AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ - Fundusz UFK
ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Notowania UFK
Notowania UFK
Notowania UFK
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2018-12-05
134,46
0,00
0,00
-1,71
-5,22
-20,05
-12,15
-4,73
-
-
AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
Obserwuj
2018-12-05
134,46
0,00 %

Obserwuj
Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

Podstawowe informacje o funduszu:

  • Strategia inwestycyjna: fundusz akcyjny
  • Zaangażowanie w instrumenty agresywne: 0-100%
  • Zaangażowanie w instrumenty dłużne/gotówkowe i pieniężne: 0-100%

Opis funduszu

Fundusz akcyjny inwestujący na rynkach globalnych w spółki o profilu wzrostowym, będące liderami w swoich sektorach oraz niszach, cechujące się unikalnymi parametrami biznesowymi i perspektywami rozwoju. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich zysków, w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Benchmark: indeks MSCI World Index

Nazwa funduszu źródłowego: Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

Najbliższe dni wyceny funduszu źródłowego: 2018-11-30,  2018-12-28.

Termin najbliższej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych funduszu źródłowego rozpoczynającej się po 15 dniu miesiąca: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego środki inwestowane są w fundusz źródłowy, jest w trakcie likwidacji; brak możliwości nabycia jednostek uczestnictwa AXA - Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Jak oceniasz
serwis axa.pl?