AXA - Skarbiec Multiasset FIZ - Fundusz UFK

AXA - Skarbiec Multiasset FIZ

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-01-21
10709,86
0,00
0,00
0,00
0,08
-0,94
-0,81
3,44
-2,37
-
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2020-01-21
10709,86
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz aktywnej alokacji
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz stosuje strategię aktywnej alokacji, jednocześnie wykorzystujący globalne trendy na rynkach finansowych. W procesie inwestycyjnym bardzo duży nacisk położony jest na kontrolę i monitoring ryzyka oraz płynność instrumentów w portfelu. Fundusz może inwestować zarówno w Polsce, jak i na rynkach w innych krajach na całym świecie.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec Multiasset FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 29.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 30.12.2020

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego: brak subskrypcji. Zgodnie z par. 14 OWU Plan Inwestycyjny Premium oraz db Invest Premium środki pieniężne przeliczane są na jednostki uczestnictwa i zapisywane na rachunku nie później niż 4. dnia roboczego od dnia zapłaty składki, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu zapisania.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?