AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji - Fundusz UFK

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
94.99
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu:

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad w doborze aktywów. Zależnie od prognoz dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej fundusz może inwestować od 0% do 100% posiadanych środków w akcje (i inne instrumenty agresywne), obligacje (i inne papiery dłużne) i instrumenty rynku pieniężnego.

Benchmark: Stała stopa odniesienia równa 0%

Nazwa funduszu źródłowego: Open Finance FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?