Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
97,18
-0,54
-0,55
2,61
4,81
-6,74
-13,99
-10,62
-16,20
-20,77
x
Zl
AXA - Akcji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
97,18
-0,54
-0,55
2,61
4,81
-6,74
-13,99
-10,62
-16,20
-20,77
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-05-27
agresywny
111,62
-0,17
-0,15
3,61
6,10
-7,04
-7,37
-8,59
-18,92
-17,07
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2020-05-27
agresywny
82,40
0,40
0,49
3,97
6,79
-1,69
-1,71
-1,31
-8,73
-14,64
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
74,33
0,07
0,09
2,85
6,05
-6,77
-16,16
-15,88
-20,94
-24,21
x
Zl
AXA - Investor Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
302,33
-2,68
-0,88
-0,29
5,48
2,65
-1,75
10,04
-4,65
4,63
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
70,95
0,16
0,23
3,02
7,01
-7,88
-19,17
-17,68
-21,67
-25,16
x
Zl
AXA - Portfel Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
85,90
-0,20
-0,23
0,88
4,48
-3,05
-4,96
-1,41
-9,94
-9,16
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
1147,81
1,28
0,11
3,07
6,60
-7,13
-15,47
-14,55
-
-
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
111,68
-0,57
-0,51
3,20
5,77
-5,48
-10,38
-5,42
-14,08
-14,36
x
Zl
UFK Lev
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2020-05-27
agresywny
56,59
-0,75
-1,31
4,84
12,08
-23,32
-45,91
-45,60
-
-
x
Zl
AXA - Akcji
2020-05-27
97,18
-0,55 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji IKZE
2020-05-27
97,18
-0,55 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-27
111,62
-0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
2020-05-27
82,40
0,49 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - GAMMA Akcyjny
2020-05-27
74,33
0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Investor Akcji
2020-05-27
302,33
-0,88 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - PKO Akcji Plus
2020-05-27
70,95
0,23 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Portfel Akcji
2020-05-27
85,90
-0,23 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich
2020-05-27
1147,81
0,11 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selektywny Akcji Polskich
2020-05-27
111,68
-0,51 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Lev
2020-05-27
56,59
-1,31 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
77,62
0,00
0,00
0,00
0,00
-24,06
-18,93
-26,86
-49,84
-49,10
x
Zl
AXA - Makro Alokacji
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-05-27
zrównoważony
116,19
-1,60
-1,36
0,29
3,49
1,50
3,23
7,91
-0,66
2,95
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
137,83
0,00
0,00
0,48
1,83
-1,03
-0,77
1,24
-0,30
1,20
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-05-27
zrównoważony
118,51
-0,12
-0,10
0,64
2,72
-1,26
-1,77
0,87
-2,95
-1,77
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
97,17
-0,48
-0,49
0,34
2,98
-3,94
-10,64
-11,11
-21,41
-19,13
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
97,17
-0,48
-0,49
0,34
2,98
-3,94
-10,64
-11,11
-21,41
-19,13
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
14,32
0,00
0,00
0,00
-0,69
-62,63
-65,83
-78,78
-89,43
-89,41
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-05-27
77,62
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Makro Alokacji
2020-05-27
116,19
-1,36 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
2020-05-27
137,83
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Zrównoważony
2020-05-27
118,51
-0,10 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu
2020-05-27
97,17
-0,49 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
2020-05-27
97,17
-0,49 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN] UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-05-27
14,32
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Konserwatywny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-05-27
zachowawczy
281,01
0,14
0,05
0,11
0,25
0,04
0,47
1,56
2,81
5,07
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
114,33
0,02
0,02
0,09
1,01
0,40
1,38
4,33
-
-
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-05-27
zachowawczy
261,39
-0,06
-0,02
0,08
0,52
-0,95
-0,27
0,56
1,91
5,63
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
142,46
-0,01
-0,01
0,23
0,68
-0,89
0,72
1,06
3,16
5,44
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
250,33
0,21
0,08
0,12
0,78
0,12
1,31
3,01
3,78
6,92
x
Zl
AXA - Investor Oszczędnościowy
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-05-27
zachowawczy
258,05
0,23
0,09
0,17
0,53
-1,33
-0,70
0,97
2,76
5,63
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
186,93
0,10
0,05
-0,02
0,24
0,45
-0,13
2,11
0,86
-4,72
x
Zl
AXA - Obligacji
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
146,94
0,19
0,13
-0,01
0,23
2,02
2,99
5,46
8,31
11,03
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
146,94
0,19
0,13
-0,01
0,23
2,02
2,99
5,46
8,31
11,03
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
133,73
0,00
0,00
0,07
0,47
-0,83
-0,40
0,43
2,02
3,07
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
133,73
0,00
0,00
0,07
0,47
-0,83
-0,40
0,43
2,02
3,07
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-05-27
zachowawczy
128,39
0,02
0,02
0,02
0,12
0,37
0,67
1,65
3,13
5,56
x
Zl
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji skarbowych i fundusze dłużne uniwersalne
 • '
2020-05-27
zachowawczy
128,39
0,02
0,02
0,02
0,12
0,37
0,67
1,65
3,13
5,56
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji...
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
1340,27
4,89
0,37
0,87
1,26
-4,12
-3,74
-1,73
-0,10
1,97
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
339,73
0,36
0,11
0,00
0,08
2,02
2,80
5,11
7,77
11,76
x
Zl
AXA - ESALIENS Konserwatywny
2020-05-27
281,01
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
2020-05-27
114,33
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Gamma [PLN]
2020-05-27
261,39
-0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
142,46
-0,01 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych
2020-05-27
250,33
0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Investor Oszczędnościowy
2020-05-27
258,05
0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
2020-05-27
186,93
0,05 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji
2020-05-27
146,94
0,13 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji IKZE
2020-05-27
146,94
0,13 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
133,73
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
2020-05-27
133,73
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania
2020-05-27
128,39
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Ostrożnego Inwestowania IKZE
2020-05-27
128,39
0,02 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
1340,27
0,37 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacja
2020-05-27
339,73
0,11 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zrównoważony
59,05
-0,27
-0,46
-0,02
4,05
-8,97
-6,96
-1,11
5,69
4,29
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
66,63
-0,30
-0,45
-0,80
6,12
-5,13
-1,05
1,73
10,28
5,59
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
111,10
0,28
0,25
0,40
0,87
-2,24
-0,55
3,99
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
11,77
0,02
0,17
0,51
0,86
4,90
8,58
13,94
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
10,56
0,04
0,38
1,25
8,31
-9,74
-6,38
-4,09
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zrównoważony
114,24
1,08
0,95
2,23
3,01
-9,44
-7,93
-3,00
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
13,44
0,01
0,07
0,15
1,13
-3,31
-3,17
-6,93
-5,49
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
81,20
0,20
0,25
0,43
1,58
-5,73
-4,74
-9,43
-8,99
-10,22
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
2020-05-27
59,05
-0,46 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
2020-05-27
66,63
-0,45 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - BlackRock GF Euro Bond [PLN]
2020-05-27
111,10
0,25 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund [PLN]
2020-05-27
11,77
0,17 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio [PLN]
2020-05-27
10,56
0,38 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio [PLN]
2020-05-27
114,24
0,95 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Bond [PLN]
2020-05-27
13,44
0,07 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton Global Total Return [PLN]
2020-05-27
81,20
0,25 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
107,13
-0,45
-0,42
-2,24
0,95
-11,73
-11,23
-3,10
-16,41
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
468,39
-11,98
-2,49
-2,39
-0,75
6,22
5,82
15,90
23,31
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
334,10
4,80
1,46
1,60
5,38
-16,61
-18,40
-19,09
-26,51
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
12,39
0,02
0,16
-1,90
0,65
-11,18
-12,19
-4,62
-19,23
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
8,78
0,04
0,46
1,04
5,02
-15,98
-21,18
-23,25
-30,59
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
5,48
0,18
3,40
12,53
18,36
-23,99
-28,08
-25,44
-25,03
-24,20
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon [PLN]
2020-05-27
107,13
-0,42 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2020-05-27
468,39
-2,49 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2020-05-27
334,10
1,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Asian Growth [PLN]
2020-05-27
12,39
0,16 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN]
2020-05-27
8,78
0,46 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Templeton Latin America [PLN]
2020-05-27
5,48
3,40 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
16,80
-0,03
-0,18
0,54
3,58
-1,06
-1,81
4,61
1,94
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
11,49
0,06
0,52
1,06
3,42
-6,36
-6,05
-2,87
0,61
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
13,76
0,13
0,95
1,85
2,61
-6,96
-12,36
-9,53
-14,90
-14,80
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2020-05-27
16,80
-0,18 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund [PLN]
2020-05-27
11,49
0,52 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN]
2020-05-27
13,76
0,95 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
12,46
-0,03
-0,24
0,00
2,05
-3,19
-5,53
-2,96
-6,03
-7,91
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2020-05-27
zrównoważony
106,43
-1,74
-1,61
-1,94
0,87
3,30
8,27
10,04
6,63
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-05-27
zrównoważony
100,37
0,04
0,04
0,42
1,29
-1,42
-0,83
1,55
0,64
0,51
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
137,56
-1,31
-0,94
-1,86
-1,58
3,20
8,69
-0,97
-
-
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
122,95
0,00
0,00
0,00
2,01
1,98
3,71
5,31
1,24
5,25
x
Zl
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-05-27
zrównoważony
1183,46
0,00
0,00
0,00
1,69
-3,17
-2,09
3,78
5,90
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy
2020-05-27
12,46
-0,24 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Globalnej Makroalokacji
2020-05-27
106,43
-1,61 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
2020-05-27
100,37
0,04 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Skarbiec Market Neutral
2020-05-27
137,56
-0,94 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Akcyjny FIZ
2020-05-27
122,95
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
2020-05-27
1183,46
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
114,94
-0,10
-0,09
1,09
6,07
1,59
2,41
10,51
15,53
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
94,68
0,66
0,70
3,13
8,16
-11,53
-10,82
-4,80
-8,31
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji...
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
88,53
-1,00
-1,12
-2,44
1,41
-5,19
-8,18
-1,87
-13,85
-16,65
x
Zl
AXA - Globalny Akcji
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
99,20
0,28
0,28
1,51
5,58
-3,89
-4,87
3,16
1,14
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
152,85
1,47
0,97
3,02
4,91
-10,01
-15,20
-8,56
-10,54
-9,90
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
220,60
3,32
1,53
2,65
2,87
-7,30
-13,77
-3,54
-2,34
-0,72
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
170,79
2,44
1,45
4,34
7,53
-6,13
-16,66
-5,72
-18,97
-6,97
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
195,41
3,41
1,78
3,01
2,25
-5,61
-12,40
-6,04
-5,33
3,67
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
1100,01
6,25
0,57
2,62
7,46
-14,59
-16,71
-10,73
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
207,36
-8,12
-3,77
-2,38
7,03
11,21
16,90
26,79
15,63
31,95
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
207,36
-8,12
-3,77
-2,38
7,03
11,21
16,90
26,79
15,63
31,95
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
162,27
-3,55
-2,14
-4,14
11,95
15,99
19,87
26,52
35,78
74,54
x
Zl
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
110,85
0,03
0,03
0,54
6,93
-11,07
-11,76
-6,99
-14,53
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
132,96
-1,08
-0,81
-2,30
-0,41
-9,38
-9,83
-0,34
-5,93
8,23
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-05-27
agresywny
114,59
-0,02
-0,02
0,94
3,47
-9,73
-12,54
-5,95
-9,09
-2,69
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich
2020-05-27
114,94
-0,09 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek
2020-05-27
94,68
0,70 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych)
2020-05-27
88,53
-1,12 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Globalny Akcji
2020-05-27
99,20
0,28 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
2020-05-27
152,85
0,97 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
2020-05-27
220,60
1,53 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Japonia
2020-05-27
170,79
1,45 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
2020-05-27
195,41
1,78 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich
2020-05-27
1100,01
0,57 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity
2020-05-27
207,36
-3,77 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Selective Equity IKZE
2020-05-27
207,36
-3,77 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
2020-05-27
162,27
-2,14 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Generali Akcje: Nowa Europa
2020-05-27
110,85
0,03 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities
2020-05-27
132,96
-0,81 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA – Skarbiec Global Select Equity
2020-05-27
114,59
-0,02 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
106,72
0,08
0,08
0,58
1,36
-0,48
1,49
4,60
7,97
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
1220,60
0,00
0,00
0,00
0,76
-3,18
-2,27
-0,16
0,32
0,12
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
100,08
0,22
0,22
0,82
2,04
-3,51
-2,04
0,47
1,98
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
175,05
-0,24
-0,14
1,96
4,69
-5,87
-5,44
-3,50
-0,83
-0,21
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
107,54
0,10
0,09
0,37
0,96
-1,02
-0,02
1,27
2,75
4,50
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2020-05-27
zachowawczy
135,10
0,60
0,45
1,06
2,43
-3,83
-3,53
-2,38
-1,54
-0,79
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2020-05-27
zachowawczy
112,84
0,25
0,22
0,81
2,09
-0,79
0,22
2,32
4,56
4,35
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
2020-05-27
106,72
0,08 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - FIZ Globalnych Obligacji UFK bez możliwości nabycia jednostek
2020-05-27
1220,60
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych
2020-05-27
100,08
0,22 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
2020-05-27
175,05
-0,14 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Portfel Bezpieczny
2020-05-27
107,54
0,09 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
2020-05-27
135,10
0,45 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities
2020-05-27
112,84
0,22 %
Profil ryzyka: zachowawczy
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
UFK Gold [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-05-27
agresywny
123,91
-0,32
-0,26
-3,51
-2,18
3,41
14,60
26,12
-
-
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2020-05-27
agresywny
68,32
-1,27
-1,82
-2,91
14,57
-18,60
-26,66
-25,00
-
-
x
Zl
UFK Gold [PLN]
2020-05-27
123,91
-0,26 %
Profil ryzyka: agresywny
UFK Rynków Surowcowych
2020-05-27
68,32
-1,82 %
Profil ryzyka: agresywny
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
351,61
0,96
0,27
0,94
6,17
-3,39
-10,14
-10,23
-6,36
12,15
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-07-31
agresywny
87,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,07
-3,09
-13,85
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2020-03-02
agresywny
1132,31
0,00
0,00
-6,00
-6,00
-3,66
3,48
5,95
2,77
10,27
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-30
209,52
0,62
0,30
1,70
6,03
-2,54
-14,76
-12,24
-4,49
0,54
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-19
252,78
0,98
0,39
-0,72
1,50
-11,13
-11,67
-13,18
2,13
14,55
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-23
119,97
2,09
1,77
1,36
6,01
2,89
-6,94
-23,55
-6,01
12,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2019-01-30
89,37
-0,61
-0,68
-0,17
5,41
4,53
-12,49
-22,31
-16,37
4,10
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-03-21
agresywny
149,64
0,22
0,15
0,50
2,14
10,91
4,32
-19,40
-24,11
-9,07
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-19
77,95
1,91
2,51
5,69
15,46
6,62
23,44
-12,68
38,70
47,08
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2020-04-01
zrównoważony
10880,62
0,00
0,00
0,01
0,01
1,59
0,63
3,25
-1,64
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-07
agresywny
123,63
0,00
0,00
0,00
-8,05
-26,92
-20,33
-9,68
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2019-01-30
104,31
-0,15
-0,14
-0,03
3,43
6,12
-7,44
-12,75
-3,23
24,49
x
Zl
Emerging Markets
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2019-01-16
88,46
-0,02
-0,02
-0,49
0,06
1,47
-4,23
-10,51
-
-
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
Profil ryzyka:
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2019-01-30
351,61
0,27 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych
2019-07-31
87,95
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Amundi Silver Age FIZ
2020-03-02
1132,31
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
Profil ryzyka:
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
Profil ryzyka:
AXA - Emerging Markets
2018-02-28
369.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2019-01-30
209,52
0,30 %
Profil ryzyka:
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
Profil ryzyka:
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
Profil ryzyka:
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
Profil ryzyka:
AXA - Franklin U.S. Opportunities
2016-06-29
20.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-19
252,78
0,39 %
Profil ryzyka:
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
Profil ryzyka:
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
Profil ryzyka:
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2019-01-23
119,97
1,77 %
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2019-01-30
89,37
-0,68 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2019-03-21
149,64
0,15 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-19
77,95
2,51 %
Profil ryzyka:
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
Profil ryzyka:
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
2020-04-01
10880,62
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
2019-01-07
123,63
0,00 %
Profil ryzyka: agresywny
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
Profil ryzyka:
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2019-01-30
104,31
-0,14 %
Profil ryzyka:
Emerging Markets
2019-01-16
88,46
-0,02 %
Profil ryzyka:
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Profil ryzyka:
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
88,61
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,85
-3,80
-9,12
-
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku...
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2019-10-29
zrównoważony
91,46
0,00
0,00
0,00
-0,15
-0,57
-2,69
-10,74
-37,01
-35,17
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zachowawczy
894,53
0,00
0,00
-2,60
-2,60
-1,73
-2,99
-6,46
-9,07
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2019-01-30
719,62
2,04
0,28
0,92
3,23
-1,24
-6,64
-4,31
-1,65
0,74
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2020-04-01
zrównoważony
1144,52
0,00
0,00
-0,65
-0,65
0,15
1,40
2,99
-
-
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-12-19
124,82
-0,06 %
Profil ryzyka:
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
2019-10-29
88,61
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
2019-10-29
91,46
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
Profil ryzyka:
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy
2020-04-01
894,53
0,00 %
Profil ryzyka: zachowawczy
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
Profil ryzyka:
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Optimal Income [EUR]
2019-01-30
719,62
0,28 %
Profil ryzyka:
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Profil ryzyka:
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-19
127,32
-0,41 %
Profil ryzyka:
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
2020-04-01
1144,52
0,00 %
Profil ryzyka: zrównoważony
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Profil ryzyka:
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Profil ryzyka:
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Profil ryzyka:
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-30
111,70
0,01
0,01
0,46
0,63
1,52
1,72
2,90
4,38
4,55
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2019-01-23
214,46
0,08
0,04
-0,03
0,04
0,86
1,26
2,47
7,32
7,93
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
Profil ryzyka:
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
Profil ryzyka:
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2019-01-30
111,70
0,01 %
Profil ryzyka:
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
Profil ryzyka:
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2019-01-23
214,46
0,04 %
Profil ryzyka:
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Profil ryzyka:
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Profil ryzyka:
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Profil ryzyka:
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-19
133,56
0,83
0,63
0,81
2,42
3,45
-3,78
-5,20
-5,22
4,58
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2019-01-23
44,52
0,13
0,29
-1,40
-5,38
-14,81
-14,24
-19,17
-20,50
-8,04
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-19
133,56
0,63 %
Profil ryzyka:
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2019-01-23
44,52
0,29 %
Profil ryzyka:
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Profil ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2019-01-30
2185,76
-0,09
0,00
-0,02
-0,05
-0,17
0,20
1,00
4,04
5,31
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2019-01-30
2185,76
0,00 %
Profil ryzyka:
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Profil ryzyka:
Jak oceniasz
serwis axa.pl?