Bezpiecznego Inwestowania - Fundusz UFK

Bezpiecznego Inwestowania

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
Bezpiecznego Inwestowania
Obserwuj
Profil ryzyka:
2015-12-16
15.35
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz dłużny obligacji rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje 100% aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe, głownie w obligacje Skarbu Państwa (do 100% aktywów) i w mniejszym stopniu w depozyty i bankowe papiery wartościowe (do 30% aktywów), oraz obligacje przedsiębiorstw (do 30% aktywów). 10% środków może być lokowanych poza granicami kraju. Fundusz może inwestować w jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy.

Benchmark: 100% Indeks Obligacji Banku Handlowego

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online