AXA - Emerging Markets - Fundusz UFK

AXA - Emerging Markets

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
AXA - Emerging Markets
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-02-28
369.03
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-10%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego AXA WF Framlington Emerging Markets, lokującego większość środków (min. 90%) w akcje spółek zarejestrowanych i (lub) prowadzących działalność na rynkach rozwijających się na całym świecie, głównie w Azji (Chiny, Indie, Korea Południowa, Tajwan) oraz w Ameryce Środkowej i Południowej (Meksyk, Brazylia).

Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ponosi ryzyko walutowe (co oznacza, że wartość inwestycji zależy nie tylko od notowań funduszu, ale także od wahań kursu walut). Fundusz zagraniczny wyceniany jest w USD, a wycena Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Emerging Markets ustalana jest w złotych (wg bieżącego kursu walut).

Benchmark: 100% MSCI Emerging Markets Total Return Net

Nazwa funduszu źródłowego: AXA World Funds - Framlington Emerging Markets

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online