AXA - Noble Fund Timingowy - Fundusz UFK

AXA - Noble Fund Timingowy

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
AXA - Noble Fund Timingowy
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-02-28
171.65
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje brak sztywnej polityki inwestycyjnej. Zależnie od przewidywanej koniunktury na giełdzie od 0% do 100% środków może być inwestowane zarówno w akcje jak i w obligacje i inne instrumenty o niskim ryzyku. Zasięg geograficzny inwestycji ogranicza się do polskiego rynku.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Timingowy

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?