Sprawozdania funduszy

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna publikuje roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra finansów.

2020

Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 r.

2019

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.
Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.

2018

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 r.

2017

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.
Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.

Aktywny Portfel Funduszy

AllianceBernstein Global High Yield

AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio USD

AXA - AKCJI

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych

AXA - Amundi Silver Age FIZ

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - Black Rock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN)

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Emerging Markets

AXA - ESALIENS Akcji

AXA - ESALIENS Pienieżny

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Funds - America (PLN)

AXA - Fidelity Funds - Global Health Care

AXA - FIZ Globalnych Obligacji

AXA - FIZ Long-Short Global Strategy

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN)

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych

AXA - KBC Papierow Dłużnych

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Dlugu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - NOBLE FUND AKCJI

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierow Dłużnych

AXA - OBLIGACJI

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Dlugoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

AXA - PORTFEL AKCJI

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrownowazony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China (USD)

AXA - Schroder Indian Opportunities (PLN)

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Selektywny Akcji Polskich

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Multiasset FIZ

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentow Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynkow Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 789) roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2017 r.

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Selektywny Akcji Polskich

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

AXA - Amundi Silver Age FIZ

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities

AXA - BlackRock Global Equity Income

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Small Cap

AXA - Emerging Markets

AXA - ESALIENS Akcji

AXA - ESALIENS Pieniężny

AXA - Fidelity Funds - America

AXA - Fidelity Funds - Global Health Care

AXA - FIZ Globalnych Obligacji

AXA - FIZ Long-Short Global Strategy

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych

AXA - KBC Papierów Dłużnych

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China

AXA - Schroder Indian Opportunities

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Multiasset FIZ

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton Frontier Markets

AXA - Templeton Global Bond

AXA - Templeton Global Total Return

AXA - Templeton Latin America

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 789) roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.


2016

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych*

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Aktywnego Zarządzania

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - Black Rock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (PLN)

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Emerging Markets

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

AXA - Fidelity Funds - America (PLN)

AXA - Fidelity Funds - Global Health Care

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

AXA - FIZ Globalnych Obligacji

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - IPOPEMA Akcji

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond (PLN)

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych

AXA - KBC Papierów Dłużnych

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - Metlife Akcji Średnich Spółek

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China (USD)

AXA - Schroder Indian Opportunities (PLN)

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth (PLN)

AXA - Templeton BRIC (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

AXA - UniAkcje Dywidendowy

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Aktywny Portfel Funduszy

Mieszany

Optymalnego Inwestowania

Wspólnego Zabezpieczenia

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 789) roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities

AXA - BlackRock Global Equity Income

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Emerging Markets

AXA - Fidelity Funds - America

AXA - Fidelity Funds - Global Health Care

AXA - FIZ Globalnych Obligacji

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych

AXA - KBC Papierów Dłużnych

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China

AXA - Schroder Indian Opportunities

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton Frontier Markets

AXA - Templeton Global Bond

AXA - Templeton Global Total Return

AXA - Templeton Latin America

AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Mieszany

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 789) roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 r.

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Aktywnego Zarządzania

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities

AXA - BlackRock Global Equity Income

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

AXA - Fidelity Funds - America

AXA - Fidelity Funds - Global Health Care

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies

AXA - Franklin U.S. Opportunities

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - IPOPEMA Akcji

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - KBC Obligacji Korporacyjnych

AXA - KBC Papierów Dłużnych

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China

AXA - Schroder Indian Opportunities

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton BRIC

AXA - Templeton Frontier Markets

AXA - Templeton Global Bond

AXA - Templeton Global Total Return

AXA - Templeton Latin America

AXA - UniAkcje Dywidendowy

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Mieszany

Optymalnego Inwestowania

Wspólnego Zabezpieczenia

 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 789) roczne i półroczne sprawozdania funduszu zakład ubezpieczeń publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich sporządzenia i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na ich żądanie w sposób niepowodujący nadmiernych utrudnień dla tych osób.


2015

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Akcji

Aktywnego Inwestowania

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Aktywnego Zarządzania

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Global Equity Income

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities

AXA - Franklin U.S. Opportunities

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - IPOPEMA Akcji

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton BRIC

AXA - Templeton Frontier Markets

AXA - Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

AXA - Templeton Global Bond

AXA - Templeton Global Total Return

AXA - Templeton Latin America

AXA - UniAkcje Dywidendowy

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Bezpiecznego Inwestowania

Mieszany

Optymalnego Inwestowania

Rynku Pieniężnego

Stabilnego Wzrostu

Wspólnego Zabezpieczenia

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.

Akcji

Aktywnego Inwestowania

Aktywny Portfel Funduszy

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Altus Aktywnego Zarządzania

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - IPOPEMA Akcji

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Akcyjny

AXA - KBC Gamma

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji

AXA - PKO Akcji Plus

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Bezpieczny

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China (USD)

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth (PLN)

AXA - Templeton BRIC (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - UniAkcje Dywidendowy

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - US Corporate Bonds

Bezpiecznego Inwestowania

Mieszany

Optymalnego Inwestowania

Rynku Pieniężnego

Stabilnego Wzrostu

Wspólnego Zabezpieczenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r.

AXA - Akcji

AXA - Akcji Dużych Spółek

AXA - Akcji IKZE

AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Akcji Spółek Dywidendowych

AXA - AllianceBernstein Global High Yield

AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny

AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego

AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - BlackRock Japan Flexible Equity

AXA - Caspar Akcji Polskich

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)

AXA - Global

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - Investor Turcja

AXA - IPOPEMA Agresywny

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - KBC Gamma

AXA - Legg Mason Akcji

AXA - Legg Mason Pieniężny

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - Lokacyjny

AXA - Lokacyjny IKZE

AXA - Makro Alokacji

AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

AXA - NN (L) Japonia

AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - Noble Fund Akcji

AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Noble Fund Global Return

AXA - Noble Fund Mieszany

AXA - Noble Fund Obligacji

AXA - Noble Fund Timingowy

AXA - Novo Papierów Dłużnych

AXA - Obligacji

AXA - Obligacji IKZE

AXA - Obligacji Korporacyjnych

AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - Optimal Income

AXA - PKO Akcji

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - PKO Skarbowy

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Akcji

AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA - Portfel Zrównoważony

AXA - Quercus Agresywny

AXA - Quercus lev

AXA - Quercus Selektywny

AXA - Schroder - Greater China (USD)

AXA - Selective Equity

AXA - Selective Equity IKZE

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych

AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych

AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych

AXA - Stabilnego Wzrostu

AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton BRIC (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA - US Corporate Bonds

Akcji

Aktywnego Inwestowania

Aktywny Portfel Funduszy

Bezpiecznego Inwestowania

Mieszany

Optymalnego Inwestowania

Rynku Pieniężnego

Stabilnego Wzrostu

Wspólnego Zabezpieczenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2014

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.

Akcji
Aktywnego Inwestowania
Aktywny Portfel Funduszy
Bezpiecznego Inwestowania
Mieszany
Optymalnego Inwestowania
Rynku Pieniężnego
Stabilnego Wzrostu
Wspólnego Zabezpieczenia
AXA - Akcji
AXA - Akcji Dużych Spółek
AXA - Akcji IKZE
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek 
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich
AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond 
AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity
AXA - BlackRock Latin American
AXA - BlackRock World Gold
AXA - BlackRock World Mining
AXA - Caspar Akcji Polskich
AXA - Cyklu Koniunkturalnego
AXA - Equity Central Europe 
AXA - Euro Relative Value
AXA - Europe Emerging
AXA - Europe Small Cap
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)
AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)
AXA - Global
AXA - ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych 
AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego 
AXA - ING (L) Japonia
AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA
AXA - Investor Akcji
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek
AXA - Investor Gold Otwarty
AXA - Investor Płynna Lokata
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek 
AXA - Investor TOP 50 Małych i Średnich Spółek
AXA - Investor Turcja 
AXA - IPOPEMA Agresywny
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska
AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
AXA - Legg Mason Akcji
AXA - Legg Mason Pieniężny 
AXA - Legg Mason Strateg
AXA - Lokacyjny
AXA - Lokacyjny IKZE
AXA - Noble Fund Akcji
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA - Noble Fund Africa and Frontier
AXA - Noble Fund Global Return
AXA - Noble Fund Mieszany
AXA - Noble Fund Obligacji
AXA - Noble Fund Timingowy
AXA - Novo Papierów Dłużnych
AXA - Obligacji
AXA - Obligacji IKZE
AXA - Obligacji Korporacyjnych
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
AXA - Open Finance Akcji
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji
AXA - Open Finance Obligacji
AXA - Optimal Income
AXA - Pioneer Akcji Amerykańskich
AXA - Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
AXA - PKO Akcji
AXA - PKO Akcji Nowa Europa
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych
AXA - PKO Skarbowy
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu
AXA - Portfel Akcji
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
AXA - Portfel Zrównoważony
AXA - Quercus Agresywny
AXA - Quercus lev
AXA - Quercus Selektywny
AXA - Schroder - Greater China (USD)
AXA - Selective Equity
AXA - Selective Equity IKZE
AXA - Skarbiec Akcja
AXA - Skarbiec Lokacyjny 
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych 
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
AXA - Stabilnego Wzrostu
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
AXA - Talents
AXA - Templeton Asian Growth
AXA - Templeton Asian Growth (PLN)
AXA - Templeton BRIC (PLN)
AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)
AXA - Templeton Global Bond
AXA - Templeton Global Bond (PLN)
AXA - Templeton Global Total Return (PLN)
AXA - Templeton Latin America (PLN)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
AXA - UniAkcje Wzrostu 
AXA - UniKorona Zrównoważony
AXA - UniKorona Akcje
AXA - US Corporate Bonds

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu
AXA - Portfel Akcji
AXA - Portfel Zrównoważony
Aktywny Portfel Funduszy
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego
UFK Rynku Pieniężnego
AXA - Lokacyjny
AXA - PKO Skarbowy
AXA - Lokacyjny IKZE
AXA - Investor Płynna Lokata
AXA - Legg Mason Pieniężny
UFK Wspólnego Zabezpieczenia
AXA - Obligacji
UFK Bezpiecznego Inwestowania
AXA - Obligacji IKZE
AXA - Open Finance Obligacji
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych
AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego
AXA - Skarbiec Lokacyjny
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska
AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE
AXA - Obligacji Korporacyjnych
UFK Optymalnego Inwestowania
UFK Stabilnego Wzrostu
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu
AXA - Stabilnego Wzrostu
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE
UFK Mieszany
AXA - Noble Fund Timingowy
AXA - Noble Fund Global Return
AXA - Selective Equity
AXA - Selective Equity IKZE
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji
UFK Aktywnego Inwestowania
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji
AXA - UniKorona Zrównoważony
AXA - NOBLE FUND Mieszany
AXA - QUERCUS Selektywny
AXA - Cyklu Koniunkturalnego
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
AXA - PKO Akcji
AXA - SKARBIEC Akcja
AXA - UniKorona Akcje
AXA - NOBLE FUND Akcji
AXA - LEGG MASON Akcji
AXA - Investor Akcji
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek
AXA - UniAkcje Wzrostu
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek
AXA - NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA - QUERCUS Agresywny
AXA - Akcji Dużych Spółek
AXA - Akcji
AXA - Investor Gold Otwarty
AXA - Akcji IKZE
AXA - Quercus lev
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
AXA - Open Finance Akcji
UFK Akcji
AXA - IPOPEMA Agresywny
AXA - Caspar Akcji Polskich
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych
AXA - Legg Mason Strateg
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
AXA - PKO Akcji Nowa Europa
AXA - NOBLE FUND AFRICA
AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich
AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich
AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA
AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych
AXA - ING (L) Japonia
AXA - Investor Turcja
AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska
AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska
AXA - Equity Central Europe
AXA - BlackRock Latin American
AXA - BlackRock World Gold
AXA - BlackRock World Mining
AXA - Euro Relative Value
AXA - Europe Emerging
AXA - Europe Small Cap
AXA - Optimal Income
AXA - Talents
AXA - Templeton Asian Growth
AXA - Templeton Global Bond (PLN)
AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)
AXA - Templeton BRIC (PLN)
AXA - Templeton Asian Growth (PLN)
AXA - Templeton Latin America (PLN)
AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)
AXA - US Corporate Bonds
AXA - Global
AXA - Templeton Globar Bond Fund
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)
AXA - AllianceBernstein Global High Yield
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond
AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)
AXA - Templeton Global Total Return (PLN)
AXA - Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio (USD)
AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
AXA - Noble Fund Obligacji
AXA - Novo Papierów Dłużnych
AXA - Schroder - Greater China (USD)
AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA Portfel Akcji

AXA Portfel Zrównoważony

Aktywny Portfel Funduszy

AXA – Portfel Selektywny

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego

AXA - LOKACYJNY

AXA - PKO Skarbowy

AXA Lokacyjny IKZE

AXA - Investor Płynna Lokata

AXA - Legg Mason Pieniężny

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia

AXA - OBLIGACJI

UFK Bezpiecznego Inwestowania

AXA – Obligacji IKZE

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

AXA - ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego

AXA - Skarbiec Lokacyjny

AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

AXA - JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA – Antyinflacyjny IKZE

AXA – Antyinflacyjny

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Optymalnego Inwestowania

UFK Stabilnego Wzrostu

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - STABILNEGO WZROSTU

AXA Stabilnego Wzrostu IKZE

UFK Mieszany

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY

AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN

AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA)

AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

UFK Aktywnego Inwestowania

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - UniKorona Zrównoważony

AXA - NOBLE FUND Mieszany

AXA - QUERCUS SELEKTYWNY

AXA - CYKLU KONIUNKTURALNEGO

FUNDUSZE AKCJI

AXA - Investor Akcji Dużych Spółek

AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

AXA - PKO Akcji

AXA - SKARBIEC Akcja

AXA - UniKorona Akcje

AXA - NOBLE FUND Akcji

AXA - LEGG MASON Akcji

AXA - Investor Akcji

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

AXA - UniAkcje Wzrostu

AXA Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

AXA - QUERCUS AGRESYWNY

AXA - AKCJI BIG PLAYERS

AXA - AKCJI

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA Akcji IKZE

AXA - Quercus lev

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Open Finance Akcji

UFK Akcji

AXA - IPOPEMA Agresywny

Caspar Akcji Polskich

AXA - SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich

AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

AXA - PKO Akcji Nowa Europa

AXA - NOBLE FUND AFRICA

AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich

AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich

AXA - ING (L) Spółek Dywidendowych USA

AXA - ING (L) Europejskich Spółek Dywidendowych

AXA - ING (L) Japonia

AXA - Investor Turcja

AXA - JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska

AXA - JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Polska

AXA - Equity Central Europe

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American

AXA - BlackRock World Gold

AXA - BlackRock World Mining

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Optimal Income

AXA - Talents

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

AXA - Templeton BRIC (PLN)

AXA - Templeton Asian Growth (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - US Corporate Bonds

AXA - Global

Templeton Globar Bond Fund

Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

AXA – AllianceBernstein Global High Yield

AXA - BlackRock Emerging Markets Bond

AXA - Franklin U.S. Opportunities (PLN)

AXA - Templeton Global Total Return (PLN)

AXA - Templeton Global Fundamental Strategies (PLN)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2013

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu

AXA Portfel Akcji

AXA Portfel Zrównoważony

Aktywny Portfel Funduszy

AXA – Portfel Selektywny

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego

AXA - LOKACYJNY

AXA - PKO Skarbowy

AXA Lokacyjny IKZE

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia

AXA - OBLIGACJI

UFK Bezpiecznego Inwestowania

AXA – Obligacji IKZE

AXA - Open Finance Obligacji

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA – Antyinflacyjny IKZE

AXA – Antyinflacyjny

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Optymalnego Inwestowania

UFK Stabilnego Wzrostu

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu

AXA - STABILNEGO WZROSTU

AXA Stabilnego Wzrostu IKZE

UFK Mieszany

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY

AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN

AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA)

AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji

UFK Aktywnego Inwestowania

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - UniKorona Zrównoważony

AXA - NOBLE FUND Mieszany

AXA - QUERCUS SELEKTYWNY

AXA - CYKLU KONIUNKTURALNEGO

FUNDUSZE AKCJI

AXA - Investor Akcji Dużych Spółek

AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

AXA - PKO Akcji

AXA - SKARBIEC Akcja

AXA - UniKorona Akcje

AXA - NOBLE FUND Akcji

AXA - LEGG MASON Akcji

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek

AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

AXA - QUERCUS AGRESYWNY

AXA - AKCJI "BIG PLAYERS"

AXA - AKCJI

AXA - Investor Gold Otwarty

AXA Akcji IKZE

AXA - Quercus lev

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek

AXA - Open Finance Akcji

UFK Akcji

AXA - IPOPEMA Agresywny

Caspar Akcji Polskich

AXA - SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - Legg Mason Strateg

AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich

AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

AXA - PKO Akcji Nowa Europa

AXA - Noble Fund Africa and Frontier

AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich

AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American

AXA - BlackRock World Gold

AXA - BlackRock World Mining

AXA - Euro Relative Value

AXA - Europe Emerging

AXA - Europe Small Cap

AXA - Optimal Income

AXA - Talents

AXA - Templeton Asian Growth

AXA - Templeton Global Bond (PLN)

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN)

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN)

AXA - Templeton BRIC (PLN)

AXA - Templeton Asian Growth (PLN)

AXA - Templeton Latin America (PLN)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN)

AXA - US Corporate Bonds

AXA - Global

Templeton Globar Bond Fund

Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)

AXA Portfel Akcji (PDF 46 KB)

AXA Portfel Zrównoważony (PDF 46 KB)

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 46 KB)

AXA – Portfel Selektywny (PDF 45 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 46 KB)

AXA - LOKACYJNY (PDF 46 KB)

AXA - PKO Skarbowy (PDF 45 KB)

AXA Lokacyjny IKZE (PDF 45 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 45 KB)

AXA - OBLIGACJI (PDF 46 KB)

AXA - Antyinflacyjny (PDF 46 KB)

UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 46 KB)

AXA – Obligacji IKZE (PDF 45 KB)

AXA - Open Finance Obligacji (PDF 45 KB)

AXA - PKO Obligacji Długoterminowych

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA – Antyinflacyjny IKZE (PDF 45 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 45 KB)

UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)

AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)

AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 46 KB)

AXA Stabilnego Wzrostu IKZE (PDF 45 KB)

UFK Mieszany (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 46 KB)

AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 46 KB)

AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 46 KB)

AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE (PDF 45 KB)

AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji (PDF 45 KB)

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 46 KB)

AXA - IPOPEMA Makro Alokacji (PDF 45 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 46 KB)

AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 46 KB)

AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 45 KB)

AXA - QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 46 KB)

AXA - CYKLU KONIUNKTURALNEGO (PDF 46 KB)

FUNDUSZE AKCJI

AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 45 KB)

AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PDF 45 KB)

AXA - PKO Akcji (PDF 45 KB)

AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 45 KB)

AXA - UniKorona Akcje (PDF 46 KB)

AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 46 KB)

AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 46 KB)

AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)

AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 46 KB)

AXA - QUERCUS AGRESYWNY (PDF 46 KB)

AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 46 KB)

AXA - AKCJI (PDF 46 KB)

AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 45 KB)

AXA Akcji IKZE (PDF 45 KB)

AXA - Quercus lev (PDF 46 KB)

AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)

AXA - Open Finance Akcji (PDF 45 KB)

UFK Akcji (PDF 46 KB)

AXA - IPOPEMA Agresywny (PDF 45 KB)

Caspar Akcji Polskich

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - Legg Mason Strateg (PDF 45 KB)

AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 45 KB)

AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 46 KB)

AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 45 KB)

AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 46 KB)

AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PDF 45 KB)

AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich (PDF 45 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 45 KB)

AXA - BlackRock World Gold (PDF 45 KB)

AXA - BlackRock World Mining (PDF 46 KB)

AXA - Euro Relative Value (PDF 45 KB)

AXA - Europe Emerging (PDF 46 KB)

AXA - Europe Small Cap (PDF 45 KB)

AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 45 KB)

AXA - Optimal Income (PDF 45 KB)

AXA - Talents (PDF 46 KB)

AXA - Templeton Asian Growth (PDF 45 KB)

AXA - Templeton Global Bond (USD) (PDF 45 KB)

AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - Templeton BRIC (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - Templeton Asian Growth (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - Templeton Latin America (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) (PDF 45 KB)

AXA - US Corporate Bonds (PDF 45 KB)

AXA - Global (PDF 45 KB)

Templeton Globar Bond Fund

Fidelity Global Real Asset Securities (PLN)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2013 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 47 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 47 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 47 KB)
AXA – Portfel Selektywny (PDF 47 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 47 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 47 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 47 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 48 KB)
AXA Lokacyjny IKZE (PDF 47 KB)
AXA - IDEA PREMIUM (PDF 47 KB)
AXA - UniWIBID (PDF 47 KB)
AXA - Bezpieczny (PDF 46 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 47 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 47 KB)
AXA - Skarbiec Obligacji (PDF 47 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 47 KB)
AXA - Antyinflacyjny (PDF 47 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 47 KB)
AXA – Obligacji IKZE (PDF 47 KB)
AXA - Open Finance Obligacji (PDF 47 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 47 KB)
AXA – Antyinflacyjny IKZE (PDF 47 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 47 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 47 KB)
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 47 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 47 KB)
AXA Stabilnego Wzrostu IKZE (PDF 47 KB)
UFK Mieszany (PDF 46 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 47 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 47 KB)
AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE (PDF 47 KB)
AXA – Open Finance Absolute Return 1 FIZ (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji (PDF 47 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 48 KB)
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji (PDF 47 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - PKO Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 47 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 47 KB)
AXA - QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 47 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 47 KB)

FUNDUSZE AKCJI

AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 47 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 47 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 47 KB)
AXA - PKO Akcji (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 47 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 47 KB)
AXA - ING Selektywny (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 47 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 47 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 47 KB)
AXA - QUERCUS AGRESYWNY (PDF 47 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 47 KB)
AXA - AKCJI (PDF 47 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 47 KB)
AXA Akcji IKZE (PDF 47 KB)
AXA - Quercus lev (PDF 47 KB)
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Akcji (PDF 47 KB)
UFK Akcji (PDF 47 KB)
AXA - IPOPEMA Agresywny (PDF 46 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PDF 47 KB)
AXA - Legg Mason Strateg (PDF 47 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 47 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 47 KB)
AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 47 KB)
AXA - PKO Japońskiego Rynku Akcji (PDF 47 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 47 KB)
AXA - BPH Globalny Żywności i Surowców (PDF 47 KB)
AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PDF 47 KB)
AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich (PDF 47 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 47 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 47 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 47 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 47 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 47 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 47 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 46 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 47 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 47 KB)
AXA - Talents (PDF 47 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 47 KB)
AXA - Templeton Global Bond (USD) (PDF 47 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 47 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock Global Equity Income (PLN) (PDF 47 KB)
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities(PLN) (PDF 47 KB)
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (PLN) (PDF 46 KB)
AXA - Templeton BRIC (PLN) (PDF 46 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PLN) (PDF 46 KB)
AXA - Templeton Latin America (PLN) (PDF 46 KB)
AXA - Templeton Frontier Markets (PLN) (PDF 47 KB)
AXA - US Corporate Bonds (PDF 45 KB)
AXA - Global (PDF 46 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2012

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 48 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 48 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 48 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 51 KB)
AXA - PORTFEL SELEKTYWNY (PDF 47 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 47 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 47 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 46 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 47 KB)
AXA Lokacyjny IKZE (PDF 46 KB)
AXA - IDEA PREMIUM (PDF 46 KB)
AXA - UniWIBID (PDF 46 KB)
AXA - Bezpieczny (PDF 46 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 46 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 46 KB)
AXA - Skarbiec Obligacji (PDF 47 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 46 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 47 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 47 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 47 KB)
AXA – Obligacji IKZE (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Obligacji (PDF 46 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 47 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 46 KB)
AXA – Antyinflacyjny IKZE (PDF 46 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 46 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 47 KB)
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 46 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 47 KB)
AXA Stabilnego Wzrostu IKZE (PDF 46 KB)
UFK Mieszany (PDF 47 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 47 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 47 KB)
AXA - Idea Zmiennego Zaangażowania (PDF 46 KB)
AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE (PDF 46 KB)
AXA – Open Finance Absolute Return 1 FIZ (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji (PDF 46 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 51 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - PKO Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 46 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 46 KB)
AXA - QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 47 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 47 KB)

FUNDUSZE AKCJI

AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 46 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 47 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 46 KB)
AXA - PKO Akcji (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 46 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 47 KB)
AXA - ING Selektywny (PDF 46 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 47 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 47 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 47 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 46 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 46 KB)
AXA - QUERCUS AGRESYWNY (PDF 47 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 47 KB)
AXA - AKCJI (PDF 46 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 46 KB)
AXA Akcji IKZE (PDF 46 KB)
AXA - Quercus lev (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)
AXA - Open Finance Akcji (PDF 46 KB)
UFK Akcji (PDF 52 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PDF 47 KB)
AXA - Legg Mason Strateg (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 47 KB)
AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 46 KB)
AXA - PKO Japońskiego Rynku Akcji (PDF 46 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 47 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 47 KB)
AXA - BPH Globalny Żywności i Surowców (PDF 46 KB)
AXA - Arka BZ WBK Akcji Tureckich (PDF 47 KB)
AXA - Arka BZ WBK Akcji Rosyjskich (PDF 47 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 46 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 47 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 46 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 46 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 47 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 47 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 47 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 47 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 46 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 46 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 46 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 46 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 47 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 46 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 47 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 47 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 46 KB)
AXA - Talents (PDF 46 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 47 KB)
AXA - Templeton Global Bond (USD) (PDF 47 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 46 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 47 KB)
AXA - US Corporate Bonds (PDF 47 KB)
AXA - Global (PDF 46 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 204 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 47 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 199 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 47 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 200 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 202 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 202 KB)
AXA Lokacyjny IKZE (PDF 200 KB)
Idea Premium (PDF 200 KB)
AXA - UniWIBID (PDF 200 KB)
AXA - Bezpieczny (PDF 201 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 46 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 46 KB)
AXA - Skarbiec Obligacji (PDF 46 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 200 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 200 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 200 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 45 KB)
AXA – Obligacji IKZE (PDF 202 KB)
AXA - Open Finance Obligacji (PDF 202 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 146 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 146 KB)
AXA – Antyinflacyjny IKZE (PDF 202 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 46 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 46 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 47 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 46 KB)
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 200 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 200 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 200 KB)
AXA Stabilnego Wzrostu IKZE (PDF 203 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 200 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 200 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 201 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 47 KB)
AXA - Idea Zmiennego Zaangażowania (PDF 199 KB)
AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation) IKZE (PDF 204 KB)
AXA – Open Finance Absolute Return 1 FIZ (PDF 202 KB)
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji (PDF 203 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 146 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 146 KB)
AXA - PKO Zrównoważony (PDF 199 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 200 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 148 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PDF 199 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 200 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 146 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 200 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 199 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 47 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 146 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 46 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 146 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 200 KB)
AXA - PKO Akcji (PDF 200 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 200 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 149 KB)
AXA - ING Selektywny (PDF 200 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 200 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 200 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 46 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 199 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 200 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 200 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 200 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 200 KB)
AXA - AKCJI (PDF 200 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 203 KB)
AXA Akcji IKZE (PDF 200 KB)
AXA - Quercus lev (PDF 200 KB)
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (PDF 202 KB)
AXA - Open Finance Akcji (PDF 202 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PDF 199 KB)
AXA - Legg Mason Strateg (PDF 200 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 199 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 146 KB)
AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 200 KB)
AXA - PKO Japońskiego Rynku Akcji (PDF 199 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 146 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 200 KB)
BPH Globalny Żywności i Surowców (PDF 199 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 203 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 204 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 203 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 201 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 202 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 201 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 202 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 203 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 201 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 203 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 202 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 203 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 202 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 202 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 204 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 202 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 204 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 203 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 202 KB)
AXA Talents (PDF 201KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 204 KB)
AXA - Templeton Global Bond (USD) (PDF 203 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 203 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 203 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 131 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 127 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 127 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 127 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 127 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 127 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 129 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 129 KB)
AXA Lokacyjny IKZE (PDF 126 KB)
Idea Premium (PDF 127 KB)
AXA - UniWIBID (PDF 127 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 126 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 127 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 127 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 127 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 128 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 127 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 127 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 127 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 127 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 127 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 127 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 127 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 127 KB)
AXA Stabilnego Wzrostu IKZE (PDF 126 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 127 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 127 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 128 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 127 KB)
AXA - Idea Zmiennego Zaangażowania (PDF 126 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 127 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 127 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 127 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 129 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 127 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 127 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 127 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 127 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 127 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 127 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 127 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 127 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 127 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 127 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 127 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 130 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 127 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 127 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 127 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 130 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 127 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 127 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 127 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 128 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 127 KB)
AXA - AKCJI (PDF 127 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 130 KB)
AXA Akcji IKZE (PDF 126 KB)
AXA - Quercus lev (PDF 127 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 127 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 127 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 127 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 127 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 127 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 127 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 127 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 127 KB)
BPH Globalny Żywności i Surowców (PDF 126 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 130 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 131 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 130 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 129 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 129 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 129 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 129 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 130 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 129 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 130 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 129 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 130 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 129 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 130 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 132 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 129 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 132 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 131 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 129 KB)
AXA - Talents (PDF 129 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 131 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 130 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 130 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 130 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2011

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.

Roczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2011

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 134 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 129 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 129 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 129 KB)

FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 126 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 156 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 157 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 157 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 125 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 126 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 155 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 155 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 155 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 156 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 126 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 155 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 155 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 126 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 126 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 126 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 156 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 155 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 155 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 155 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 155 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 155 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 157 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 135 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 154 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 155 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 154 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 155 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 157 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 155 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 155 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 155 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 156 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 155 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 135 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 155 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 155 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 155 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 155 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 155 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 155 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 158 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 155 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 155 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 155 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 158 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 154 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 155 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 155 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 156 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 156 KB)
AXA - AKCJI (PDF 155 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 158 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 155 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 155 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 154 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 155 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 155 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 154 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 154 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 155 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 158 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 159 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 158 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 156 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 157 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 157 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 157 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 158 KB)
AXA - Europe Real Small Cup (PDF 157 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 158 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 157 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 158 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 157 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 157 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 160 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 157 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 160 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 159 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 158 KB)
AXA - Talents (PDF 157 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 159 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 158 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 158 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 158 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Półroczne sprawozdania sporządzone na dzień 31 grudnia 2011

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 46 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 46 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 46 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 46 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 45 KB)
AXA - PKO Skarbowy (PDF 150 KB)
AXA - UniKorona Pieniężny (PDF 126 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 45 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 45 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 45 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 45 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 45 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 45 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 45 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 45 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 45 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 45 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 45 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 45 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 46 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 45 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 45 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 45 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 45 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 46 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 45 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 45 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 45 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 45 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 45 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 45 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 45 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 45 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 45 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 45 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 45 KB)
AXA - AKCJI (PDF 45 KB)
AXA - Investor Gold Otwarty (PDF 127 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 45 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 45 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 45 KB)

FUNDUSZE ZAGRANICZNE

AXA - BlackRock Latin American (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 45 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 45 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 45 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 45 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 45 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 45 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 45 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 45 KB)
AXA - Talents (PDF 45 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 45 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 45 KB)
AXA - Emerging Markets (PDF 127 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PLN) (PDF 126 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2011 r.

Sprawozdania półroczne czerwiec 2011

Sprawozdania półroczne sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 45 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 45 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 46 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 46 KB)
AXA - LOKACYJNY (PDF 45 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 45 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 45 KB)
AXA - Investor Obligacji (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 45 KB)
AXA - IDEA OBLIGACJI (PDF 45 KB)
AXA - OBLIGACJI (PDF 45 KB)
AXA - BOND ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 45 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - Unibezpieczna Alokacja (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 45 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 45 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 45 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)
AXA - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 45 KB)
AXA - STABILNEGO WZROSTU (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND TIMINGOWY (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND GLOBAL RETURN (PDF 45 KB)
AXA - EQUITY ACTIVE ASSET ALLOCATION (AAA) (PDF 45 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 46 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 45 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - Investor Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 45 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Spółek Wzrostowych (PDF 45 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 45 KB)
AXA - ZRÓWNOWAŻONY (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 46 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 45 KB)
AXA - Investor Akcji Dużych Spółek (PDF 45 KB)
AXA - Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 45 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 45 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 45 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 45 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 45 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 45 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 45 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 45 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 45 KB)
AXA - AKCJI (PDF 45 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 45 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 45 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 45 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 45 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 45 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 45 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 45 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 45 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 45 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 45 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 45 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 45 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 45 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 45 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 45 KB)
AXA - Talents (PDF 45 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 45 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 45 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2010

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 55 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 52 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 53 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 53 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 51 KB)
AXA - Lokacyjny (PDF 49 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 50 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 50 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 49 KB)
AXA - Bond AAA (Active Asset Allocation) (PDF 49 KB)
AXA - Obligacji (PDF 49 KB)
AXA - Idea Obligacji (PDF 49 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 49 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 51 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 51 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 50 KB)
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 49 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

AXA - NOBLE FUND Timingowy (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Global Return (PDF 49 KB)
AXA - Equity AAA (Active Asset Allocation) (PDF 49 KB)
UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 58 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 49 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 49 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - PKO Zrównoważony (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 49 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 49 KB)
QUERCUS SELEKTYWNY (PDF 49 KB)
AXA - Zrównoważony (PDF 49 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 59 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 49 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 50 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 49 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 49 KB)
AXA - PKO Akcji (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 49 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 49 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 49 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 49 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK (PDF 49 KB)
AXA - IDEA AKCJI (PDF 49 KB)
AXA - IDEA SUROWCE PLUS (PDF 49 KB)
QUERCUS AGRESYWNY (PDF 49 KB)
AXA - AKCJI BIG PLAYERS (PDF 49 KB)
AXA - AKCJI (PDF 49 KB) 

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 49 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 49 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 49 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 49 KB)
AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 49 KB)
AXA - PKO Japońskiego Rynku Akcji (PDF 49 KB)
AXA - SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND AFRICA (PDF 49 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 49 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 49 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 49 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 49 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 49 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 49 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 49 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 49 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 49 KB)
AXA - Talents (PDF 49 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 49 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 49 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA - Portfel Akcji (PDF 51 KB)
AXA - Portfel Zrównoważony (PDF 51 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 52 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 50 KB)
AXA - Lokacyjny (PDF 50 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 50 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 50 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 49 KB)
AXA - Bond AAA (Active Asset Allocation) (PDF 50 KB)
AXA - Obligacji (PDF 49 KB)
AXA - Idea Obligacji (PDF 50 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA – UniBezpieczna Alokacja (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 49 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 50 KB)
UFK Mieszany (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 50 KB)
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA - Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 51 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 49 KB)
AXA - Equity AAA (Active Asset Allocation) (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Timingowy (PDF 50 KB)
AXA - NOBLE FUND Global Return (PDF 49 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - DWS Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 49 KB)
AXA - PKO Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 49 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 49 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 49 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 50 KB)
AXA - Quercus Selektywny (PDF 49 KB)
AXA - Zrównoważony (PDF 50 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 50 KB)
AXA - DWS Akcji Dużych Spółek (PDF 49 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 50 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 49 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 49 KB)
AXA - PKO Akcji (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 50 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 50 KB)
AXA - ING Selektywny (PDF 50 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 50 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 49 KB)
AXA - Akcji „Big Players” (PDF 49 KB)
AXA - Akcji (PDF 50 KB)
AXA - Idea Akcji (PDF 49 KB)
AXA - Idea Surowce Plus (PDF 50 KB)
AXA - Quercus Agresywny (PDF 50 KB)
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek (PDF 49 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek (PDF 50 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PDF 50 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 50 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 50 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 50 KB)
AXA - PKO Akcji Nowa Europa (PDF 49 KB)
AXA - PKO Japońskiego Rynku Akcji (PDF 50 KB)
AXA - NOBLE FUND Africa (PDF 49 KB)
AXA - Superfund Trend Bis Powiązany (PDF 50 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 49 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 50 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 49 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 49 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 49 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 49 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 49 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 49 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 50 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 50 KB)
AXA - Talents (PDF 50 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 50 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 49 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 49 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2010 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 51 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 51 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 52 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 52 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 51 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 51 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 51 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 51 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 51 KB)
UFK Mieszany (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 52 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 51 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - DWS Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 51 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 51 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 51 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 51 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 51 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 51 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 51 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 51 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 51 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 51 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - Talents (PDF 51 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 51 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 51 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 51 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 51 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 50 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 51 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 51 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 51 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 51 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 51 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 50 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 55 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 52 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 52 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 52 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 53 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 52 KB)
UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 51 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 51 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 51 KB)
AXA - UniStoProcent Plus (PDF 51 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 51 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 54 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 56 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 57 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 51 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 52 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 58 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 51 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 51 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 51 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 51 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 51 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 50 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 51 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 51 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 50 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 51 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 50 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 51 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 51 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 51 KB)
AXA - Talents (PDF 51 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 50 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 50 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

Aktywny Portfel Funduszy (PDF 52 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 51 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 51 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 52 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 51 KB)
UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 51 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 51 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 51 KB)
AXA - UniStoProcent Plus (PDF 51 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 51 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 51 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 52 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 51 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 51 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 51 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 51 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 50 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 51 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 51 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 51 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - BlackRock Latin American (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock New Energy (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock World Gold (PDF 50 KB)
AXA - BlackRock World Mining (PDF 50 KB)
AXA - Euro Relative Value (PDF 51 KB)
AXA - Europe Emerging (PDF 51 KB)
AXA - Europe Real Estate Securities (PDF 50 KB)
AXA - Europe Small Cap (PDF 51 KB)
AXA - HSBC Adventurous Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Balanced Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC BRIC Markets Equity (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Cautious Portfolio (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Climate Change (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Global Emerging Markets Equity (PDF 50 KB)
AXA - HSBC Indian Equity (PDF 50 KB)
AXA - JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity (PDF 51 KB)
AXA - JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral (PDF 50 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 51 KB)
AXA - Talents (PDF 51 KB)
AXA - Templeton Asian Growth (PDF 50 KB)
AXA - Templeton Global Bond (PDF 50 KB

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2009 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA Portfel Akcji (PDF 50 KB)
Aktywny Portfel Funduszy (PDF 51 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 51 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 50 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 50 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 50 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 50 KB)
AXA - UniStoProcent Plus (PDF 50 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 50 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 50 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 50 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 50 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 50 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 50 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 50 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 50 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 50 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 50 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 50 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 50 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 50 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 50 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 50 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 50 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 50 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 50 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 50 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 50 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 50 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 50 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 50 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 50 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 50 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 50 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 50 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 50 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - Talents (PDF 50 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 50 KB)
AXA - European Small Cap Equities (PDF 50 KB)
AXA - Euro Value Equities (PDF 50 KB)
AXA - Emerging Euro Equities (PDF 50 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2008

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Akcji (PDF 41 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 41 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 41 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 42 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 43 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 41 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 40 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 40 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 40 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 40 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 41 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 45 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 50 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 41 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 40 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 40 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 50 KB)
UFK BRE Private Banking & Wealth Management (PDF 42 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 40 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 40 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 41 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 40 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 40 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 40 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 40 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 40 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 40 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 44 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 40 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 40 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 40 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 40 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 40 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 41 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 40 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 40 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 40 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 40 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 41 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 40 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 40 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 40 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 40 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 40 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 40 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - Talents (PDF 39 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 39 KB)
AXA - Emerging Europe Equities (PDF 39 KB)
AXA - Euro Value Equities (PDF 39 KB)
AXA - European Small Cap Equities (PDF 40 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Akcji.pdf (PDF 46 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 46 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 46 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 46 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 46 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 46 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 46 KB)
AXA - UniStoProcent Plus (PDF 47 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 0 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 46 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 46 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 46 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 51 KB)
UFK BRE Private Banking & Wealth Management (PDF 47 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 48 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 48 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 46 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 47 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 46 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 46 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 46 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 46 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 46 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 46 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 46 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 46 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 47 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 46 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 46 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 46 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 46 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 46 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 46 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 46 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 46 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 46 KB)

ZAGRANICZNE FUNDUSZE AXA

AXA - Talents (PDF 46 KB)
AXA - Optimal Income (PDF 47 KB)
AXA - European Small Cap Equities (PDF 47 KB)
AXA - Euro Value Equities (PDF 47 KB)
AXA - Emerging Europe Equities (PDF 47 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2008 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Akcji (PDF 38 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 43 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 43 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 43 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 43 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 43 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 43 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 51 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 52 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 46 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 43 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 38 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 65 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 43 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 51 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 43 KB)
UFK BRE Private Banking & Wealth Management (PDF 47 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 53 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 53 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 43 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 52 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 45 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 45 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 43 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 51 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 43 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 43 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 51 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 51 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 52 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 45 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 45 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 45 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 43 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus (PDF 46 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 46 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 51 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 51 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 71 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 52 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


2007

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2007 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Akcji (PDF 33 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 33 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 33 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 35 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 34 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 34 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 33 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 33 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 34 KB)
AXA - SKARBIEC Ochrony Kapitału (PDF 33 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 34 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 38 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 96 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 33 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 33 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 33 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 39 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 35 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 35 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 33 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 33 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 33 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 34 KB)
AXA - ING Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 33 KB)
AXA - NOBLE FUND Mieszany (PDF 33 KB)
AXA - SKARBIEC Sektora Nieruchomości (PDF 33 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 38 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 33 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 33 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 33 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 33 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 33 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 33 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 34 KB)
AXA - ING Selektywny Plus (PDF 33 KB)
AXA - NOBLE FUND Akcji (PDF 33 KB)
AXA - LEGG MASON Akcji (PDF 33 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 38 KB)
AXA - ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości Plus (PDF 33 KB)
AXA - LEGG MASON Zrównoważony Środkowoeuropejski (PDF 33 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 33 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 33 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 33 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Japońskiego Rynku Akcji (PDF 33 KB)
AXA - UniGlobal (PDF 33 KB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdania półroczne sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2003 r.) §5: „(...) roczne i półroczne sprawozdania są publikowane na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępniane do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi, ponad potrzebę, utrudnieniami dla tych osób.”


Korekta tabeli VI "Informacje dodatkowe" do półrocznego sprawozdania sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 r.

PORTFELE INWESTYCYJNE

AXA Portfel Akcji (PDF 26 KB)
AXA Portfel Stabilnego Wzrostu (PDF 26 KB)
AXA Portfel Zrównoważony (PDF 27 KB)

FUNDUSZ RYNKU PIENIĘŻNEGO

UFK Rynku Pieniężnego (PDF 27 KB)

FUNDUSZE OBLIGACJI

UFK Wspólnego Zabezpieczenia (PDF 27 KB)
UFK Bezpiecznego Inwestowania (PDF 27 KB)
AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych (PDF 28 KB)
AXA - SKARBIEC Obligacja (PDF 27 KB)

FUNDUSZ OCHRONY KAPITAŁU

AXA - UniStoProcent Plus (PDF 27 KB)

FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU

UFK Mieszany (PDF 27 KB)
UFK Optymalnego Inwestowania (PDF 27 KB)
UFK Stabilnego Wzrostu (PDF 27 KB)
AXA - DWS Zabezpieczenia Emerytalnego (PDF 27 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu (PDF 27 KB)
AXA - SKARBIEC III Filar (PDF 26 KB)

FUNDUSZE AKTYWNEJ ALOKACJI

UFK Aktywnego Inwestowania (PDF 27 KB)
AXA - UniAktywna Alokacja (95%) (PDF 28 KB)

FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE

AXA - ARKA BZ WBK Zrównoważony (PDF 27 KB)
AXA - DWS Zrównoważony (PDF 27 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony (PDF 27 KB)
AXA - SKARBIEC Waga (PDF 27 KB)
AXA - UniKorona Zrównoważony (PDF 28 KB)

FUNDUSZE AKCJI

UFK Akcji (PDF 27 KB)
AXA - ARKA BZ WBK Akcji (PDF 26 KB)
AXA - DWS Akcji (PDF 27 KB)
AXA - DWS Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus (PDF 28 KB)
AXA - PIONEER Akcji Polskich (PDF 27 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji (PDF 27 KB)
AXA - SKARBIEC Akcja (PDF 26 KB)
AXA - UniKorona Akcje (PDF 27 KB)

FUNDUSZE RYNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AXA - DWS Top 50 Europa (PDF 27 KB)
AXA - PIONEER Akcji Amerykańskich (PDF 27 KB)
AXA - PIONEER Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (PDF 27 KB)
AXA - PKO/CREDIT SUISSE Akcji Nowa Europa (PDF 27 KB)
AX