AXA - Franklin U.S. Opportunities - Fundusz UFK

AXA - Franklin U.S. Opportunities

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
AXA - Franklin U.S. Opportunities
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
20.5
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: ok. 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek (małych, średnich i dużych z różnych branż) z USA charakteryzujących się rosnącą dynamiką wzrostu lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostowym w porównaniu z całą gospodarką. Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut

Benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index

Nazwa funduszu źródłowego: Franklin U.S. Opportunities Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online