AXA - Quercus Selektywny - Fundusz UFK

AXA - Quercus Selektywny

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-19
127,32
-0,53
-0,41
-1,21
-0,32
-5,97
-13,22
-19,57
-14,94
-11,15
AXA - Quercus Selektywny
Obserwuj
Profil ryzyka:
2018-12-19
127,32
-0,41 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-100%

Opis funduszu

Fundusz charakteryzuje się elastyczną polityką lokowania środków. Fundusz poszukuje okazji rynkowych pośród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, giełdach krajów Nowej Europy i innych rynkach zagranicznych. Akcje mogą stanowić od 0% do 100% aktywów. Również obligacje i inne instrumenty dłużne mogą stanowić od 0% do 100%.

Benchmark: nieustalony

Nazwa funduszu źródłowego: Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?