AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio - Fundusz UFK

AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-13
130,40
-0,06
-0,05
0,17
0,54
4,93
8,82
3,05
17,12
-
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2021-01-13
130,40
-0,05 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny zagraniczny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-10%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 90%-100%

Opis funduszu

Jest to fundusz dłużny o zasięgu geograficznym ograniczonym do Europy. Fundusz modelowo inwestuje w papiery wartościowe przedsiębiorstw o stałym dochodzie i ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (czyli papiery o podwyższonym ryzyku ale i większym potencjalnym zysku).

Benchmark: 100% ICE BofA ML European Currency High Yield Constrained Index TR

Nazwa funduszu źródłowego: Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio A (acc) PLN-hedged

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online