Dobrze mieć plan na przyszłość

Harmonogram wdrażania PPK

PPK są wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.

Największe firmy (250+) wdrożyły już PPK.

Harmonogram dla pozostałych grup podmiotów wygląda następująco:

  • zawarcie umowy o zarządzanie PPK:
  • firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019) oraz firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) najpóźniej do 27.10.2020 r.,
  • jednostki sektora finansów publicznych najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
  • pozostałe podmioty najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.
  • zawarcie umowy o prowadzenie PPK:
  • firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019) oraz firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) najpóźniej do 10 listopada 2020 r.,
  • jednostki sektora finansów publicznych najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.,
  • pozostałe podmioty najpóźniej do 10 maja 2021 r.
  • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK,
  • pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?