AXA - Skarbiec Market Neutral - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA - Skarbiec Market Neutral

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-11-08
124,77
-0,10
-0,08
-0,90
-4,03
-11,95
-10,04
-8,14
-
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
Obserwuj
2019-11-08
124,77
-0,08 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-80%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-50%

Opis funduszu

Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym. Fundusz może inwestować od 50% do 80% w akcje i inne instrumenty udziałowe, przy czym dłużne papiery wartościowe i depozyty stanowią do 50%. Fundusz ma za zadanie dostarczyć dodatnią stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych.

Benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Market Neutral

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?