Mieszany - Fundusz UFK

Mieszany

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
Mieszany
Obserwuj
Profil ryzyka:
2016-08-30
15.83
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz stabilnego wzrostu rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%-40%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 60%-100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje większość aktywów (min. 60%) w bezpieczne instrumenty, głównie w obligacje Skarbu Państwa, a w mniejszym stopniu w bankowe papiery wartościowe, depozyty bankowe i obligacje przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego (miast, gminy, powiaty itd.). Fundusz może inwestować w akcje spółek notowanych na giełdzie (do 40%). Do 10% środków może być lokowanych poza granicami kraju.

Benchmark: 20% WIG20 + 80% (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych + 1%)

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?