AXA - Skarbiec Market Neutral - Fundusz UFK

AXA - Skarbiec Market Neutral

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-24
139,83
-0,30
-0,21
2,07
0,74
1,37
1,38
7,89
-
-
AXA - Skarbiec Market Neutral
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2020-09-24
139,83
-0,21 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 50%-80%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne, obligacje, depozyty: 0%-50%

Opis funduszu

Jest to fundusz absolutnej stopy zwrotu o zasięgu globalnym. Fundusz może inwestować od 50% do 80% w akcje i inne instrumenty udziałowe, przy czym dłużne papiery wartościowe i depozyty stanowią do 50%. Fundusz ma za zadanie dostarczyć dodatnią stopę zwrotu w każdych warunkach rynkowych, przede wszystkim poprzez nabywanie akcji spółek niedowartościowanych.

Benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Market Neutral

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?