ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Formularze

Formularze

Mój rachunek w AXA OFE

Formularze w pdf

W przypadku zmiany danych osobowych
Wniosek o zmianę danych członka OFE
Wniosek o ustanowienie, odwołanie lub zmianę danych Uposażonego

W przypadku reklamacji do ZUS
Formularz reklamacyjny

W przypadku zamówienia usługi AXA On-Line
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Jak oceniasz
serwis axa.pl?