AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa - Fundusz UFK

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
12.57
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość środków (min. 70%) w akcje spółek z rynków Europy Wschodzącej (w tym z Rosji), Afryki i Bliskiego Wschodu – łącznie jest to obszar 80 krajów na 3 kontynentach. Przedmiotem inwestycji jest wzorcowo od 50 do 70 spółek z różnych sektorów. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut.

Benchmark: 100% MSCI Emerging EMEA Capped 5% (NET)

Nazwa funduszu źródłowego: Fidelity Funds - subfundusz Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online