AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ - Fundusz UFK

AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-21
1269,88
0,00
0,00
0,00
0,82
2,67
3,65
4,73
12,39
-
AXA – Generali Absolute Return Dłużny FIZ
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2021-01-21
1269,88
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, w którym środki pieniężne są lokowane przede wszystkim w obligacje i inne instrumenty stopy procentowej, waluty i derywaty walutowe oraz derywaty na stopę procentową. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Generali Return Dłużny FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021, 31.08.2021, 30.09.2021, 29.09.2021, 30.11.2021, 30.12.2021

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: brak subskrypcji. Zgodnie z par. 14 OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium środki pieniężne przeliczane są na jednostki uczestnictwa i zapisywane na rachunku nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online