AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy - Fundusz UFK

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-10-29
88,61
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,85
-3,80
-9,12
-
-
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2019-10-29
88,61
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 20% - 100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0% - 80%

Opis Funduszu:

Fundusz absolutnej stopy zwrotu. Celem funduszu jest zarabianie w każdych warunkach rynkowych poprzez lokowanie środków w akcje i obligacje spółek z siedzibą w Europie Środkowo – Wschodniej, Turcji lub na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw.

Benchmark: 100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Nazwa funduszu źródłowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy FIO Parasolowy

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?