Moje składki

Moje składki

Mój rachunek w AXA OFE

Moje składki - emerytura w II filarze

Całość składki na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana z Twojego wynagrodzenia przez płatnika (np. Twojego pracodawcę) do ZUS. Po wpłynięciu składki do ZUS jest ona dzielona na cztery części: emerytalną, rentową, chorobową oraz wypadkową.
Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli Twojego wynagrodzenia brutto. Jest ona finansowana w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę. Jeśli przystąpiłeś do OFE, ZUS jest zobowiązany przekazać do wybranego przez Ciebie funduszu 2,92% podstawy wymiaru składki emerytalnej.

Ustawodawca przewidział górny limit rocznych składek przekazywanych na rachunki OFE w ramach II filara emerytalnego. Po przekroczeniu tego limitu ZUS zaprzestaje w danym roku kalendarzowym przekazywać środki na rachunek OFE.

Kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (30-krotność średniej płacy krajowej w zł) oraz maksymalna wysokość składek, które mogą być przekazane do OFE:

Rok Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek Maksymalna wysokość składek przekazanych do OFE
2018 133 290 zł 3 892,07 zł
2017 127 890 zł 3 734,39 zł
2016 121 650,00 zł 3 552,18 zł
2015 118 770,00 zł 3 468,08 zł
2014 112 380,00 zł 3 281,50 zł
2013 111 390,00 zł 3 118,91 zł
2012 105 780,00 zł 2 432,94 zł
2011 100 770,00 zł 7 356,21 zł
2010 94 380,00 zł 6 889,74 zł
2009 95 790,00 zł 6 992,67 zł
2008 85 290,00 zł 6 226,17 zł
2007 78 480,00 zł 5 729,04 zł
2006 73 560,00 zł 5 369,88 zł
2005 72 690,00 zł 5 306,37 zł
2004 68 700,00 zł 5 015,10 zł
2003 65 850,00 zł 4 807,05 zł
2002 64 620,00 zł 4 717,00 zł
2001 62 940,00 zł 4 594,62 zł
2000 54 780,00 zł 3 998,94 zł
1999 50 375,22 zł 3 677,39 zł
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online