AXA - PKO Stabilnego Wzrostu - Fundusz UFK

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-06-29
144.95
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 60%-100%

Opis funduszu

Fundusze inwestuje większość swoich środków w bezpieczne papiery wartościowe. Minimum 50% aktywów powinny stanowić bony i obligacje skarbu państwa. Pozostałe środki mogą być inwestowane w obligacje nieskarbowe (banków komercyjnych i przedsiębiorstw). Do 40% aktywów może być inwestowane w akcje.

Benchmark: 25% WIG + 75% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs

Nazwa funduszu źródłowego: PKO Parasolowy - FIO PKO Stabilnego Wzrostu

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?