ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Dobrze mieć plan na przyszłość

Harmonogram wdrażania PPK

PPK będą wprowadzane stopniowo. Terminy uzależnione są od wielkości firmy lub typu podmiotu zatrudniającego. Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa pod względem liczby zatrudnionych spółka z grupy.

Dla największych firm (250+) harmonogram wygląda tak:

 • pracodawca podpisuje umowę o zarządzanie PPK:
  - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób do 25.10.2019 r.,
  - firmy zatrudniające 50-249 osób do 24.04.2020 r.,
 • pracodawca podpisuje umowę o prowadzenie PPK:
  - firmy zatrudniające co najmniej 250 osób do 12.11.2019 r.,
  - firmy zatrudniające 50-249 osób do 11.05.2020 r.,
 • od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po dacie zawarcia umowy o prowadzenie pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty do PPK,
 • pracodawca przekazuje wpłaty do wybranej instytucji finansowej – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane.

 

ZADAJ PYTANIE


Jak oceniasz
serwis axa.pl?