AXA - ESALIENS Konserwatywny - Fundusz UFK

AXA - ESALIENS Konserwatywny

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-23
282,20
-0,05
-0,02
-0,05
-0,02
0,28
0,98
1,32
2,77
4,95
AXA - ESALIENS Konserwatywny
Obserwuj
Profil ryzyka:
zachowawczy
2020-09-23
282,20
-0,02 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny uniwersalny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

W aktywach funduszu przeważają papiery skarbowe, gwarantowane przez Skarb Państwa i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego cechujące się dużą płynnością, terminem wykupu do 1 roku i niskim poziomem ryzyka.

Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland

Nazwa funduszu źródłowego: ESALIENS Parasol FIO subfundusz ESALIENS Konserwatywny (dawniej: subfundusz ESALIENS Oszczędnościowy)

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?