AXA - IPOPEMA Akcji - Fundusz UFK

AXA - IPOPEMA Akcji

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
AXA - IPOPEMA Akcji
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
103.33
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na warszawskiej giełdzie. Fundusz może inwestować także w inne fundusze akcji (do 20% aktywów). Udział aktywów zagranicznych oraz wycenianych w walutach obcych nie może być większy niż 34%. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w polskie i zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: IPOPEMA SFIO - Subfundusz IPOPEMA Akcji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online