AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 - Fundusz
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-11-08
95,75
0,00
0,00
0,00
-2,39
-6,61
-9,77
-18,50
-36,75
-35,93
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2
Obserwuj
2019-11-08
95,75
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu (celem zarządzających jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury). Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat. Intencją jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe, przy czym dominującą strategią jest strategia long/short, polegająca na jednoczesnym zajmowaniu pozycji długiej (kupna) na spółkach, które powinny się zachowywać lepiej od szerokiego rynku oraz pozycji krótkiej (sprzedaży) na indeksie lub spółkach, które wg zarządzającego są przewartościowane. Fundusz inwestuje głównie na rynku polskim.

Benchmark: dwukrotność wskaźnika WIBOR12M, nie mniej niż 8%

Nazwa funduszu źródłowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego:  30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA – Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?