AXA - Globalnej Makroalokacji - Fundusz UFK

AXA - Globalnej Makroalokacji

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-21
126,00
0,09
0,07
1,76
4,72
8,42
14,96
24,86
31,26
21,68
AXA - Globalnej Makroalokacji
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2021-01-21
126,00
0,07 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna : fundusz zrównoważony rynków międzynarodowych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 10%- 40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: - 0% – 90%

Opis Funduszu:

fundusz mieszany o zasięgu globalnym. Fundusz może inwestować w akcje lub w inne fundusze akcyjne (od 0% do 50%) oraz w obligacje lub fundusze o bezpiecznej strategii (od 40% do 90%). Pozostałe środki lokowane są na depozytach.

Benchmark: Fundusz nie posiada benchmarku.

Nazwa funduszu źródłowego: AXA SFIO – AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online