Dobrze mieć plan na przyszłość

Harmonogram wdrażania PPK

PPK będą wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.

Dla największych firm (250+) harmonogram wygląda tak:

 • pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK:
  - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób do 25.10.2019 r.,
  - firmy zatrudniające 50-249 osób do 24.04.2020 r.,
 • pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie PPK:
  - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób do 12.11.2019 r.,
  - firmy zatrudniające 50-249 osób do 11.05.2020 r.,
 • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK,
 • pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?