Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
115,76
0,17
0,15
-0,42
5,00
16,71
9,89
-0,62
2,23
-11,10
x
Zl
AXA - Akcji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
115,75
0,17
0,15
-0,42
5,00
16,70
9,88
-0,63
2,23
-11,11
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2021-01-22
agresywny
142,93
1,06
0,75
0,48
9,89
15,35
17,21
9,80
16,70
0,00
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2021-01-22
agresywny
101,59
0,47
0,46
0,14
7,89
22,16
18,27
13,43
18,93
5,46
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
86,98
0,24
0,28
-0,73
3,44
20,86
10,99
-2,10
-6,43
-17,43
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
82,80
0,31
0,38
-0,40
3,76
17,98
8,36
-4,35
-9,05
-19,82
x
Zl
AXA - Portfel Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
110,57
-0,21
-0,19
1,51
7,05
17,88
19,69
17,34
27,08
9,05
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
137,64
0,29
0,21
0,02
6,22
18,74
13,42
4,92
13,24
-1,90
x
Zl
UFK Lev
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2021-01-22
agresywny
73,23
0,46
0,63
-3,87
1,85
41,86
11,24
-27,32
-41,32
-
x
Zl
AXA - Akcji
2021-01-22
115,76
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji IKZE
2021-01-22
115,75
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-22
142,93
0,75 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2021-01-22
101,59
0,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2021-01-22
86,98
0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2021-01-22
82,80
0,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2021-01-22
110,57
-0,19 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2021-01-22
137,64
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2021-01-22
73,23
0,63 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
89,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,90
-17,10
-41,86
x
Zl
AXA - Makroalokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2021-01-22
zrównoważony
136,02
0,35
0,26
1,08
4,29
6,99
8,13
14,00
26,96
15,49
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
150,90
-0,09
-0,06
0,39
2,03
5,42
6,29
7,14
11,22
7,96
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2021-01-22
zrównoważony
136,96
-0,12
-0,09
0,78
3,75
9,28
10,47
10,93
17,38
9,09
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
108,38
-0,54
-0,50
0,06
2,44
6,80
6,82
-0,08
-5,21
-14,72
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
108,36
-0,53
-0,49
0,06
2,44
6,79
6,80
-0,10
-5,23
-14,74
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
17,88
0,00
0,00
2,82
9,69
18,41
-6,39
-53,34
-76,93
-86,95
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 UFK bez możliwości nabycia jednostek
2021-01-22
89,39
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makroalokacji
2021-01-22
136,02
0,26 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2021-01-22
150,90
-0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2021-01-22
136,96
-0,09 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2021-01-22
108,38
-0,50 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
2021-01-22
108,36
-0,49 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
2021-01-22
17,88
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2021-01-22
zachowawczy
267,37
0,10
0,04
0,06
0,11
0,73
1,63
1,48
3,64
5,27
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zachowawczy
145,88
0,03
0,02
0,10
0,14
0,82
1,70
1,74
3,62
6,85
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
256,85
0,07
0,03
0,08
0,28
0,98
1,93
3,65
5,99
7,76
x
Zl
AXA - Obligacji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
149,65
0,01
0,01
0,03
0,32
0,49
1,15
5,74
8,01
11,58
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
149,64
0,01
0,01
0,03
0,32
0,48
1,14
5,74
8,00
11,57
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zachowawczy
136,10
-0,04
-0,03
0,03
0,13
0,45
0,91
1,24
3,00
4,04
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zachowawczy
136,11
-0,04
-0,03
0,03
0,13
0,45
0,92
1,25
3,00
4,04
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2021-01-22
zachowawczy
129,65
0,03
0,02
0,05
0,10
0,37
0,54
1,61
3,00
4,92
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2021-01-22
zachowawczy
129,64
0,02
0,02
0,05
0,09
0,36
0,54
1,61
3,00
4,91
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
2021-01-22
267,37
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
145,88
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2021-01-22
256,85
0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2021-01-22
149,65
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji IKZE
2021-01-22
149,64
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
136,10
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
2021-01-22
136,11
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2021-01-22
129,65
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
2021-01-22
129,64
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
163,59
-1,79
-1,08
2,60
14,58
25,07
31,00
26,67
50,66
17,84
x
Zl
AXA - Franklin European Dividend Fund
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
11,16
-0,10
-0,89
-1,24
3,62
15,29
7,62
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Technology Fund
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
18,09
0,00
0,00
4,51
3,61
16,11
28,75
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
581,27
-1,12
-0,19
0,60
6,65
13,82
14,55
22,86
45,81
51,66
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
437,00
-1,50
-0,34
-1,59
6,24
15,25
29,99
1,86
10,74
-15,68
x
Zl
AXA - Schroder ISF Indian Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
936,26
-3,72
-0,40
0,09
4,60
22,61
31,54
10,87
29,36
7,79
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
6,78
-0,16
-2,31
-4,51
-1,60
16,30
7,79
-20,05
-10,91
-19,48
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2021-01-22
163,59
-1,08 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Franklin European Dividend Fund
2021-01-22
11,16
-0,89 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Franklin Technology Fund
2021-01-22
18,09
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2021-01-22
581,27
-0,19 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2021-01-22
437,00
-0,34 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Indian Opportunities
2021-01-22
936,26
-0,40 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2021-01-22
6,78
-2,31 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
115,98
-0,05
-0,04
-0,34
-0,46
0,37
1,78
3,77
12,31
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
11,96
0,00
0,00
0,00
-0,75
0,42
-0,83
9,52
19,84
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zrównoważony
11,87
-0,01
-0,08
0,17
-1,08
4,58
5,14
1,54
11,77
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zrównoważony
130,84
-0,11
-0,08
0,34
0,30
5,32
7,81
2,97
16,31
-
x
Zl
AXA - Schroder Asian Convertible Bond
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zrównoważony
686,26
1,07
0,16
3,42
9,29
15,42
17,71
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zrównoważony
13,41
-0,06
-0,45
0,00
0,15
1,06
0,52
-4,69
-7,52
-7,26
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2021-01-22
115,98
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2021-01-22
11,96
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2021-01-22
11,87
-0,08 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2021-01-22
130,84
-0,08 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Schroder Asian Convertible Bond
2021-01-22
686,26
0,16 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
2021-01-22
13,41
-0,45 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
21,05
-0,06
-0,28
0,96
3,03
11,38
15,66
18,32
35,37
22,10
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
12,80
-0,04
-0,31
0,08
1,83
6,40
6,76
1,99
12,38
9,22
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2021-01-22
21,05
-0,28 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2021-01-22
12,80
-0,31 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2021-01-22
zrównoważony
14,05
-0,01
-0,07
0,86
3,01
7,83
8,58
4,07
10,46
0,29
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2021-01-22
zrównoważony
126,33
0,33
0,26
2,26
4,58
8,91
14,74
24,59
31,48
22,25
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2021-01-22
zrównoważony
107,34
0,15
0,14
0,69
1,51
3,04
4,04
5,28
9,26
1,20
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
126,48
0,00
0,00
0,00
-0,55
0,68
2,05
6,32
9,24
7,01
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2021-01-22
zrównoważony
1269,88
0,00
0,00
0,00
0,82
2,67
3,65
4,73
12,39
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy
2021-01-22
14,05
-0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Globalnej Makroalokacji
2021-01-22
126,33
0,26 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2021-01-22
107,34
0,14 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
2021-01-22
126,48
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
2021-01-22
1269,88
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
149,67
-0,27
-0,18
2,23
4,31
12,24
19,52
24,73
55,11
47,24
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
124,46
-1,59
-1,26
2,05
10,88
19,98
24,42
20,98
35,70
12,07
x
Zl
AXA - Globalny Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
126,47
-0,82
-0,64
0,80
5,43
14,48
18,93
15,64
38,04
22,16
x
Zl
AXA - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PLN)
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
108,71
-0,16
-0,15
-0,05
5,23
15,91
20,04
-
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
314,63
-0,50
-0,16
5,13
13,26
29,81
36,02
60,53
107,09
68,11
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
314,75
-0,51
-0,16
5,12
13,23
29,72
36,07
60,59
107,17
68,17
x
Zl
AXA – Akcji Europejskich ESG
 • Dawniej: AXA – Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
142,25
-0,52
-0,36
4,88
14,28
42,16
40,45
27,48
54,45
41,70
x
Zl
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2021-01-22
agresywny
132,90
-0,59
-0,44
-0,71
6,19
16,90
15,85
-0,87
10,45
-4,47
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich
2021-01-22
149,67
-0,18 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2021-01-22
124,46
-1,26 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2021-01-22
126,47
-0,64 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PLN)
2021-01-22
108,71
-0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2021-01-22
314,63
-0,16 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity IKZE
2021-01-22
314,75
-0,16 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Akcji Europejskich ESG
2021-01-22
142,25
-0,36 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2021-01-22
132,90
-0,44 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2021-01-22
zachowawczy
110,42
-0,10
-0,09
0,01
-0,14
0,45
0,44
4,43
11,56
10,67
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
1300,70
0,00
0,00
0,00
0,88
2,41
4,22
3,41
9,79
5,63
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
106,64
-0,04
-0,04
-0,04
-0,06
2,08
3,15
3,40
9,61
6,68
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2021-01-22
zachowawczy
111,19
-0,03
-0,03
0,02
0,39
1,28
1,85
2,93
5,55
6,74
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2021-01-22
110,42
-0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
2021-01-22
1300,70
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2021-01-22
106,64
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2021-01-22
111,19
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2021-01-22
agresywny
124,65
-0,74
-0,59
1,17
-0,66
-4,56
-4,72
8,74
22,53
-
x
Zl
UFK Gold [PLN]
2021-01-22
124,65
-0,59 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
351,61
0,96
0,27
0,94
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-07-31
agresywny
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
-3,09
-13,85
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-02
agresywny
1132,31
0,00
0,00
-6,00
-6,00
-3,66
3,48
5,95
2,77
10,27
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
209,52
0,62
0,30
1,70
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Akcji
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-29
agresywny
374,95
4,92
1,33
2,66
-3,89
10,09
49,04
30,37
13,32
21,72
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-19
252,78
0,98
0,39
-0,72
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
156,94
-1,26
-0,80
0,08
-2,62
-0,76
16,00
-9,59
-7,87
-7,38
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
218,11
-2,76
-1,25
-0,02
-2,92
0,01
12,67
-10,87
-6,25
-1,16
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
177,78
-0,10
-0,06
0,61
3,25
6,97
11,47
-6,97
-17,20
-9,74
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
199,76
-1,30
-0,65
0,46
-4,25
4,17
15,82
-7,72
-7,58
0,68
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-23
119,97
2,09
1,77
1,36
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2019-01-30
89,37
-0,61
-0,68
-0,17
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
0,15
0,50
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-19
77,95
1,91
2,51
5,69
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
1155,47
26,24
2,32
1,72
-2,26
0,40
13,75
-9,24
-
-
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-29
agresywny
1214,34
-4,60
-0,38
1,12
-4,78
-0,29
25,01
-10,16
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-04-01
zrównoważony
10880,62
0,00
0,00
0,01
0,01
1,59
0,63
3,25
-1,64
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
229,78
1,68
0,74
1,35
1,54
20,18
83,52
95,16
84,21
131,10
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
15,03
-0,08
-0,53
-1,25
-5,05
11,83
30,70
12,16
7,05
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
9,59
-0,08
-0,83
-1,44
0,10
6,08
24,06
-13,45
-17,18
-
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-07
agresywny
123,63
0,00
0,00
0,00
-8,05
-26,92
-20,33
-9,68
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-30
104,31
-0,15
-0,14
-0,03
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-29
agresywny
146,00
-2,17
-1,46
-0,23
-0,12
5,61
17,69
1,14
10,39
8,97
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-06-29
agresywny
117,09
-0,94
-0,80
-0,63
1,56
15,19
-12,96
-6,79
-6,34
-2,90
x
Zl
Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
2019-07-31
87,95
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Amundi Silver Age FIZ
2020-03-02
1132,31
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
Profil ryzyka:
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
Profil ryzyka:
AXA - Emerging Markets
2018-02-28
369.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
Profil ryzyka:
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
Profil ryzyka:
AXA - Franklin U.S. Opportunities
2016-06-29
20.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Akcji
2020-09-29
374,95
1,33 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
Profil ryzyka:
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-09-29
156,94
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-09-29
218,11
-1,25 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-09-29
177,78
-0,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-09-29
199,76
-0,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-09-29
1155,47
2,32 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-09-29
1214,34
-0,38 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
2020-04-01
10880,62
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-09-29
229,78
0,74 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
2020-09-29
15,03
-0,53 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
2020-09-29
9,59
-0,83 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
2019-01-07
123,63
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-09-29
146,00
-1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-06-29
117,09
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
Emerging Markets
2019-01-16
88,46
-0,02 %
Profil ryzyka:
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
88,61
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,85
-3,80
-9,12
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
91,46
0,00
0,00
0,00
-0,15
-0,57
-2,69
-10,74
-37,01
-35,17
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zachowawczy
894,53
0,00
0,00
-2,60
-2,60
-1,73
-2,99
-6,46
-9,07
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-09-29
zrównoważony
14,04
-0,09
-0,64
-0,35
-2,84
2,11
9,77
-7,81
-13,07
-14,81
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2019-01-30
719,62
2,04
0,28
0,92
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-29
zrównoważony
141,69
1,67
1,19
1,16
1,94
3,45
3,04
10,83
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zrównoważony
1144,52
0,00
0,00
-0,65
-0,65
0,15
1,40
2,99
-
-
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-12-19
124,82
-0,06 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
2019-10-29
88,61
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
2019-10-29
91,46
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
Profil ryzyka:
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
2020-04-01
894,53
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-09-29
14,04
-0,64 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-09-29
141,69
1,19 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
2020-04-01
1144,52
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Profil ryzyka:
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Profil ryzyka:
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-29
zrównoważony
61,23
0,26
0,43
1,86
4,92
3,08
11,69
-5,11
8,95
9,01
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-29
zrównoważony
68,34
0,02
0,03
1,45
4,34
1,91
10,48
-1,85
13,65
9,31
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-29
zachowawczy
282,16
0,02
0,01
-0,03
-0,02
0,20
0,87
1,29
2,69
4,84
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-29
zachowawczy
116,80
0,00
0,00
0,04
0,26
1,26
3,80
4,17
-
-
x
Zl
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-29
zachowawczy
262,51
0,02
0,01
-0,05
0,09
0,88
2,47
1,65
3,98
6,43
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-29
zachowawczy
183,68
0,44
0,24
-0,28
-1,20
3,29
14,89
-0,61
1,73
3,35
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-30
111,70
0,01
0,01
0,46
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-29
zachowawczy
188,91
-0,05
-0,03
0,27
0,66
0,48
1,56
1,31
2,67
-3,34
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
-0,03
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-29
zachowawczy
1376,17
1,45
0,11
-0,16
-0,37
1,47
6,91
-0,66
2,29
3,39
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-29
zachowawczy
346,23
0,35
0,10
0,09
0,35
1,19
3,32
4,86
9,12
12,08
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-29
zachowawczy
142,53
0,14
0,10
0,06
0,20
2,97
11,06
1,73
3,54
3,34
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-29
zrównoważony
80,04
-0,34
-0,42
-0,57
-0,76
-1,68
-0,05
-6,98
-7,60
-12,90
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-06-29
zachowawczy
113,87
-0,43
-0,38
-0,42
0,80
7,20
0,46
1,62
6,19
5,14
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-29
61,23
0,43 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-09-29
68,34
0,03 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
Profil ryzyka:
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-09-29
282,16
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-09-29
116,80
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-09-29
262,51
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
Profil ryzyka:
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-09-29
183,68
0,24 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-09-29
188,91
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-09-29
1376,17
0,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-09-29
346,23
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-09-29
142,53
0,10 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-09-29
80,04
-0,42 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Profil ryzyka:
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-06-29
113,87
-0,38 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Profil ryzyka:
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-19
133,56
0,83
0,63
0,81
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2019-01-23
44,52
0,13
0,29
-1,40
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-09-10
agresywny
70,76
-0,08
-0,11
-1,24
-0,73
0,23
-6,02
-22,00
-
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
UFK Rynków Surowcowych
2020-09-10
70,76
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2019-01-30
2185,76
-0,09
0,00
-0,02
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Profil ryzyka:
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online