ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Harmonogram wdrażania PPK

PPK będą wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.

Dla największych firm (250+) harmonogram wygląda tak:

  • do 25.10.2019 r. – pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK,
  • do 12.11.2019 r. – pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie PPK,
  • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK,
  • pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?