ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Statut i opłaty

Wszystko o AXA OFE

Prospekt, statut i opłaty

Prospekt informacyjny AXA OFE

Statut AXA OFE

Opłata dystrybucyjna
Opłata ta jest pobierana od każdej składki członka, która wpłynie do AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego. Fundusz potrąca ze składki wpłacanej każdorazowo przez członka kwotę stanowiącą 1,75% kwoty wpłaconych składek.

Opłata za zarządzanie
Opłata ta jest pobierana przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. za zarządzanie AXA OFE i wynosi w skali miesiąca:

Wysokość aktywów netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi
ponad do
  8 000 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca
8 000 20 000 3,6 mln + 0,04% nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20 000 35 000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35 000 45 000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45 000   15,5 mln zł
Jak oceniasz
serwis axa.pl?