ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

GENERUJ PDF

PORTFELE MODELOWE

Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2018-12-13
105,01
0,03
0,20
0,25
0,44
0,85
3,58
5,52
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2018-12-13
134,80
0,25
0,22
-0,95
-2,41
-2,16
3,64
7,21
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2018-12-13
115,50
0,40
0,30
-2,32
-5,40
-5,28
3,47
9,01
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
2018-12-13
97,98
0,04
0,16
0,61
-1,53
-3,52
0,54
2,48
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
85,58
0,55
0,42
-4,42
-10,37
-10,58
3,22
11,97
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-12-13
105,01
0,03 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-12-13
134,80
0,19 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-12-13
115,50
0,35 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-12-13
97,98
0,04 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-12-13
85,58
0,65 %

POZOSTAŁE FUNDUSZE

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2018-12-13
125,56
0,06
0,29
0,53
0,79
1,78
4,35
6,10
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
2018-12-13
2187,03
0,40
-0,10
0,19
0,33
1,02
4,47
6,21
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-12-13
125,56
0,05 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-12-13
2187,03
0,02 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2018-12-13
213,78
0,08
0,47
0,86
1,14
2,16
6,87
8,69
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2018-12-13
1333,78
1,10
-0,62
-0,77
-0,54
-0,49
3,83
6,63
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2018-12-13
110,66
0,04
0,62
0,88
0,92
1,73
3,45
4,65
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2018-12-13
131,95
-0,02
0,17
0,22
0,55
0,94
2,81
5,44
AXA - Obligacji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2018-12-13
137,91
0,09
0,98
1,46
1,75
2,86
6,17
6,61
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-12-13
213,78
0,04 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-12-13
1333,78
0,08 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-12-13
110,66
0,04 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-12-13
131,95
-0,02 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-12-13
137,91
0,07 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
2018-12-13
128,69
-0,19
-0,62
-3,52
-13,17
-18,61
-13,91
-9,71
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
2018-12-13
113,28
-0,06
-2,40
-5,40
-8,81
-6,87
-0,53
1,28
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2018-12-13
106,10
0,11
-1,22
-6,35
-9,68
-7,08
4,51
4,41
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-13
128,69
-0,15 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-12-13
113,28
-0,05 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-12-13
106,10
0,10 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-13
256,18
1,56
0,05
-10,16
-11,99
-11,11
2,55
17,42
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
90,05
0,79
1,10
0,08
-1,99
-7,19
8,86
23,32
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-13
123,53
1,96
2,73
-0,58
-9,54
-8,57
4,13
20,71
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
139,79
0,68
0,52
-1,47
-16,69
-26,35
-19,54
-9,64
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
2018-12-13
88,28
1,17
1,53
-6,41
-17,08
-20,65
-11,62
-0,96
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
116,99
1,45
1,18
-6,59
-13,09
-19,38
-4,04
4,72
AXA - Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
111,45
1,61
3,88
0,45
-3,98
-7,95
6,62
14,11
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
263,77
0,73
-2,24
-19,64
-20,97
-12,19
7,83
28,66
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
119,42
1,53
3,98
-0,74
-7,31
-8,15
8,64
19,74
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
102,43
1,45
1,15
-3,01
-9,20
-10,42
2,61
19,48
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
2018-12-13
75,48
1,73
8,35
4,73
5,77
-11,53
35,71
58,41
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-13
256,18
0,61 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-12-13
90,05
0,89 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-12-13
123,53
1,61 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-12-13
139,79
0,49 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-12-13
88,28
1,34 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-12-13
116,99
1,25 %
AXA - Akcji [PLN]
2018-12-13
111,45
1,47 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-12-13
263,77
0,28 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-12-13
119,42
1,30 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-12-13
102,43
1,44 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-13
75,48
2,35 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
2018-12-13
96,68
-0,03
-0,80
-1,21
-1,26
-
-
-
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2018-12-13
98,27
0,01
-0,04
-0,76
-0,21
-
-
-
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-12-13
96,68
-0,03 %
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-12-13
98,27
0,01 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
2018-12-13
94,56
0,02
-0,35
-3,31
-5,51
-
-
-
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-12-13
94,56
0,02 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
88,75
0,78
-5,55
-11,33
-14,07
-
-
-
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
95,26
0,63
-5,13
-11,17
-6,52
-
-
-
AXA - Globalny Akcji []
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
90,07
0,41
-3,42
-8,80
-9,10
-
-
-
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
91,18
-0,21
1,14
-2,41
-10,47
-13,06
-6,66
-1,33
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
101,93
0,19
0,01
-17,63
-18,61
-0,19
37,86
45,74
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
143,00
-0,21
-4,21
-14,71
-21,37
-16,85
10,07
17,21
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-12-13
88,75
0,89 %
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-12-13
95,26
0,67 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-12-13
90,07
0,46 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2018-12-13
91,18
-0,23 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-12-13
101,93
0,19 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-12-13
143,00
-0,15 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-13
49,28
-0,11
-1,75
-3,49
-10,87
-5,32
-11,94
-4,14
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
2018-12-13
132,12
-0,37
2,96
2,31
-6,42
-5,20
-7,84
3,51
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-12-13
49,28
-0,22 %
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-13
132,12
-0,28 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
389,29
1,02
-1,23
-2,80
-15,18
-
-
-
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
206,66
-0,57
-5,10
-11,83
-15,43
-13,57
-7,68
-3,34
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
108,05
0,80
2,30
-3,42
-16,22
-
-
-
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
350,07
1,27
-3,60
-6,51
-11,94
-12,39
-8,34
4,74
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
2018-12-13
6,97
-0,01
1,46
6,90
2,20
-7,68
8,40
30,77
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-12-13
389,29
0,26 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-12-13
206,66
-0,28 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2018-12-13
108,05
0,75 %
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-12-13
350,07
0,36 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-12-13
6,97
-0,14 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
2018-12-13
713,70
-2,05
-2,39
-6,48
-7,40
-5,97
-3,81
0,16
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-12-13
713,70
-0,29 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
2018-12-13
55,82
-0,17
-2,57
-1,03
0,79
0,96
-6,92
11,28
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-12-13
55,82
-0,30 %
GENERUJ PDF
Jak oceniasz
serwis axa.pl?