AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-11-08
1134,66
0,00
0,00
0,00
0,53
0,02
2,44
1,84
-
-
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
Obserwuj
2019-11-08
1134,66
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, stosujący politykę zarządzania aktywami zakładającą zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji na akcjach oraz instrumentach pochodnych. Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 30.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: brak subskrypcji. Do ustalenia ceny, po której jednostki uczestnictwa UFK AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ zostaną zapisane i terminu ich zapisania stosuje się wyłącznie zapisy art. 14 i 15 OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium. Zgodnie z tymi zasadami środki pieniężne przeliczane są na jednostki uczestnictwa i zapisywane na rachunku nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?