AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych - Fundusz UFK

AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-11-24
145,21
0,06
0,04
0,07
0,36
0,66
2,06
2,69
5,97
6,12
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych
Obserwuj
Profil ryzyka:
zachowawczy
2020-11-24
145,21
0,04 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji korporacyjnych rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i komunalne (miejskie, gminne). Pozostała cześć środków stanowią depozyty bankowe. Fundusz może nabywać obligacje zamienne na akcje.

Benchmark: 100% WIBOR 6M, pomniejszone o koszty stałe (w tym opłata za zarządzanie)

Nazwa funduszu źródłowego: KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zachowawczy
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online