54 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Rynków Surowcowych
2020-03-31
66,25
0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
351,61
0,96
0,27
0,94
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-07-31
agresywny
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
-3,09
-13,85
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-02
agresywny
1132,31
0,00
0,00
-6,00
-6,00
-3,66
3,48
5,95
2,77
10,27
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
209,52
0,62
0,30
1,70
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-19
252,78
0,98
0,39
-0,72
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-23
119,97
2,09
1,77
1,36
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2019-01-30
89,37
-0,61
-0,68
-0,17
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
0,15
0,50
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-19
77,95
1,91
2,51
5,69
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-07
agresywny
123,63
0,00
0,00
0,00
-8,05
-26,92
-20,33
-9,68
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-30
104,31
-0,15
-0,14
-0,03
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
x
Zl
Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
2019-07-31
87,95
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Amundi Silver Age FIZ
2020-03-02
1132,31
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
Profil ryzyka:
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
Profil ryzyka:
AXA - Emerging Markets
2018-02-28
369.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
Profil ryzyka:
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
Profil ryzyka:
AXA - Franklin U.S. Opportunities
2016-06-29
20.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
Profil ryzyka:
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
2019-01-07
123,63
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
Emerging Markets
2019-01-16
88,46
-0,02 %
Profil ryzyka:
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
88,61
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,85
-3,80
-9,12
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
91,46
0,00
0,00
0,00
-0,15
-0,57
-2,69
-10,74
-37,01
-35,17
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2019-01-30
719,62
2,04
0,28
0,92
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-12-19
124,82
-0,06 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
2019-10-29
88,61
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
2019-10-29
91,46
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Profil ryzyka:
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Profil ryzyka:
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-30
111,70
0,01
0,01
0,46
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
-0,03
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
Profil ryzyka:
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Profil ryzyka:
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Profil ryzyka:
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-19
133,56
0,83
0,63
0,81
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2019-01-23
44,52
0,13
0,29
-1,40
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2019-01-30
2185,76
-0,09
0,00
-0,02
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Profil ryzyka:
Jak oceniasz
serwis axa.pl?