AXA - Noble Fund Akcji - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - Noble Fund Akcji

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-10
113,88
-1,47
-1,27
-3,01
-2,80
-10,03
-15,91
-21,23
-5,91
0,07
AXA - Noble Fund Akcji
Obserwuj
2018-12-10
113,88
-1,27 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcji polskich uniwersalnych
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 70%-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0%-30%

Opis funduszu

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie w długim terminie wyniku lepszego od stopy zwrotu osiąganej przez Warszawski Indeks Giełdowy – WIG. Od 70% do 100% (choć zazwyczaj nie mniej niż 90%) aktywów funduszu stanową akcje. Większość środków lokowanych jest w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie ale do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki niereprezentowane na GPW. Do 30% środków może być lokowane w instrumenty bezpieczne.

Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID O/N

Nazwa funduszu źródłowego: Noble Funds FIO - Noble Fund Akcji

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?