Rynku Pieniężnego - Fundusz UFK

Rynku Pieniężnego

Notowania UFK
Zapytaj o fundusz
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
Rynku Pieniężnego
Obserwuj
Profil ryzyka:
2015-12-16
15.37
%

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz gotówkowy/pieniężny rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 100%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje w 100% w bezpieczne instrumenty finansowe, głównie w krótkoterminowe papiery skarbowe, bankowe papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego (o bardzo dużej płynności i terminie wykupu do 1 roku). Do 10% środków może być lokowanych poza granicami polski, a inwestycja może się odbywać w walucie obcej.

Benchmark: 100% WIBID 6M

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Profil ryzyka:
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?