AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2019-11-19
41,91
0,00
0,00
6,29
6,34
-12,49
-37,88
-45,94
-68,39
-67,81
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ
Obserwuj
2019-11-19
41,91
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (jest to tzw. fundusz neutralny rynkowo). Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko w zamian za osiągnięcie powtarzalnych zysków przy umiarkowanej zmienności. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej typu long/short rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Quantum Neutral FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 16.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 30.09.2019, 15.10.2019, 31.10.2019, 15.11.2019, 29.11.2019, 16.12.2019, 30.12.2019

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15. dniu miesiąca: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ.

 

 

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?