AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny - Fundusz UFK

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
124,82
-0,07
-0,06
0,13
-0,34
-0,22
-0,48
-0,72
5,32
11,18
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-12-19
124,82
-0,06 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe Informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-30%

Opis funduszu:

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury) poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Większość aktywów (min. 70%) stanowią obligacje i bony skarbowe. Fundusz do 30% środków może lokować w zagraniczne instrumenty dłużne, a także akcje i obligacje amienne na akcje.

Benchmark: 100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Nazwa funduszu źródłowego: ALTUS FIO Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?