ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Notowania UFK

Notowania UFK

Plany inwestycyjne - UFK

Wyszukaj fundusz
Wyszukaj fundusz
Pokaż tylko fundusze
Pokaż tylko fundusze
Lista funduszy

Rozwiń wszystkie

Fundusze Rynku Polskiego
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
108,68
-1,24
-1,13
-2,53
0,57
-2,59
-7,04
-9,92
4,69
8,94
x
Zl
AXA - Akcji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
108,68
-1,24
-1,13
-2,53
0,57
-2,59
-7,04
-9,92
4,69
8,94
x
Zl
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-10
121,13
-0,50
-0,41
-1,62
0,50
-2,00
-12,17
-9,91
2,84
16,57
x
Zl
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-10
83,08
-0,45
-0,54
-2,07
0,67
-2,17
-8,52
-8,54
-4,04
4,69
x
Zl
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
89,95
-1,22
-1,34
-3,41
-0,88
-2,98
-4,60
-7,72
4,30
13,40
x
Zl
AXA - Investor Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
259,82
-2,23
-0,85
-4,66
-6,21
-20,17
-20,74
-13,05
6,24
24,59
x
Zl
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-10
253,40
-1,32
-0,52
-1,50
-1,32
-10,44
-11,96
-11,31
1,59
15,07
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
113,88
-1,47
-1,27
-3,01
-2,80
-10,03
-15,91
-21,23
-5,91
0,07
x
Zl
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-12-10
86,24
-0,60
-0,69
-1,82
-1,54
-9,04
-19,58
-21,91
-13,39
-4,74
x
Zl
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
88,20
-1,23
-1,38
-3,55
-1,35
-2,94
-3,97
-9,03
6,97
19,00
x
Zl
AXA - Portfel Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
84,14
-0,90
-1,06
-3,12
-2,07
-6,18
-11,90
-11,69
1,90
8,09
x
Zl
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
138,55
-2,11
-1,50
-2,61
-0,59
-2,38
-17,37
-26,54
-19,94
-11,60
x
Zl
AXA - Quercus lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
71,02
-2,38
-3,24
-6,83
0,78
-3,20
-1,29
-17,06
29,65
41,16
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
1312,63
-17,73
-1,33
-3,14
-0,58
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
 • Dawniej: AXA - Akcji Dużych Spółek
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
116,58
-1,18
-1,00
-2,30
0,68
-3,46
-10,23
-9,83
7,02
15,04
x
Zl
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
101,63
-1,28
-1,24
-2,16
0,15
-4,37
-10,10
-10,95
2,07
17,27
x
Zl
UFK Lev [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-12-10
102,48
-3,66
-3,45
-7,13
1,19
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji [PLN]
2018-12-10
108,68
-1,13 %
AXA - Akcji IKZE [PLN]
2018-12-10
108,68
-1,13 %
AXA - Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-12-10
121,13
-0,41 %
AXA - GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-12-10
83,08
-0,54 %
AXA - GAMMA Akcyjny [PLN]
2018-12-10
89,95
-1,34 %
AXA - Investor Akcji [PLN]
2018-12-10
259,82
-0,85 %
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek [PLN]
2018-12-10
253,40
-0,52 %
AXA - Noble Fund Akcji [PLN]
2018-12-10
113,88
-1,27 %
AXA - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-12-10
86,24
-0,69 %
AXA - PKO Akcji Plus [PLN]
2018-12-10
88,20
-1,38 %
AXA - Portfel Akcji [PLN]
2018-12-10
84,14
-1,06 %
AXA - Quercus Agresywny [PLN]
2018-12-10
138,55
-1,50 %
AXA - Quercus lev [PLN]
2018-12-10
71,02
-3,24 %
AXA - Santander Prestiż Akcji Polskich [PLN]
2018-12-10
1312,63
-1,33 %
AXA - Selektywny Akcji Polskich [PLN]
2018-12-10
116,58
-1,00 %
AXA - UniAkcje Wzrostu [PLN]
2018-12-10
101,63
-1,24 %
UFK Lev [PLN]
2018-12-10
102,48
-3,45 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
123,95
0,05
0,04
-0,53
-1,06
-0,97
-1,17
-1,38
5,20
9,64
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
113,99
0,00
0,00
0,00
-2,98
-17,32
-26,29
-24,94
-23,62
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
99,10
0,00
0,00
-0,38
-1,61
-14,18
-30,28
-31,31
-30,48
-25,13
x
Zl
AXA - Makro Alokacji [PLN]
 • Dawniej: AXA - Cyklu Koniunkturalnego
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-12-10
104,96
-0,76
-0,72
-1,70
-2,76
-6,52
-10,47
-7,87
3,94
2,20
x
Zl
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-12-10
134,10
-0,33
-0,25
-0,81
-0,51
-1,45
-2,87
-2,54
3,30
6,09
x
Zl
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-12-10
114,42
-0,62
-0,54
-1,64
-1,08
-3,29
-6,26
-5,96
2,78
6,94
x
Zl
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
128,95
-0,60
-0,46
-0,70
-0,68
-3,58
-12,63
-17,96
-13,68
-10,00
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-12-10
111,86
-1,04
-0,92
-2,73
-4,05
-5,85
-9,59
-8,13
-1,64
-0,93
x
Zl
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2018-12-10
111,86
-1,04
-0,92
-2,73
-4,05
-5,85
-9,59
-8,13
-1,64
-0,93
x
Zl
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
76,22
0,00
0,00
0,00
-9,58
-26,82
-43,40
-43,01
-41,63
-
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny [PLN]
2018-12-10
123,95
0,04 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 [PLN]
2018-12-10
113,99
0,00 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego [PLN]
2018-12-10
99,10
0,00 %
AXA - Makro Alokacji [PLN]
2018-12-10
104,96
-0,72 %
AXA - Portfel Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-12-10
134,10
-0,25 %
AXA - Portfel Zrównoważony [PLN]
2018-12-10
114,42
-0,54 %
AXA - Quercus Selektywny [PLN]
2018-12-10
128,95
-0,46 %
AXA - Stabilnego Wzrostu [PLN]
2018-12-10
111,86
-0,92 %
AXA - Stabilnego Wzrostu IKZE [PLN]
2018-12-10
111,86
-0,92 %
AXA - Trigon Quantum Neutral FIZ [PLN]
2018-12-10
76,22
0,00 %
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-12-10
275,24
0,08
0,03
0,10
0,09
0,37
0,62
1,73
4,01
5,27
x
Zl
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-12-10
252,89
0,06
0,02
0,02
0,06
0,29
0,63
1,92
5,23
7,93
x
Zl
AXA - Lokacyjny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-12-10
125,41
0,03
0,02
0,02
0,17
0,42
0,70
1,68
4,27
5,94
x
Zl
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-12-10
125,41
0,03
0,02
0,02
0,17
0,42
0,70
1,68
4,27
5,94
x
Zl
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2018-12-10
2185,12
0,35
0,02
-0,04
-0,19
0,11
0,25
1,01
4,49
6,03
x
Zl
AXA - ESALIENS Pieniężny [PLN]
2018-12-10
275,24
0,03 %
AXA - Investor Płynna Lokata [PLN]
2018-12-10
252,89
0,02 %
AXA - Lokacyjny [PLN]
2018-12-10
125,41
0,02 %
AXA - Lokacyjny IKZE [PLN]
2018-12-10
125,41
0,02 %
AXA - PKO Skarbowy [PLN]
2018-12-10
2185,12
0,02 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
107,71
0,08
0,07
0,07
0,21
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Gamma [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
257,47
0,05
0,02
-0,02
-0,10
0,32
0,40
1,57
6,08
8,95
x
Zl
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
139,45
0,02
0,01
0,01
0,65
1,44
1,34
1,84
5,06
-
x
Zl
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
240,78
0,14
0,06
-0,04
-0,29
0,14
0,37
1,26
5,43
-
x
Zl
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
110,48
0,03
0,03
0,09
0,52
0,82
0,88
1,59
3,49
4,30
x
Zl
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
184,29
0,03
0,02
-0,12
0,32
0,43
-0,65
-2,63
-7,07
-8,60
x
Zl
AXA - Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
137,53
0,09
0,07
0,07
0,75
1,35
1,66
2,60
6,01
6,04
x
Zl
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
137,53
0,09
0,07
0,07
0,75
1,35
1,66
2,60
6,01
6,04
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
131,95
0,01
0,01
0,01
0,18
0,23
0,58
0,95
2,86
5,37
x
Zl
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Antyinflacyjny IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
131,95
0,01
0,01
0,01
0,18
0,23
0,58
0,95
2,86
5,37
x
Zl
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
213,40
0,11
0,05
0,04
0,34
0,75
1,08
2,08
6,90
7,98
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Obligacji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
1330,84
-0,90
-0,07
-0,32
-0,98
-0,97
-0,72
-0,69
3,69
6,24
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
 • Zasięg: Fundusze Rynku Polskiego
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
318,12
0,25
0,08
-0,21
-0,09
0,61
1,44
1,83
7,54
7,60
x
Zl
AXA - Franklin Elastycznego Dochodu [PLN]
2018-12-10
107,71
0,07 %
AXA - Gamma [PLN]
2018-12-10
257,47
0,02 %
AXA - GAMMA Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-12-10
139,45
0,01 %
AXA - GAMMA Papierów Dłużnych [PLN]
2018-12-10
240,78
0,06 %
AXA - Noble Fund Obligacji [PLN]
2018-12-10
110,48
0,03 %
AXA - Novo Papierów Dłużnych [PLN]
2018-12-10
184,29
0,02 %
AXA - Obligacji [PLN]
2018-12-10
137,53
0,07 %
AXA - Obligacji IKZE [PLN]
2018-12-10
137,53
0,07 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-12-10
131,95
0,01 %
AXA - Obligacji Korporacyjnych IKZE [PLN]
2018-12-10
131,95
0,01 %
AXA - PKO Obligacji Długoterminowych [PLN]
2018-12-10
213,40
0,05 %
AXA - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych [PLN]
2018-12-10
1330,84
-0,07 %
AXA - Skarbiec Obligacja [PLN]
2018-12-10
318,12
0,08 %
Fundusze Zagraniczne
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
55,27
-0,44
-0,79
-1,41
-2,88
-2,14
-0,25
0,29
-7,22
9,64
x
Zl
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
59,60
0,01
0,02
0,20
-0,82
0,35
0,30
-2,44
-10,66
3,44
x
Zl
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
102,38
0,05
0,05
0,11
0,28
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
9,85
0,02
0,20
0,82
1,65
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
10,24
0,01
0,10
0,29
-0,39
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
110,15
0,33
0,30
-1,13
-3,28
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
14,20
-0,03
-0,21
-1,25
-1,73
3,35
1,14
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
88,30
-0,16
-0,18
-1,43
-1,90
4,09
0,40
-3,89
2,39
8,09
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Global High Yield [USD]
2018-12-10
55,27
-0,79 %
AXA - BlackRock Emerging Markets Bond [EUR]
2018-12-10
59,60
0,02 %
AXA - BlackRock GF Euro Bond (PLN) [PLN]
2018-12-10
102,38
0,05 %
AXA - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund (PLN) [PLN]
2018-12-10
9,85
0,20 %
AXA - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (PLN) [PLN]
2018-12-10
10,24
0,10 %
AXA - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio (PLN) [PLN]
2018-12-10
110,15
0,30 %
AXA - Templeton Global Bond [PLN-hedged]
2018-12-10
14,20
-0,21 %
AXA - Templeton Global Total Return [PLN-hedged]
2018-12-10
88,30
-0,18 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value... [USD]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
342,84
-8,43
-2,40
-5,62
-6,15
-8,05
-13,99
-12,95
-9,66
3,95
x
Zl
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
104,97
-1,79
-1,68
-5,64
-0,92
-5,75
-18,92
-
-
-
x
Zl
AXA - Euro Relative Value [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
201,47
-2,86
-1,40
-7,45
-7,63
-13,45
-16,46
-15,69
-8,98
-7,61
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
398,27
-11,92
-2,91
-5,96
-4,63
-6,00
3,53
-
-
-
x
Zl
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
387,99
-5,01
-1,27
-1,05
-3,20
-4,25
-14,96
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
12,45
-0,09
-0,72
-5,47
-1,74
-8,19
-18,95
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
11,01
-0,07
-0,63
-1,43
-0,36
-3,67
-15,05
-
-
-
x
Zl
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
6,84
-0,14
-2,01
-4,34
-3,39
3,79
-1,44
-9,88
5,72
26,20
x
Zl
AXA - AllianceBernstein Japan Strategic Value Portfolio [USD]
2018-12-10
342,84
-2,40 %
AXA - BlackRock GF Asian Dragon (PLN) [PLN]
2018-12-10
104,97
-1,68 %
AXA - Euro Relative Value [EUR]
2018-12-10
201,47
-1,40 %
AXA - JPMorgan Global Healthcare [PLN]
2018-12-10
398,27
-2,91 %
AXA - Schroder ISF Frontier Markets Equity [PLN]
2018-12-10
387,99
-1,27 %
AXA - Templeton Asian Growth [PLN-hedged]
2018-12-10
12,45
-0,72 %
AXA - Templeton Frontier Markets [PLN-hedged]
2018-12-10
11,01
-0,63 %
AXA - Templeton Latin America [PLN-hedged]
2018-12-10
6,84
-2,01 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-12-10
15,43
-0,22
-1,41
-2,89
-2,47
-5,51
-6,71
-
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-12-10
11,13
-0,06
-0,54
-1,59
-1,42
-2,45
-2,54
-
-
-
x
Zl
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-12-10
14,96
-0,13
-0,86
-4,41
-4,59
-5,44
-7,54
-9,17
-1,97
4,18
x
Zl
AXA - Optimal Income [EUR]
 • Zasięg: Fundusze Zagraniczne
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • '
2018-12-10
705,84
-3,46
-0,49
-3,12
-3,70
-7,31
-8,09
-6,40
-4,32
-1,83
x
Zl
AXA - BlackRock GF Global Allocation [PLN]
2018-12-10
15,43
-1,41 %
AXA - Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund (PLN) [PLN]
2018-12-10
11,13
-0,54 %
AXA - Franklin Templeton Global Fundamental Strategies [PLN-hedged]
2018-12-10
14,96
-0,86 %
AXA - Optimal Income [EUR]
2018-12-10
705,84
-0,49 %
Fundusze Rynków Międzynarodowych
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-12-10
12,42
-0,11
-0,88
-2,97
-3,04
-4,97
-7,04
-8,34
0,16
15,64
x
Zl
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
97,45
0,00
0,00
-0,81
0,28
-4,60
-18,03
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
975,52
0,00
0,00
0,00
-0,09
-1,37
1,06
-0,11
-
-
x
Zl
AXA - Globalnej Makroalokacji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2018-12-10
94,38
-0,26
-0,27
-0,68
-1,39
-3,79
-5,53
-
-
-
x
Zl
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
 • Dawniej: AXA Portfel Selektywny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-12-10
97,85
0,00
0,00
-0,05
0,02
0,49
-1,68
-3,31
0,52
2,18
x
Zl
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
132,42
0,32
0,24
-1,79
-2,25
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
115,25
0,00
0,00
0,00
-1,30
-4,19
-7,09
-1,24
-
-
x
Zl
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
1107,05
0,00
0,00
0,00
-0,64
-2,32
-2,01
-
-
-
x
Zl
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-12-10
1120,12
0,00
0,00
0,00
0,17
0,47
0,74
-
-
-
x
Zl
Aktywny Portfel Funduszy [PLN]
2018-12-10
12,42
-0,88 %
AXA - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy [PLN]
2018-12-10
97,45
0,00 %
AXA - FIZ Long-Short Global Strategy [PLN]
2018-12-10
975,52
0,00 %
AXA - Globalnej Makroalokacji []
2018-12-10
94,38
-0,27 %
AXA - Portfel Cyklu Koniunkturalnego [PLN]
2018-12-10
97,85
0,00 %
AXA - Skarbiec Market Neutral [PLN]
2018-12-10
132,42
0,24 %
AXA - UniAbsolute Return Akcyjny FIZ [PLN]
2018-12-10
115,25
0,00 %
AXA – Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ [PLN]
2018-12-10
1107,05
0,00 %
AXA – UniAbsolute Return Dłużny FIZ [PLN]
2018-12-10
1120,12
0,00 %
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Akcji Amerykańskich []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
94,06
-2,48
-2,57
-4,41
-7,42
-11,61
-7,17
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
88,05
-0,40
-0,45
-4,42
-7,46
-11,61
-13,80
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji... [PLN]
 • Dawniej: AXA - Equity Central Europe
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
88,39
-2,22
-2,45
-5,99
-1,36
-4,46
-13,03
-15,85
-9,32
-6,37
x
Zl
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
91,53
0,00
0,00
0,00
-0,29
-6,22
-18,57
-18,83
-
-
x
Zl
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
1039,65
0,00
0,00
0,00
1,21
-8,37
-6,58
-5,46
-
-
x
Zl
AXA - Globalny Akcji []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
88,82
-1,38
-1,53
-4,67
-6,22
-9,51
-9,76
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
150,01
-2,84
-1,86
-6,24
-7,17
-10,46
-11,19
-11,85
-2,37
-3,14
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
214,78
-1,70
-0,79
-5,53
-5,65
-5,57
-4,23
-5,34
-3,07
9,40
x
Zl
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
187,05
-2,67
-1,41
-7,03
-6,34
-5,92
-11,76
-12,33
4,60
-1,86
x
Zl
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
196,17
-0,30
-0,15
-4,96
-5,45
-8,55
-6,90
-4,70
4,13
21,79
x
Zl
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
1156,33
5,67
0,49
-3,07
-4,04
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Selective Equity [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
138,38
-3,38
-2,38
-7,25
-9,81
-18,09
-23,08
-18,51
6,40
10,06
x
Zl
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
 • Dawniej: AXA Equity Active Asset Allocation IKZE
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
138,38
-3,38
-2,38
-7,25
-9,81
-18,09
-23,08
-18,51
6,40
10,06
x
Zl
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-12-10
10366,75
0,00
0,00
0,00
-1,99
-1,78
-6,63
-4,57
-
-
x
Zl
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
100,22
0,92
0,93
-4,36
-4,66
-17,41
-18,57
-2,02
35,58
39,49
x
Zl
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
134,46
0,00
0,00
0,00
-5,22
-20,05
-12,15
-4,73
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
119,62
-0,78
-0,65
-2,06
-0,12
1,75
-5,66
-
-
-
x
Zl
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
125,27
-2,81
-2,19
-5,75
-1,91
-2,13
-9,77
-8,35
5,84
23,16
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
115,30
-3,23
-2,73
-5,84
-5,48
-9,03
-9,34
-9,11
-1,44
10,21
x
Zl
Emerging Markets [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-12-10
85,69
-2,35
-2,67
-6,36
-1,48
-2,89
-11,43
-
-
-
x
Zl
AXA - Akcji Amerykańskich []
2018-12-10
94,06
-2,57 %
AXA - Akcji Europejskich Małych Spółek []
2018-12-10
88,05
-0,45 %
AXA - Akcji Rynków Wschodzących (d. Akcji Spółek Dywidendowych) [PLN]
2018-12-10
88,39
-2,45 %
AXA - Altus FIZ Akcji Globalnych [PLN]
2018-12-10
91,53
0,00 %
AXA - Amundi Silver Age FIZ [PLN]
2018-12-10
1039,65
0,00 %
AXA - Globalny Akcji []
2018-12-10
88,82
-1,53 %
AXA - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-12-10
150,01
-1,86 %
AXA - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych [PLN]
2018-12-10
214,78
-0,79 %
AXA - NN (L) Japonia [PLN]
2018-12-10
187,05
-1,41 %
AXA - NN (L) Spółek Dywidendowych USA [PLN]
2018-12-10
196,17
-0,15 %
AXA - Santander Prestiż Akcji Europejskich [PLN]
2018-12-10
1156,33
0,49 %
AXA - Selective Equity [PLN]
2018-12-10
138,38
-2,38 %
AXA - Selective Equity IKZE [PLN]
2018-12-10
138,38
-2,38 %
AXA - Skarbiec Multiasset FIZ [PLN]
2018-12-10
10366,75
0,00 %
AXA - Skarbiec Spółek Wzrostowych [PLN]
2018-12-10
100,22
0,93 %
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ [PLN]
2018-12-10
134,46
0,00 %
AXA - UniAkcje: Nowa Europa [PLN]
2018-12-10
119,62
-0,65 %
AXA – Skarbiec Emerging Markets Opportunities [PLN]
2018-12-10
125,27
-2,19 %
AXA – Skarbiec Global Select Equity [PLN]
2018-12-10
115,30
-2,73 %
Emerging Markets [PLN]
2018-12-10
85,69
-2,67 %
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
98,39
0,16
0,16
0,22
0,21
-0,68
-0,27
-
-
-
x
Zl
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-12-10
1179,59
0,00
0,00
0,00
-0,36
-1,40
-1,74
-4,47
-0,54
-
x
Zl
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
96,72
-0,03
-0,03
-0,05
-0,78
-1,13
-1,12
-
-
-
x
Zl
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
173,06
-0,46
-0,27
-0,65
-2,18
-3,41
-2,20
-2,69
2,06
16,47
x
Zl
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
104,88
0,02
0,02
0,00
0,08
0,16
0,38
0,74
3,56
5,24
x
Zl
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
 • Dawniej: AXA - Skarbiec Lokacyjny
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-12-10
134,36
-0,32
-0,24
-0,59
-1,44
-2,00
-2,09
-2,69
1,14
6,15
x
Zl
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-12-10
106,19
-0,03
-0,03
-0,38
-1,10
-1,46
-1,48
-2,78
-0,28
2,88
x
Zl
AXA - Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych []
2018-12-10
98,39
0,16 %
AXA - FIZ Globalnych Obligacji [PLN]
2018-12-10
1179,59
0,00 %
AXA - Globalnych Strategii Dłużnych []
2018-12-10
96,72
-0,03 %
AXA - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego [PLN]
2018-12-10
173,06
-0,27 %
AXA - Portfel Bezpieczny [PLN]
2018-12-10
104,88
0,02 %
AXA - Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu [PLN]
2018-12-10
134,36
-0,24 %
AXA – Skarbiec Global Bond Opportunities [PLN]
2018-12-10
106,19
-0,03 %
Fundusze Surowcowe
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-10
132,46
0,06
0,05
1,00
2,63
3,11
-6,20
-5,12
-7,76
3,78
x
Zl
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-10
49,44
-0,66
-1,32
-1,32
-2,43
-3,21
-10,61
-5,50
-11,65
-4,89
x
Zl
UFK Gold (PLN) [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-10
100,91
-0,38
-0,38
0,68
2,10
-
-
-
-
-
x
Zl
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze Rynków Międzynarodowych
 • Kategoria: Fundusze Surowcowe
 • Podkategoria: Fundusze Surowcowe
 • '
2018-12-10
93,73
-1,24
-1,31
-0,74
-3,82
-
-
-
-
-
x
Zl
AXA - Investor Gold Otwarty [PLN]
2018-12-10
132,46
0,05 %
AXA - Skarbiec Rynków Surowcowych [PLN]
2018-12-10
49,44
-1,32 %
UFK Gold (PLN) [PLN]
2018-12-10
100,91
-0,38 %
UFK Rynków Surowcowych [PLN]
2018-12-10
93,73
-1,31 %
Fundusze wycofane z oferty
Fundusze Akcyjne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2015-12-15
19.49
-11,57
-17,38
-16,60
-21,44
-8,63
x
Zl
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
18.09
0,67
4,87
11,46
23,73
19,33
x
Zl
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
40.06
4,68
-3,07
-1,16
22,62
-
x
Zl
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
127.38
-3,12
-10,64
-16,36
8,78
-7,04
x
Zl
AXA - Emerging Markets [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
369.03
-1,42
3,42
7,28
-
-
x
Zl
AXA - Europe Emerging [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2017-02-17
479.92
5,52
10,95
29,96
9,65
3,20
x
Zl
AXA - Europe Small Cap [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
656,30
-2,22
-0,34
1,02
2,96
1,90
0,40
4,72
15,22
23,83
x
Zl
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East... [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
12.57
-2,78
-3,97
-4,99
-2,33
10,75
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
16.09
4,41
9,23
5,86
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
53.98
-4,04
-1,62
-7,68
-
-
x
Zl
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-05-09
11.88
14,01
-0,83
-8,90
-4,50
-
x
Zl
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
20.5
-1,01
-9,29
-8,93
2,24
-
x
Zl
AXA - Global [EUR]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-03-14
725,29
1,10
0,15
2,62
4,93
2,15
5,58
5,26
25,80
12,29
x
Zl
AXA - Investor Turcja [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
166.22
7,35
-9,67
2,65
1,27
-20,21
x
Zl
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2016-06-29
103.33
-5,61
-4,63
-13,18
-10,89
-7,58
x
Zl
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
136.18
-4,03
-5,32
-6,31
-0,79
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.98
0,43
2,95
-0,57
-
-
x
Zl
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2016-06-29
7.66
-1,67
-2,67
-9,78
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-28
158.81
-0,20
-4,24
-2,76
-
-
x
Zl
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-28
258.84
2,23
11,81
21,61
-
-
x
Zl
AXA - Schroder - Greater China [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-14
227.03
-2,87
6,06
13,50
57,86
39,62
x
Zl
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2018-02-21
794.15
-0,15
5,28
24,45
-
-
x
Zl
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
6.95
3,89
2,66
-15,45
-20,02
-6,71
x
Zl
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze Akcyjne
 • '
2016-06-29
109.96
-4,85
0,16
-9,71
-
-
x
Zl
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji małych i średnich spółek
 • '
2018-02-21
110.64
4,05
0,12
0,65
27,25
17,71
x
Zl
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Akcyjne
 • Podkategoria: Fundusze akcji uniwersalne
 • '
2018-05-24
374,20
-0,56
-0,15
-1,73
-1,09
-5,09
-8,09
-6,13
13,46
-6,94
x
Zl
Akcji [PLN]
2015-12-15
19.49
%
AXA - BlackRock Global Equity Income [PLN-hedged]
2018-02-21
18.09
%
AXA - BlackRock Japan Flexible Equity [EUR]
2016-06-29
40.06
%
AXA - Caspar Akcji Polskich [PLN]
2018-02-28
127.38
%
AXA - Emerging Markets [USD]
2018-02-28
369.03
%
AXA - Europe Emerging [EUR]
2017-02-17
479.92
%
AXA - Europe Small Cap [EUR]
2018-03-14
656,30
-0,34 %
AXA - Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa [PLN-hedged]
2016-06-29
12.57
%
AXA - Fidelity Funds - America [PLN]
2018-02-21
16.09
%
AXA - Fidelity Funds - Global Health Care [USD]
2018-02-21
53.98
%
AXA - Fidelity Global Real Asset Securities [PLN-hedged]
2016-05-09
11.88
%
AXA - Franklin U.S. Opportunities [PLN-hedged]
2016-06-29
20.5
%
AXA - Global [EUR]
2018-03-14
725,29
0,15 %
AXA - Investor Turcja [PLN]
2018-02-21
166.22
%
AXA - IPOPEMA Akcji [PLN]
2016-06-29
103.33
%
AXA - IPOPEMA Małych i Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
136.18
%
AXA - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych [PLN]
2016-06-29
6.98
%
AXA - MetLife Akcji Średnich Spółek [PLN]
2016-06-29
7.66
%
AXA - Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-28
158.81
%
AXA - PKO Technologii i Innowacji Globalny [PLN]
2018-02-28
258.84
%
AXA - Schroder - Greater China [USD]
2018-02-14
227.03
%
AXA - Schroder Indian Opportunities [PLN]
2018-02-21
794.15
%
AXA - Templeton BRIC [PLN-hedged]
2016-06-29
6.95
%
AXA - UniAkcje Dywidendowy [PLN]
2016-06-29
109.96
%
AXA - UniAkcje Małych i Średnich Spółek [PLN]
2018-02-21
110.64
%
UFK AXA - ESALIENS Akcji [PLN]
2018-05-24
374,20
-0,15 %
Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Aktywnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2015-12-15
39.13
-5,23
-8,57
-9,57
-10,11
-1,95
x
Zl
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
110.68
-0,11
-0,36
-0,85
-
-
x
Zl
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2016-06-29
112.5
0,40
-0,79
-1,26
-1,66
1,16
x
Zl
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
211.6
-6,87
-2,11
-11,80
-16,06
-10,94
x
Zl
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze absolutnej stopy zwrotu
 • '
2018-02-21
133.69
1,74
6,15
12,25
18,52
9,92
x
Zl
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze zrównoważone
 • '
2016-06-29
137.06
-3,23
-6,26
-5,05
-3,32
2,51
x
Zl
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2018-02-28
171.65
2,56
3,67
8,51
22,58
25,00
x
Zl
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze aktywnej alokacji
 • '
2016-06-29
94.99
0,11
1,39
-4,73
-10,87
-12,41
x
Zl
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-06-29
144.95
-1,77
-0,95
-2,28
-0,14
7,76
x
Zl
Mieszany [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-08-30
15.83
1,34
1,47
-0,31
-1,06
0,64
x
Zl
Optymalnego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2016-01-11
22.59
-4,48
-5,84
-7,23
-2,42
2,36
x
Zl
Stabilnego Wzrostu [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Mieszane i Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu
 • Podkategoria: Fundusze stabilnego wzrostu
 • '
2015-12-16
26.33
-3,41
-5,25
-4,98
-3,20
2,89
x
Zl
Aktywnego Inwestowania [PLN]
2015-12-15
39.13
%
AXA - Altus Aktywnego Zarządzania [PLN]
2016-06-29
110.68
%
AXA - IPOPEMA Makro Alokacji [PLN]
2016-06-29
112.5
%
AXA - Legg Mason Strateg [PLN]
2016-06-29
211.6
%
AXA - Noble Fund Global Return [PLN]
2018-02-21
133.69
%
AXA - Noble Fund Mieszany [PLN]
2016-06-29
137.06
%
AXA - Noble Fund Timingowy [PLN]
2018-02-28
171.65
%
AXA - Open Finance Aktywnej Alokacji [PLN]
2016-06-29
94.99
%
AXA - PKO Stabilnego Wzrostu [PLN]
2016-06-29
144.95
%
Mieszany [PLN]
2016-08-30
15.83
%
Optymalnego Inwestowania [PLN]
2016-01-11
22.59
%
Stabilnego Wzrostu [PLN]
2015-12-16
26.33
%
Fundusze Dłużne
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
AXA - BlackRock Fixed Income Global... [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-21
15.52
1,04
1,64
3,33
-
-
x
Zl
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2018-02-28
423.99
0,48
0,89
1,66
-
-
x
Zl
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji
 • '
2016-06-29
108.8
0,02
0,49
0,64
0,27
4,82
x
Zl
AXA - US Corporate Bonds [USD]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze obligacji korporacyjnych
 • '
2018-03-14
423,71
-0,86
-0,20
0,98
0,95
-6,27
-6,92
-14,69
-7,78
-8,88
x
Zl
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.35
0,00
0,59
-1,03
4,99
6,67
x
Zl
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Dłużne
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2016-01-11
16.5
0,36
1,29
-0,36
7,07
9,71
x
Zl
AXA - BlackRock Fixed Income Global Opportunities [PLN]
2018-02-21
15.52
%
AXA - JPMorgan Global Strategic Bond [PLN]
2018-02-28
423.99
%
AXA - Open Finance Obligacji [PLN]
2016-06-29
108.8
%
AXA - US Corporate Bonds [USD]
2018-03-14
423,71
-0,20 %
Bezpiecznego Inwestowania [PLN]
2015-12-16
15.35
%
Wspólnego Zabezpieczenia [PLN]
2016-01-11
16.5
%
Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
Stopa zwrotu (%)
Nazwa funduszu
Aktualizacja
Poziom
ryzyka
Wartość
jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
Rynku Pieniężnego [PLN]
 • Zasięg: Fundusze wycofane z oferty
 • Kategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • Podkategoria: Fundusze Gotówkowe i Rynku Pieniężnego
 • '
2015-12-16
15.37
0,26
0,33
1,25
3,78
6,37
x
Zl
Rynku Pieniężnego [PLN]
2015-12-16
15.37
%
Jak oceniasz
serwis axa.pl?