AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-05
257,30
-1,35
-0,52
1,80
-1,39
-10,47
-10,24
-9,88
3,36
15,14
AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek
Obserwuj
2018-12-05
257,30
-0,52 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu: 

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji małych i średnich spółek rynku polskiego
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie małych i średnich spółek wchodzących w skład indeksu Investor MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje skarbowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Benchmark: 80% Investor MS + 20% WIBID 6M

Nazwa funduszu źródłowego: Investor Parasol FIO - Investor TOP 25 Małych Spółek

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?