AXA - Investor Turcja - Fundusz UFK

AXA - Investor Turcja

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
AXA - Investor Turcja
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-02-21
166.22
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje pozyskane środki w fundusz DWS Turkei (od 70% do 100%) oraz w akcje i papiery wartościowe z rynku tureckiego. Łączny udział akcji notowanych na giełdzie w Stambule w funduszu Investor Turcja powinien wynosić 70%-100%. Pozostałe środki (do 30% aktywów) fundusz inwestuje w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym, głównie w obligacje Skarbu Państwa.

Benchmark: 90% MSCI TURKEY (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: Investor Parasol SFIO - Investor Turcja

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online