AXA - BlackRock GF Asian Dragon - Fundusz UFK

AXA - BlackRock GF Asian Dragon

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-20
164,04
2,65
1,64
3,10
13,30
25,92
33,11
25,63
50,05
18,55
AXA - BlackRock GF Asian Dragon
Obserwuj
Profil ryzyka:
agresywny
2021-01-20
164,04
1,64 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-30%

Opis Funduszu:

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

Benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)

Nazwa funduszu źródłowego:  BlackRock GF Asian Dragon A2 Hedged ( PLN )

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online