AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ - Fundusz UFK

AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-01-21
1142,79
0,00
0,00
0,00
0,49
1,25
2,07
2,88
-
-
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2020-01-21
1142,79
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, stosujący politykę zarządzania aktywami zakładającą zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji na akcjach oraz instrumentach pochodnych. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 29.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 30.12.2020

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: brak subskrypcji. Do ustalenia ceny, po której jednostki uczestnictwa UFK AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ zostaną zapisane i terminu ich zapisania stosuje się wyłącznie zapisy art. 14 i 15 OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium. Zgodnie z tymi zasadami środki pieniężne przeliczane są na jednostki uczestnictwa i zapisywane na rachunku nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?