AXA - Templeton Global Total Return - Fundusz UFK

AXA - Templeton Global Total Return

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-09-28
80,38
0,04
0,05
-0,21
-0,33
-1,54
0,37
-6,59
-7,20
-12,27
AXA - Templeton Global Total Return
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2020-09-28
80,38
0,05 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji zagranicznych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje głównie (min. 2/3 aktywów) w obligacje skarbowe i przedsiębiorstw z całego świata. Fundusz może inwestować także w obligacje ponadnarodowe, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny Inwestując w ten fundusz, polski inwestor ogranicza ryzyko walutowe ponieważ fundusz zagraniczny inwestuje w walucie obcej ale jego wycena ustalana jest w złotych. Jednocześnie strategia zabezpiecza różnice wynikające z wahań kursów walut

Benchmark: 100% Barclays Multiverse Index

Nazwa funduszu źródłowego: Templeton Global Total Return Fund

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?