AXA - Franklin Elastycznego Dochodu - Fundusz UFK

AXA - Franklin Elastycznego Dochodu

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-24
116,71
-0,02
-0,02
-0,10
0,06
1,35
3,63
4,17
-
-
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu
Obserwuj
Profil ryzyka:
zachowawczy
2020-09-24
116,71
-0,02 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do rodzimego rynku, lokujący minimum połowę aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne papiery wartościowe.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin Templeton FIO – Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?