AXA - AllianceBernstein Global High Yield - Fundusz UFK

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-23
59,98
-0,13
-0,22
0,72
2,86
0,64
14,71
-6,88
8,11
9,31
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2020-09-23
59,98
-0,22 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w tzw. wysokodochodowe obligacje (high yield bond) - emitowane przez spółki na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych i na rynkach rozwijających się). Takie instrumenty są dużo bardziej ryzykowne niż obligacje skarbowe (ponieważ spółka może nie być zdolna spłacić swoich zobowiązań z takim prawdopodobieństwem jak państwo) ale oferują inwestorom dużo wyższy zysk z inwestycji. Pozostałe środki fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa i w depozyty.

Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w Euro, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – AllianceBerstein Global High Yield ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 33% Barclays High Yield Index 2% Constrained / 33% JPMorgan GBI-EM / 33% JPMorgan EMBI Global

Nazwa funduszu źródłowego: AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?