AXA - ESALIENS Oszczędnościowy - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA - ESALIENS Oszczędnościowy

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-11-06
279,77
0,01
0,00
0,03
0,25
0,56
1,17
1,73
3,73
5,67
AXA - ESALIENS Oszczędnościowy
Obserwuj
2019-11-06
279,77
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny uniwersalny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

W aktywach funduszu przeważają papiery skarbowe, gwarantowane przez Skarb Państwa i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego cechujące się dużą płynnością, terminem wykupu do 1 roku i niskim poziomem ryzyka.

Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland

Nazwa funduszu źródłowego: ESALIENS Parasol FIO subfundusz ESALIENS Oszczędnościowy

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?