AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ - Fundusz UFK

AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-01-07
123,63
0,00
0,00
0,00
-8,05
-26,92
-20,33
-9,68
-
-
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
Obserwuj
Profil ryzyka:
agresywny
2019-01-07
123,63
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcyjny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny inwestujący na rynkach globalnych w spółki o profilu wzrostowym, będące liderami w swoich sektorach oraz niszach, cechujące się unikalnymi parametrami biznesowymi i perspektywami rozwoju. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich zysków, w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark: indeks MSCI World Index

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 16.12.2019, 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15. dniu miesiąca: nie jest możliwe nabywanie jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
agresywny
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online