AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity - Fundusz UFK

AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-23
374,53
1,42
0,38
1,53
4,66
6,46
26,76
-8,37
-8,78
-
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity
Obserwuj
Profil ryzyka:
agresywny
2020-09-23
374,53
0,38 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 90%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-10%

Opis Funduszu:

Fundusz inwestuje głównie w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowany w krajach zaliczanych do rynków wschodzących. Fundusz może również inwestować w inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym instrumenty kapitałowe i instrumenty o stałej stopie dochodu emitentów z całego świata. Fundusz zwykle angażuje się w 50 - 70 spółek wybranych z całego świata.

Benchmark: 100% MSCI Frontier Markets

Nazwa funduszu źródłowego:  Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 ( ACC ) ( PLN )

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?