Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
99,88
0,51
0,51
-1,57
-5,31
-1,81
19,40
-10,91
-10,93
-20,44
x
Zl
AXA - Akcji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
99,88
0,51
0,51
-1,57
-5,31
-1,81
19,40
-10,91
-10,93
-20,44
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-09-22
agresywny
117,60
0,50
0,43
-1,98
-4,49
1,24
25,41
-1,28
-7,36
-15,15
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-09-22
agresywny
83,10
0,31
0,37
-1,38
-4,70
-1,90
21,37
0,44
-4,42
-14,34
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
73,76
0,40
0,55
-2,03
-5,54
-4,52
13,06
-15,95
-21,14
-28,11
x
Zl
AXA - Investor Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
365,23
5,23
1,45
-1,52
-3,84
5,68
52,84
26,20
12,36
19,20
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
71,45
0,48
0,68
-2,23
-6,01
-4,07
15,61
-18,12
-21,68
-27,21
x
Zl
AXA - Portfel Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
91,96
0,11
0,12
-1,22
-1,52
2,70
24,83
3,76
1,69
-4,75
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
1200,84
8,38
0,70
-1,65
-5,32
-2,35
23,21
-11,05
-
-
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
114,31
0,77
0,68
-1,93
-5,68
-2,57
21,00
-7,00
-5,72
-13,84
x
Zl
UFK Lev
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-09-22
agresywny
54,96
0,19
0,35
-6,89
-14,13
-11,43
25,71
-47,48
-
-
x
Zl
AXA - Akcji
2020-09-22
99,88
0,51 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji IKZE
2020-09-22
99,88
0,51 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-22
117,60
0,43 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-09-22
83,10
0,37 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2020-09-22
73,76
0,55 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-09-22
365,23
1,45 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-09-22
71,45
0,68 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2020-09-22
91,96
0,12 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-09-22
1200,84
0,70 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-09-22
114,31
0,68 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-09-22
54,96
0,35 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
89,39
0,00
0,00
0,00
0,00
15,16
-12,54
-9,37
-35,16
-41,91
x
Zl
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-09-22
zrównoważony
123,31
0,54
0,44
-0,77
-2,35
2,33
27,80
11,39
8,79
8,33
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
142,14
0,00
0,00
-0,36
-0,36
1,33
9,87
3,01
4,14
3,30
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-09-22
zrównoważony
123,87
0,06
0,05
-0,69
-0,76
1,84
14,85
3,89
4,20
1,30
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
100,32
0,53
0,53
-0,44
-0,49
1,26
17,87
-7,45
-16,22
-18,10
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
100,32
0,53
0,53
-0,44
-0,49
1,26
17,87
-7,45
-16,22
-18,10
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
18,50
0,00
0,00
0,00
-9,31
-1,33
19,90
-59,26
-78,48
-86,23
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-09-22
89,39
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-09-22
123,31
0,44 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-09-22
142,14
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-09-22
123,87
0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-09-22
100,32
0,53 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
2020-09-22
100,32
0,53 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-09-22
18,50
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-22
zachowawczy
282,25
-0,02
-0,01
-0,02
0,00
0,31
1,03
1,34
2,79
4,97
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
116,75
-0,02
-0,02
-0,07
0,07
1,44
4,12
4,19
-
-
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-22
zachowawczy
264,32
0,03
0,01
-0,15
-0,08
0,75
1,56
1,18
2,79
6,02
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
144,29
0,01
0,01
-0,08
0,07
0,80
1,62
2,17
3,93
6,44
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
252,80
-0,07
-0,03
-0,06
-0,13
0,66
3,18
2,49
4,84
7,46
x
Zl
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-22
zachowawczy
262,65
0,01
0,00
-0,03
0,10
1,19
2,45
1,69
4,05
6,58
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
188,40
-0,15
-0,08
0,08
-0,04
0,30
1,32
1,06
2,49
-3,32
x
Zl
AXA - Obligacji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
148,15
-0,09
-0,06
0,01
-0,05
0,48
3,25
4,13
8,94
11,44
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
148,15
-0,09
-0,06
0,01
-0,05
0,48
3,25
4,13
8,94
11,44
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
135,27
0,01
0,01
0,04
0,11
0,70
2,12
1,09
2,71
3,77
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
135,27
0,01
0,01
0,04
0,11
0,70
2,12
1,09
2,71
3,77
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-22
zachowawczy
129,12
-0,01
-0,01
0,01
0,05
0,31
1,03
1,57
3,30
5,38
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-09-22
zachowawczy
129,12
-0,01
-0,01
0,01
0,05
0,31
1,03
1,57
3,30
5,38
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
1378,39
-2,86
-0,21
-0,49
-0,11
1,40
8,23
-0,61
2,38
3,59
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
345,93
-0,07
-0,02
0,09
0,11
1,06
4,02
4,79
9,14
12,03
x
Zl
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-09-22
282,25
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-09-22
116,75
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-09-22
264,32
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2020-09-22
144,29
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2020-09-22
252,80
-0,03 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-09-22
262,65
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-09-22
188,40
-0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-09-22
148,15
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji IKZE
2020-09-22
148,15
-0,06 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-09-22
135,27
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
2020-09-22
135,27
0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-09-22
129,12
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
2020-09-22
129,12
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-09-22
1378,39
-0,21 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-09-22
345,93
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zrównoważony
60,11
0,47
0,79
1,21
3,09
-0,05
12,25
-5,28
8,35
9,55
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
67,36
0,43
0,64
0,67
2,06
0,07
13,23
-2,28
14,36
10,43
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
114,81
-0,02
-0,02
0,35
0,30
1,80
6,12
2,15
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
12,01
-0,01
-0,08
0,08
-0,17
0,92
10,79
11,62
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
11,38
-0,04
-0,35
-1,90
-1,04
3,83
24,24
-0,78
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zrównoważony
123,29
-0,58
-0,47
-0,60
0,26
3,21
24,86
-0,16
-
-
x
Zl
AXA - Schroder Asian Convertible Bond
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zrównoważony
589,38
-1,36
-0,23
-0,51
-0,14
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
13,33
0,00
0,00
0,30
0,08
-0,74
0,15
-4,85
-4,24
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
80,50
-0,05
-0,06
0,16
-0,01
-1,04
-0,06
-6,35
-6,59
-12,60
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-09-22
60,11
0,79 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-09-22
67,36
0,64 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-09-22
114,81
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-09-22
12,01
-0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-09-22
11,38
-0,35 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-09-22
123,29
-0,47 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Schroder Asian Convertible Bond
2020-09-22
589,38
-0,23 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
2020-09-22
13,33
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-09-22
80,50
-0,06 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
124,54
-1,33
-1,06
-2,91
-1,92
7,28
29,26
7,06
7,78
-
x
Zl
AXA - Franklin European Dividend Fund
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
9,92
0,00
0,00
-3,41
-2,17
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Technology Fund
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
14,60
0,22
1,53
-0,34
-0,07
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
498,96
-2,04
-0,41
-2,35
-1,43
3,38
30,97
21,20
16,79
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
373,11
2,34
0,63
1,58
4,26
7,36
26,24
-8,86
-9,12
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Indian Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
738,83
-1,46
-0,20
-3,20
-1,06
-
18,20
-6,59
-2,45
-5,43
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
15,22
-0,03
-0,20
-2,69
0,00
13,33
41,19
11,50
7,41
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
9,73
0,02
0,21
0,62
3,07
6,92
30,08
-13,05
-16,19
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
5,64
-0,02
-0,35
-5,37
-2,76
-2,59
29,06
-26,94
-18,38
-32,86
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-09-22
124,54
-1,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Franklin European Dividend Fund
2020-09-22
9,92
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Franklin Technology Fund
2020-09-22
14,60
1,53 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-09-22
498,96
-0,41 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-09-22
373,11
0,63 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Indian Opportunities
2020-09-22
738,83
-0,20 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
2020-09-22
15,22
-0,20 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
2020-09-22
9,73
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-09-22
5,64
-0,35 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
18,39
0,01
0,05
-2,54
-0,86
5,99
26,83
10,38
11,12
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
11,99
-0,02
-0,17
-0,99
-0,58
1,96
17,09
-1,24
4,44
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
14,09
0,00
0,00
-2,22
-0,98
1,15
16,25
-8,15
-13,29
-14,45
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-09-22
18,39
0,05 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-09-22
11,99
-0,17 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-09-22
14,09
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
12,84
0,07
0,55
-1,00
-0,85
1,42
11,36
-0,54
-2,65
-6,62
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-09-22
zrównoważony
114,06
0,19
0,17
1,89
2,24
6,07
11,57
15,61
17,18
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-09-22
zrównoważony
103,28
0,01
0,01
-0,40
-0,49
1,44
6,33
3,52
5,64
2,47
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
140,07
0,80
0,57
1,88
0,69
1,47
3,11
7,32
-
-
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
123,90
0,00
0,00
0,00
-0,62
-0,78
1,98
3,31
3,00
4,56
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-09-22
zrównoważony
1234,12
0,00
0,00
0,00
-0,01
1,25
0,89
2,60
10,70
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy
2020-09-22
12,84
0,55 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-09-22
114,06
0,17 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-09-22
103,28
0,01 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-09-22
140,07
0,57 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
2020-09-22
123,90
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
2020-09-22
1234,12
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
126,38
-0,44
-0,35
-2,51
-2,88
6,06
37,68
17,84
17,13
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
99,54
-2,03
-2,00
-1,73
-0,78
2,61
33,06
-1,43
-0,67
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
98,93
-0,09
-0,09
-3,13
-1,23
3,82
24,99
4,08
3,28
-9,45
x
Zl
AXA - Globalny Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
106,46
0,96
0,91
-3,01
-1,66
4,17
27,22
6,05
6,58
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
156,81
0,19
0,12
-3,99
-1,75
-1,19
22,02
-9,72
-8,69
-6,47
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
218,16
1,22
0,56
-1,72
-1,84
-1,30
18,57
-11,26
-6,08
0,46
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
176,70
-0,01
-0,01
-0,97
3,21
3,72
26,02
-7,42
-16,97
-9,06
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
198,85
0,40
0,20
-2,19
-2,76
1,82
25,42
-8,38
-8,81
1,08
x
Zl
AXA - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PLN)
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
92,92
-0,06
-0,06
-1,09
1,39
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
1135,91
-37,76
-3,22
-3,85
-2,28
-2,31
23,84
-11,60
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
237,66
1,80
0,76
0,16
1,95
11,02
58,12
38,22
40,59
44,35
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
237,66
1,80
0,76
0,16
1,95
11,02
58,12
38,22
40,59
44,35
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
226,72
3,69
1,65
3,96
3,34
15,91
99,07
76,60
85,12
127,40
x
Zl
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
108,32
-0,49
-0,45
-2,49
-5,64
-4,19
16,20
-13,65
-11,19
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-09-22
agresywny
146,33
-0,83
-0,56
-0,66
2,04
5,30
17,26
1,22
11,58
9,35
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-06-29
agresywny
117,09
-0,94
-0,80
-0,63
1,56
15,19
-12,96
-6,79
-6,34
-2,90
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-09-22
126,38
-0,35 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-09-22
99,54
-2,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-09-22
98,93
-0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-09-22
106,46
0,91 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-09-22
156,81
0,12 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-09-22
218,16
0,56 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-09-22
176,70
-0,01 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-09-22
198,85
0,20 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Rynku Japońskiego (PLN)
2020-09-22
92,92
-0,06 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-09-22
1135,91
-3,22 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-09-22
237,66
0,76 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity IKZE
2020-09-22
237,66
0,76 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-09-22
226,72
1,65 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-09-22
108,32
-0,45 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-09-22
146,33
-0,56 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-06-29
117,09
-0,80 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
110,03
-0,04
-0,04
0,01
0,13
0,97
10,95
5,40
11,39
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
1280,67
0,00
0,00
0,00
0,81
3,43
1,60
1,28
7,05
3,82
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
104,16
-0,28
-0,27
-0,29
-0,01
1,75
9,21
1,80
6,39
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
184,20
-0,45
-0,24
-0,91
-0,28
2,33
20,69
-0,68
2,35
3,80
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-09-22
zachowawczy
109,53
-0,06
-0,05
-0,05
0,04
0,86
4,93
2,05
4,51
5,72
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-09-22
zachowawczy
142,45
0,06
0,04
-0,33
0,21
2,36
16,02
1,44
3,55
3,43
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-06-29
zachowawczy
113,87
-0,43
-0,38
-0,42
0,80
7,20
0,46
1,62
6,19
5,14
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-09-22
110,03
-0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-09-22
1280,67
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-09-22
104,16
-0,27 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-09-22
184,20
-0,24 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-09-22
109,53
-0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-09-22
142,45
0,04 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-06-29
113,87
-0,38 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-09-22
agresywny
130,89
0,28
0,21
-1,96
-0,78
4,12
19,44
15,33
-
-
x
Zl
UFK Gold [PLN]
2020-09-22
130,89
0,21 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
351,61
0,96
0,27
0,94
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-07-31
agresywny
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
-3,09
-13,85
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-02
agresywny
1132,31
0,00
0,00
-6,00
-6,00
-3,66
3,48
5,95
2,77
10,27
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
209,52
0,62
0,30
1,70
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-19
252,78
0,98
0,39
-0,72
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-23
119,97
2,09
1,77
1,36
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2019-01-30
89,37
-0,61
-0,68
-0,17
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
0,15
0,50
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-19
77,95
1,91
2,51
5,69
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-04-01
zrównoważony
10880,62
0,00
0,00
0,01
0,01
1,59
0,63
3,25
-1,64
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-07
agresywny
123,63
0,00
0,00
0,00
-8,05
-26,92
-20,33
-9,68
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-30
104,31
-0,15
-0,14
-0,03
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
x
Zl
Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
2019-07-31
87,95
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Amundi Silver Age FIZ
2020-03-02
1132,31
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
Profil ryzyka:
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
Profil ryzyka:
AXA - Emerging Markets
2018-02-28
369.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
Profil ryzyka:
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
Profil ryzyka:
AXA - Franklin U.S. Opportunities
2016-06-29
20.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
2020-04-01
10880,62
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
2019-01-07
123,63
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
Emerging Markets
2019-01-16
88,46
-0,02 %
Profil ryzyka:
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
88,61
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,85
-3,80
-9,12
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
91,46
0,00
0,00
0,00
-0,15
-0,57
-2,69
-10,74
-37,01
-35,17
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zachowawczy
894,53
0,00
0,00
-2,60
-2,60
-1,73
-2,99
-6,46
-9,07
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2019-01-30
719,62
2,04
0,28
0,92
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zrównoważony
1144,52
0,00
0,00
-0,65
-0,65
0,15
1,40
2,99
-
-
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-12-19
124,82
-0,06 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
2019-10-29
88,61
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
2019-10-29
91,46
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
Profil ryzyka:
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
2020-04-01
894,53
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
2020-04-01
1144,52
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Profil ryzyka:
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Profil ryzyka:
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-30
111,70
0,01
0,01
0,46
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
-0,03
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
Profil ryzyka:
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Profil ryzyka:
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Profil ryzyka:
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-19
133,56
0,83
0,63
0,81
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2019-01-23
44,52
0,13
0,29
-1,40
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-09-10
agresywny
70,76
-0,08
-0,11
-1,24
-0,73
0,23
-6,02
-22,00
-
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
UFK Rynków Surowcowych
2020-09-10
70,76
-0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2019-01-30
2185,76
-0,09
0,00
-0,02
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Profil ryzyka:
Jak oceniasz
serwis axa.pl?