AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ - Fundusz UFK

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

UFK bez możliwości nabycia jednostek
Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2021-01-20
17,88
0,00
0,00
2,82
9,69
18,41
-6,39
-53,34
-76,93
-86,95
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ
Obserwuj
Profil ryzyka:
zrównoważony
2021-01-20
17,88
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz absolutnej stopy zwrotu
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (jest to tzw. fundusz neutralny rynkowo). Przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko w zamian za osiągnięcie powtarzalnych zysków przy umiarkowanej zmienności. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej typu long/short rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Benchmark: brak

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Quantum Neutral FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: do ustalenia

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15. dniu miesiąca: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ.

Komunikat o wycenie UFK (3-5 marca 2020)

Komunikat o wycenie UFK (30 czerwca - 14 lipca 2020)

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
zrównoważony
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online