AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych - Fundusz UFK

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-18
215,66
2,55
1,20
3,09
-1,00
13,42
102,02
66,03
75,05
114,84
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
Obserwuj
Profil ryzyka:
agresywny
2020-09-18
215,66
1,20 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 66%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-34%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje min. 66% aktywów w akcje spółek wzrostowych – spółek, które wg zarządzających funduszem mają wyższy potencjał wzrostów i/lub działają w sektorach i branżach o wyróżniających się perspektywach. Fundusz może inwestować w spółki na całym świecie (ostatnio głównie w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wielkiej Brytanii, a wcześniej np. w Turcji). Fundusz może inwestować w inne fundusze charakteryzujące się podobną polityką inwestycyjną.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Nazwa funduszu źródłowego: Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?